Friday, September 22, 2017

บทขอขมากรรมและอธิษฐานป้องกันการครอบงำ

บทขอขมากรรมบทนี้ใช้สำหรับอธิษฐานป้องกันเพื่อปิดบารมีตนเองไม่ให้ภาคมืดภาคมารครอบงำ แล้วนำบารมีของเราไปใช้ในทางที่ผิด

---------------------------------------

บทขอขมากรรมและอธิษฐานป้องกันการครอบงำ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อพระสัจธรรม และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี

หากกรรมใด ๆ ที่เคยครอบงำ เคยแทรกแซงจิต แทรกแซงนิมิต ชักจูงจิต เคยล่อลวงหลอกลวง องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยวิถีญาณ ด้วยอภิญญา อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช การสร้างภาพและเสียง การใช้คำพูด โกหกหลอกลวง สร้างเรื่องสร้างราว บิดเบือนความเป็นจริง การแทรกซึมในหมู่ผู้โปรด การปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อล่อลวงให้ผู้อื่น ไกลห่างจากพระสัจธรรม ให้หลงเข้าใจผิด จนปฏิเสธปฏิฆะ ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยครอบงำจิต ชักจูงจิตผู้อื่น เพื่อนำเอาบารมีของผู้นั้น ไปใช้ในทางที่ผิด ไปใช้ในการสร้างความหลงงมงาย หรือสร้างความวกวนให้แก่สังสารวัฎ แห่งหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอทรงได้โปรดยกโทษ และอโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านี้ พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป และหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตาม ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะถูกครอบงำ ถูกชักจูงหรือล่อลวง เพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวาร เป็นทาสรับใช้ เพื่อการก่อกรรมทำเข็ญ ต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือนำไปใช้คัดง้างกับองค์มหาบารมีเองก็ตาม ไม่ได้เป็นไปเพื่อความคลี่คลายสว่างไสวร่วมกัน ต่อสังสารวัฎโดยรวม ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่น ที่ครอบงำข้าพเจ้า ได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ไปใช้ในทางที่ผิด ในการก่อกรรมทำเข็ญ ต่อเวรต่อกรรม ต่อภพต่อชาติ กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส

No comments:

Post a Comment