Friday, August 18, 2017

บทขอขมากรรมสลายความขัดแย้งทุกชั้นภูมิ

(บอกกล่าว) ขอให้จิตญาณทั้งหลาย ตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลก รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกภาคส่วน ทั้งที่น้อมต่อพระสัจธรรมก็ดี หรือยังปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธรรมก็ดี ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ให้น้อมขอขมากรรม ประกาศสละบวช และถวายมหาสังฆทาน โดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ตามเหล่าองค์มหาบารมี

Sunday, August 13, 2017

บทขอขมากรรมสำหรับคำชะโนด

บทขอขมากรรมนี้ผมเขียนขึ้นใช้สำหรับโปรดเหล่านาคา นาคีทั้งหลายในพื่้นที่คำชะโนด แต่จริง ๆ ก็สามารถใช้ได้กับนาคานาคีในพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วย

------------------------------

บทขอขมากรรมสำหรับคำชะโนด

ขอให้จิตญาณของเหล่านาคานาคี พญานาคทั้งหลาย จิตญาณภาคทิพย์ภาคหยาบในบริเวณคำชะโนด เมืองลับแล เมืองบาดาล ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ในทุก ๆทาง รวมถึงทุกชีวิตจิตวิญญาณ  ที่ยังสถิตอยู่ในบริเวณแห่งนี้และบริเวณโดยรอบ ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภาคส่วน ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุก ๆ เขตแดน ให้น้อมใจขอขมากรรม ประกาศสละบวช และทำมหาสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย

Saturday, August 12, 2017

บทขอขมากรรมสำหรับบ้านบางระจัน

บทขอขมากรรมบทนี้ผมเขียนขึ้นมาใช้สำหรับโปรดจิตญาณชาวบ้านบางระจันและศัตรูที่ตายในพื้นที่ต่าง ๆ ในการรบอันเกี่ยวข้องกับบ้านบางระจันทั้งหมด ท่านใดที่จะไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านบางระจันก็สามารถนำบทขอขมากรรมนี้ไปใช้ได้นะครับ

-----------------------------

บทขอขมากรรมสำหรับบ้านบางระจัน

ขอให้จิตญาณของเหล่าทหารนักรบ แม่ทัพนายกอง ชาวบ้าน เชลยศึก คู่สงคราม คู่กรณีกรรม ทาสแรงงาน พระสงฆ์นักบวชทั้งหลาย รวมถึงทุกชีวิตจิตวิญญาณ  ที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้านบางระจัน พื้นที่โดยรอบจังหวัดสิงห์บุรี และเส้นทางเดินทัพในอดีตทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภาคส่วน ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุก ๆ เขตแดน ให้น้อมใจขอขมากรรมสำหรับกรรมในการศึกสงครามทั้งหลาย ประกาศสละบวช และทำมหาสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน

Wednesday, August 9, 2017

สัจธรรม live สื่อแห่งอานุภาพ วันพุธที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

บทขอขมากรรมสลายทิฐิมานะในธรรม

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใด ๆ ที่เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวาง ฉุดรั้งผู้อื่น ไม่ให้ทำบุญทำกุศล ไม่ให้บำเพ็ญบารมี ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้โปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี หรือกรรมที่กีดกันขัดขวางการโปรดสัตว์ของเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้น