Tuesday, January 30, 2018

คุยข้างเดียว#67 ขึ้นปีที่ 8 ของเว็บ rombodhidharma.netวันที่ 30 ม.ค. 53 ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ rombodhidharma.net และปีนี้เป็นการเข้าสู่ปีที่ 8 ของเว็บไซท์

เราผ่านการเปลี่ยงแปลงมาเยอะมานับตั้งแต่เริ่มทำ การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ก็เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสังสารวัฏและบารมีที่ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการโปรดสัตว์

ความเปลี่ยนแปลงของสัจธรรม live นับจากนี้เป็นต้นไป เราจะมีแค่สอนโพล่ง และพาโพล่งกันตรงนั้นสด ๆ ระหว่างรายการ หรือไม่ก็เป็นการขอขมากรรมเพื่อปลดล็อคกรรมที่ปิดกั้นปิดบังพระสัจธรรมอยู่ จะไม่มีการให้ปัญญา ให้ความเข้าใจกันอีกต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้มันลัดสั้นที่สุด พร้อม ๆ กับโปรดด้วยอานุภาพไปด้วย พักหลัง ๆ ญาติธรรมหลายท่านคงจะรู้และเข้าใจเพราะ ผมแทบไม่ได้ตอบปัญหาอะไรเท่าไหร่ นอกจากแนะนำให้โพล่งไป ว่างไป ไร้ไป ดับให้ไป กว้าง ๆ

การปรับเปลี่ยนนี้มีเหตุมาจากที่ไปทริปโปรดสัตว์กับหลวงพ่อในช่วงหลัง ๆ ด้วย ทำให้เข้าใจกระบวนการอะไรหลาย ๆ อย่างในการใช้อานุภาพ และ เข้าใจสถานการณ์สังสารวัฏ ณ ช่วงเวลานี้ดี จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา

ความเข้าใจ ความแตกฉานในเนื้อหาพระสัจธรรม ที่ผมถ่ายทอดมาทั้งหมดตั้งแต่ปีแรก ไม่ได้มีรากเหง้ามาจากการใช้ปัญญา แต่มีที่มาจากการ "ตรงต่อพระสัจธรรม" หรือ "ตรงต่อที่ว่างอยู่แล้ว" เป็นลำดับแรก เมื่อตรงต่อที่ว่างแล้ว โลกุตรปัญญา จึงเกิดขึ้นเอง และเป็นปัญญาชนิดที่ตัดตัวมันเอง วางตัวมันเอง

เนื้อหาตั้งแต่เริ่มทำเว็บมาจึงเป็นงานที่ "แก้ความเข้าใจผิด" และ "ล้างของเก่า" อย่างสิ้นเชิง ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ทำให้เกิดกระแสต่อต้านพอสมควร แต่โดยความชัดเจนของเนื้อหาแล้ว ที่สุดมันก็ปฏิเสธและเถียงกันไม่ได้จริง ๆ

มาถึงจุดนี้ งาน "แก้ความเข้าใจผิด" ของผมได้จบลงแล้ว หมดเวลาแล้วสำหรับความเข้าใจที่ยังคงมีความยืดยาวและวกวนอยู่ ใครยังติดปัญญา เราก็มีบทความและวิดีโอเก่า ๆ ให้ได้ดูได้อ่านกัน ส่วนคนที่เข้าใจแล้ว จากนี้ไปก็ให้โพล่งอย่างเดียว ทิ้งความเข้าใจ ทิ้งปัญญาให้หมด อย่างสมุจเฉท โพล่งไปกว้าง ๆ ขยันให้อานุภาพไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวมันจะตรงต่อที่ว่างไปเอง ไม่ใช่ตรงต่อที่เข้าใจ เพราะความเข้าใจมันก็ยังไม่ใช่เนื้อหาพระสัจธรรม การโพล่งนี้มันก็จะไปปลดล็อคให้กับสังสารวัฏโดยรวมไปด้วยพร้อมกัน ความเข้าใจอันตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติของมันโดยไม่ต้องอ่าน ต้องฟังเลย

เอาสั้น ๆ แค่นี้นะครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสมุจเฉทตาม โพล่งตาม สว่างตาม โดยทั่วกันในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

โส

ปริ๊นซ์

No comments:

Post a Comment