Download

เพื่อแก้ปัญหาหน้า download หนังสือต่างๆในเว็บไซต์ rombodhidharma.net ที่จมลงไปกับโพสต์บทความอื่นๆจนหายาก ผมจึงได้รวบรวมหนังสือสัจธรรมที่จบชุดไปแล้วเอามาไว้ในหน้านี้ และหน้านี้ก็จะอยู่ตรง tab เมนูด้านบนขวาตลอด เมื่อใดก็ตามที่มีหนังสือชุดใหม่จบเล่มลง ผมจะมาอัพเดตหน้านี้เป็นครั้งๆไป การ download เนื้อหาในรูปแบบไฟล์เอกสารเพื่อนำไปทำหนังสือจะได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องไปเสียเวลางมอีกครับ


ไม่ต้องนับหนึ่ง มันก็นิพพานอยู่แล้ว (New)
เป็นหนังสือสัจธรรมเต็มรูปแบบ ภาคสองต่อจาก บันทึกสัจธรรม ซึ่งขยายความลงไปถึงสภาวะธรรม และแจงแจงรายละเอียดของเนื้อหาสัจธรรมให้ลึกมากยึิ่งขึ้น เติมเต็มเนื้อหาที่ยังอธิบายไม่หมดใน บันทึกสัจธรรม ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

คลิกข้างล่างเพื่อ download ครับ
ฉบับ A5
ฉบับ A4บันทึกสัจธรรม

บันทึกสัจธรรม เป็นหนังสือเกี่ยวกับสัจธรรมฉบับสมบูรณ์เล่มแรกที่เขียนโดยผมเอง ซึ่งตัวหนังสือเองก็มีผู้นำไปถ่ายสำเนาและเผยแพร่มากพอสมควรตามที่ผมได้รับรู้ ถึงตอนนี้ยังไม่มีความคิดที่จะตีพิมพ์เป็นเล่มอย่างเป็นทางการครับ ปล่อยให้ผู้ที่ศรัทธาและเข้าใจจริงๆนำไปช่วยเผยแพร่ดีกว่าจะได้เป็นบารมีร่วมกันในการโปรดฯครับ

คลิกข้างล่างเพื่อ download ครับ
ฉบับ A5
ฉบับ A42 comments:

  1. กราบ กราบ กราบ ชีวิตใหม่เริ่มต้น ตัวตนสลายไป

    ReplyDelete