Friday, September 22, 2017

สัจธรรม live ไม่ต้องหาเหตุผล วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 60 เวลา 21:00 น.(ประเทศไทย)

บทขอขมากรรมและอธิษฐานป้องกันการครอบงำ

บทขอขมากรรมบทนี้ใช้สำหรับอธิษฐานป้องกันเพื่อปิดบารมีตนเองไม่ให้ภาคมืดภาคมารครอบงำ แล้วนำบารมีของเราไปใช้ในทางที่ผิด

---------------------------------------

บทขอขมากรรมและอธิษฐานป้องกันการครอบงำ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อพระสัจธรรม และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี