Tuesday, January 30, 2018

คุยข้างเดียว#67 ขึ้นปีที่ 8 ของเว็บ rombodhidharma.netวันที่ 30 ม.ค. 53 ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ rombodhidharma.net และปีนี้เป็นการเข้าสู่ปีที่ 8 ของเว็บไซท์

เราผ่านการเปลี่ยงแปลงมาเยอะมานับตั้งแต่เริ่มทำ การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ก็เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสังสารวัฏและบารมีที่ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการโปรดสัตว์

ความเปลี่ยนแปลงของสัจธรรม live นับจากนี้เป็นต้นไป เราจะมีแค่สอนโพล่ง และพาโพล่งกันตรงนั้นสด ๆ ระหว่างรายการ หรือไม่ก็เป็นการขอขมากรรมเพื่อปลดล็อคกรรมที่ปิดกั้นปิดบังพระสัจธรรมอยู่ จะไม่มีการให้ปัญญา ให้ความเข้าใจกันอีกต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้มันลัดสั้นที่สุด พร้อม ๆ กับโปรดด้วยอานุภาพไปด้วย พักหลัง ๆ ญาติธรรมหลายท่านคงจะรู้และเข้าใจเพราะ ผมแทบไม่ได้ตอบปัญหาอะไรเท่าไหร่ นอกจากแนะนำให้โพล่งไป ว่างไป ไร้ไป ดับให้ไป กว้าง ๆ