Thursday, June 29, 2017

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับครอบครัว

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แต่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ ตามเหล่าองค์มหาบารมี

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำต่อคนในครอบครัว หรือเป็นเหตุให้คนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ในบ้านเมือง ก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งแยกแตกต่าง สร้างความขัดแย้งแตกสามัคคี ทิฐิอคติต่อกัน ไม่ลดราวาศอก ไม่เปิดใจซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจผิด รังเกียจเดียจฉันท์ ทะเลาะเบาะแว้ง การด่าทอ การกระทบกระทั่งกัน การติฉินนินทา การสาปแช่ง ผูกใจเจ็บ เคียดแค้นชิงชัง ความพยาบาทอาฆาตแค้น การจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน การกีดกันขัดขวาง การกักขังหน่วงเหนี่ยว กดขี่กดดัน การมุ่งหวังตั้งเอาต่อกัน การดูถูกเหยียดหยาม การตอกย้ำซ้ำเติมกัน การกระทำทรมาน การใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความซึ่งกันและกัน การครอบงำ การแย่งชิงผลประโยชน์ การชิงดีชิงเด่น แย่งของรักของหวง แย่งชิงทรัพย์สมบัติ มรดก หรือแย่งคนรักกัน การพรากของรักหรือคนรักของผู้อื่น เอาไปเป็นของตนโดยมิชอบ การโกหกหลอกลวง การทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกัน การทรมานกัน การเข่นฆ่าทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล การวางยาพิษ การทรยศหักหลัง การอกตัญญูหรือเนรคุณ การขับไล่ไสส่ง การเนรเทศคนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ให้ไปตกระกำลำบาก การทำโทษอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุ กรรมที่เคยพรากผู้อื่นจากครอบครัว การทำคุณไสยมนต์ดำ การใช้คาถาอาคมเพื่อทำร้ายทำลายกัน หรือเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ใส่ตนโดยมิชอบ และทุกๆกรณีกรรมไม่ว่าจะกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดี ที่เคยกระทำกันมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ มีเลสนัยแอบแฝง จนทำให้ต้องมาวนเวียนชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันไม่จบไม่สิ้น

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังไม่กล่าวถึงก็ดี แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป และขอถอดถอนอำนาจแห่งคุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม เวทย์มนต์อาถรรพ์ทั้งหลาย ที่เคยตอกย้ำ เคยสะกดครอบงำสถานที่ หรือดวงวิญญาณทั้งหลาย ให้ต้องตกค้าง ทุกข์ทรมานอยู่ในพื้นที่ ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ได้เคยกระทำกับข้าพเจ้าเอาไว้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ในทุกๆ กรณีกรรม อย่างหมดจิตหมดใจ เพื่อไม่ให้เป็นเวรกรรมกันอีกต่อไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่เคยพ่วงพันสัมพันธ์กันมา ในลักษณะของคนรัก คนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล คนสนิทใกล้ชิด ลูกหลานบริวารทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม และให้มีส่วนในบุญบารมีที่เคยกระทำมาในทุกๆ ทัศ แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดกันขัดขวาง ต่อความคลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรมซึ่งกันและกัน ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส