Saturday, August 12, 2017

บทขอขมากรรมสำหรับบ้านบางระจัน

บทขอขมากรรมบทนี้ผมเขียนขึ้นมาใช้สำหรับโปรดจิตญาณชาวบ้านบางระจันและศัตรูที่ตายในพื้นที่ต่าง ๆ ในการรบอันเกี่ยวข้องกับบ้านบางระจันทั้งหมด ท่านใดที่จะไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านบางระจันก็สามารถนำบทขอขมากรรมนี้ไปใช้ได้นะครับ

-----------------------------

บทขอขมากรรมสำหรับบ้านบางระจัน

ขอให้จิตญาณของเหล่าทหารนักรบ แม่ทัพนายกอง ชาวบ้าน เชลยศึก คู่สงคราม คู่กรณีกรรม ทาสแรงงาน พระสงฆ์นักบวชทั้งหลาย รวมถึงทุกชีวิตจิตวิญญาณ  ที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้านบางระจัน พื้นที่โดยรอบจังหวัดสิงห์บุรี และเส้นทางเดินทัพในอดีตทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภาคส่วน ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุก ๆ เขตแดน ให้น้อมใจขอขมากรรมสำหรับกรรมในการศึกสงครามทั้งหลาย ประกาศสละบวช และทำมหาสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินล่วงละเมิด ทำร้ายทำลาย เข่นฆ่าพยาบาท จองเวรจองกรรม เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำต่อแผ่นดิน ต่อบ้านเมืองที่ตนอยู่อาศัย ต่อแว่นแคว้นดินแดน หรือบ้านเมืองอื่น ๆ ต่อพระราชวงศ์ ต่อพระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ ต่อศัตรูคู่อาฆาต ต่อผู้คน ต่อทรัพย์สิน ต่อวัดวาศาสนา ต่อพุทธสถาน ต่อศาสนสถาน สถูปเจดีย์ พระธาตุ พระพุทธบาท ต่อรูปปั้นรูปเคารพ ขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ในรูปแบบของการทำศึกสงคราม การเข้าโจมตี การรุกราน การช่วงชิงยึดครอง การกดขี่ การแทรกแซง การแย่งชิงปล้นฆ่า ข่มขืนกระทำชำเรา การปล้นสดมภ์ การบีบคั้นกดดัน การสร้างความอดอยากยากแค้น การประนามหยามเหยียด การดูหมิ่นดูแคลน การโกหกหลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี การแทรกซึม การล้วงความลับ การทรยศหักหลัง การเป็นสายลับ เป็นไส้ศึก การชักศึกเข้าบ้าน การบ่อนทำลาย การสาปแช่ง การขู่อาฆาตมาดร้าย การทำร้ายทำลายในรูปแบบต่าง ๆ การเผาทำลาย การวางยาพิษ การใช้เชื้อโรค การใช้ศาตราวุธในการเข่นฆ่าทำร้ายทำลาย การเบียดเบียนทรมาน การใช้แรงงาน การกักขังหน่วงเหนี่ยว กระทำทารุณกรรม ต่อเชลยศึก ไพร่ฟ้า ข้าทาสบริวาร การพรากผู้อื่นจากครอบครัว วงศ์ตระกูล จากคนรัก จากหมู่คณะ จากบ้านเกิดเมืองนอน การกักขัง การจับเป็นตัวประกัน การทรมานผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ การทำโทษ ล่ามโซ่ตีตรวน การเข่นฆ่าประหัตประหาร การสังหารหมู่ การก่ออาชญากรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย ต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ทั้งในแผ่นดินที่ตนอาศัย หรือในแว่นแคว้นดินแดนอื่น ทั้งที่โดยเจตนากระทำเองก็ตาม เป็นผู้ออกคำสั่ง หรือทำตามคำสั่งของบุคคลอื่นก็ตาม จนก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อหมู่เหล่าผู้คน ต่อชาติบ้านเมืองทั้งหลาย ตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการศึกสงคราม การประหัตประหาร ทำร้ายทำลายคนหมู่มากทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

กรรมที่เคยเข่นฆ่าทำร้ายทำลาย ภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมี ผู้มีอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชวงศ์ทุก ๆ พระองค์ แม่ทัพนายกอง ผู้มีบารมี ผู้เป็นใหญ่ ผู้มีอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย คนในครอบครัว วงศ์ตระกูล ลูกหลานบริวาร ตลอดจนถึงบุพการี และผู้มีคุณทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้กำลังของคนหมู่มากเพื่อข่มเหงรังแก ต้อนให้จนมุม ทำร้ายทำลาย เข่นฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณ ไร้ทางสู้

กรรมที่เคยชิงดีชิงเด่น เอาชนะคะคาน การทำร้ายทำลาย ใส่ร้ายป้ายสี การข่มขู่คุกคาม ตั้งเงื่อนไขบีบบังคับ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นดิน แว่นแคว้นดินแดน หรือบ้านเมืองอื่น ของรักของหวงของบุคคลอื่น การแย่งชิงสามีภรรยา หรือบุตรธิดาของผู้อื่น

กรรมที่เคยบีบบังคับ หรือผูกมัดพันธนาการผู้อื่น ให้รับหน้าที่ ให้สานต่อ ให้กล่าวคำสัตย์สาบานต่อหน้าที่ หรือจงรักภักดีต่อตนเอง ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสิ่งอื่นทั้งหลายไปตลอดกาล ด้วยเงื่อนไขด้วยข้อบังคับ ให้ต้องอยู่เฝ้าสถานที่ เฝ้าทรัพย์สมบัติ เฝ้าภารกิจ จนกลายเป็นพันธะสัญญาข้ามภพข้ามชาติไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยยึดถือทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึง หรือที่เคยกระตุ้นผู้คนทั้งหลาย ให้ฮึกเหิมลำพอง หลงยึดติดในทัศนะ ในคติ-อคติ ในอุดมการณ์ ในความเชื่อ ในความยึดติดแห่งตน หรือในตัวบุคคลอื่น ในความเป็นชาติ ในหมู่คณะทั้งหลาย กรรมที่เคยยุแหย่ ยุยงส่งเสริม ให้เลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แตกสามัคคี ใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความปรักปรำ ด่าทอประนามสาปแช่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งกันและกัน ในบ้านเมืองแห่งตน หรือที่กระทำต่อบ้านเมืองอื่น ๆ จนเป็นเหตุแห่งการแย่งชิงอำนาจ รบราฆ่าฟัน ประหัตประหาร ทำลายบ้านเมืองซึ่งกันและกัน หรือแก้แค้นเอาคืนกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยใส่ร้ายป้ายสี วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ดูหมิ่นดูแคลน ประนามหยามเหยียด ประมาทปรามาส ด่าทอสาปแช่ง จงเกลียดจงชัง กักขังจองจำ การแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย ต่อฝ่ายตรงข้าม ต่อแว่นแคว้นดินแดนคู่กรณี ต่อผู้คนเชื้อชาติอื่น ต่อผู้ที่มีความเชื่อต่างจากตน ต่อผู้คนในศาสนาอื่น จนก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง กดขี่กดดัน ข่มขู่คุกคาม กักขังจองจำ เข่นฆ่าประหัตประหาร อาฆาตแค้นจองเวรจองกรรม ซึ่งกันและกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยเบียนเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือคนหมู่มากทั้งหลาย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่กระทำโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ดี การฉวยโอกาส การใช้อำนาจ พวกพ้อง หรือใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม การตัดโอกาส สร้างความเหลื่อมล้ำ การบีบคั้นกดดัน การหลอกลวง การสร้างความหวาดกลัว การครอบงำ ปิดกั้นปิดบังความจริง การฉ้อฉลคดโกง ยักยอกทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น ของส่วนรวม หรือของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย เอามาเป็นของตนหรือพวกพ้อง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ และความได้เปรียบโดยมิชอบ

กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมี หรือตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด การละเลย เพิกเฉยเมินเฉยต่อหน้าที่ จนก่อให้เกิดการเบียดเบียน หรือเอื้อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องโดยมิชอบ หรือใช้ในการกลั่นแกล้งรังแก เอารัดเอาเปรียบ บีบคั้นกดดัน กีดกันขัดขวาง บุคคลอื่น จากผลประโยชน์ที่ควรได้รับ หรือเพิกเฉยเมินเฉย ในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น

กรรมที่เคยมอมเมา หรือเป็นเหตุแห่งการมอมเมาบุคคลอื่นทั้งหลาย ให้ต้องลุ่มหลง หมกมุ่นมัวเมาในโลกียวิสัย ในทิฏฐิ คติหรืออคติทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมาทั้งหลาย ในอบายมุข ในมิจฉาทิฏฐิ เพื่อผลประโยชน์แห่งตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยใช้คุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม อักขระเวทย์มนต์ ในการสะกดครอบงำ เหล่าวิญญาณของศัตรูคู่อาฆาต พระราชวงศ์ ผู้นำ แม่ทัพนายกอง ไพร่พลของบ้านเมืองคู่สงคราม ให้ต้องอยู่เฝ้าสถานที่ ไม่ให้ไปเกิดในภพภูมิปกติ หรือสะกดครอบงำสถานที่ ทำพิธีสาปแช่ง ทำอาถรรพ์ เพื่อผลทางการเมือง เพื่อความได้เปรียบแห่งตนโดยมิชอบ เพื่อทำร้ายทำลายบุคคลอื่น บ้านเมืองอื่น หรือบ้านเมืองตนเองก็ตาม จนกลายเป็นเวรกรรมผูกมัดผูกพัน ในทุกภพทุกชาติ

กรรมที่เคยสร้างความแตกแยกขัดแย้ง แตกสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง ในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ในบ้านเมือง การแย่งชิงผลประโยชน์ แย่งของรักของหวง แย่งชิงทรัพย์สมบัติ มรดก หรือแย่งคนรักกัน การพรากของรักหรือคนรักของผู้อื่น เอาไปเป็นของตนโดยมิชอบ การทรมาน การเข่นฆ่าทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน การวางยาพิษ การทรยศหักหลัง การอกตัญญูหรือเนรคุณ การขับไล่ไสส่ง การเนรเทศคนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ให้ไปตกระกำลำบาก การทำโทษอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุ กรรมที่เคยพรากผู้อื่นจากครอบครัว จากบ้านเกิดเมืองนอน

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เป็นหนี้เวรกรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย หนี้แผ่นดิน หนี้ต่อบ้านเมือง หนี้ต่อพระศาสนา หนี้ต่อโลกธาตุสังสารวัฏทั้งหลาย ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังมิได้กล่าวก็ดี ทั้งที่เป็นฝ่ายกระทำก็ดี หรือเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำก็ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เคยติดหนี้เวรหนี้กรรม กับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ไม่ว่าจะภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษ อโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ให้แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ขอให้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ในตัวบุคคลทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมือง ในความเป็นเชื้อชาติ ความรักความห่วงหวงชาติบ้านเมือง ในแผ่นดิน ในหมู่เหล่าพวกพ้องแห่งตน ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในอำนาจวาสนาบารมี ในลาภยศสรรเสริญ ในตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในทัศนะแห่งตน ในความผูกพยาบาท อาฆาตจองเวรจองกรรม ในคำสาปแช่ง คำสัตย์สาบาน ในคำมั่นสัญญา ในพันธะสัญญา ในข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลาย ความยึดมั่นภารกิจทั้งหลาย ในความขัดแย้ง ในความสัมพันธ์ผูกพันทั้งหลาย ในความลังเลสงสัย ที่มีต่อพระสัจธรรม และองค์มหาบารมีทั้งหลาย ในความเชื่อความศรัทธาทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม อันก่อให้เกิดความหลงหมกมุ่นจริงจัง ความวกวนทั้งหลาย ตัณหาในความดี ในอธิวาสนาบารมี ในความอยากดีทั้งทางโลก และทางธรรมทั้งหลาย

และขอถอดถอนอำนาจแห่งคุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม เวทย์มนต์อาถรรพ์ทั้งหลาย ที่เคยตอกย้ำ เคยสะกดครอบงำสถานที่ หรือดวงวิญญาณทั้งหลาย ให้ต้องตกค้าง ทุกข์ทรมานอยู่ในพื้นที่ ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป ขอส่งคืน ทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม หนี้บุญคุณ หนี้แผ่นดินทั้งหลาย ต่อหมู่เหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส

คำพาประกาศสละบวช

และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวช แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

โส โส โส

คำถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ว่าตาม) หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุก ๆ ครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ
โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment