Friday, June 30, 2017

สัจธรรม live มายาคติของคุณค่าในสังคม วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับคณะผู้โปรด

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยยุแยงตะแคงรั่ว การใช้เล่ห์กล คุณไสยมนต์ดำต่อหมู่คณะ การเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ โกหกหลอกลวง มีเลสนัยแอบแฝง มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อหมู่คณะ สัมผัสสัมพันธ์กับหมู่เหล่าด้วยธาตุไม่บริสุทธิ์ เป็นไปด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้น ความผูกใจเจ็บจ้องจะเอาคืน การแข่งขันเอาชนะคะคานกันในหมู่คณะ การดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ความไม่ลงรอยกัน เจตนาให้แตกสามัคคี มุ่งทำร้ายทำลาย แทรกแซง ครอบงำหรือบ่อนทำลายกิจการงานของส่วนรวม กีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง เอารัดเอาเปรียบ ตัดรอนบั่นทอน กิจในการโปรดสัตว์ หรือความคลี่คลายสว่างไสวของสรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือจ้องหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากกิจการโปรดสัตว์ หรือจากหมู่คณะ และอกุศลกรรมใด ๆ ที่เคยกระทำต่อหมู่คณะ ต่อการโปรดสัตว์ของเหล่าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะกี่กัลป์กี่กัป กี่พุทธันดรก็ตามที

Thursday, June 29, 2017

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับครอบครัว

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แต่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ ตามเหล่าองค์มหาบารมี

Tuesday, June 20, 2017

สัจธรรม live จุดจบของทุกเรื่องราว วันอังคารที่ 20 มิ.ย. 60 วันอังคารที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 22:00 น.

บทขอขมากรรมสำหรับถอนคุณไสยมนต์ดำในพื้นที่

นะโม 3 จบ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แต่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ ตามเหล่าองค์มหาบารมี

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยใช้คุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม อักขระเวทย์มนต์ เดรัจฉานวิชชา ในการสะกดครอบงำ เหล่าวิญญาณของศัตรูคู่อาฆาต พระราชวงศ์ ผู้นำ แม่ทัพนายกอง ไพร่พลของบ้านเมืองคู่สงคราม ให้ต้องอยู่เฝ้าสถานที่ ไม่ให้ไปเกิดในภพภูมิปกติ หรือสะกดครอบงำสถานที่ ทำพิธีสาปแช่ง ทำอาถรรพ์ เพื่อผลทางการเมือง เพื่อความได้เปรียบแห่งตนโดยมิชอบ เพื่อทำร้ายทำลายบุคคลอื่น บ้านเมืองอื่น หรือบ้านเมืองตนเองก็ตาม จนกลายเป็นเวรกรรมผูกมัดผูกพัน ในทุกภพทุกชาติ

สัจธรรม live รากเหง้าของความวิตกกังวล วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

Monday, June 19, 2017

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับคณะผู้โปรด

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยยุแยงตะแคงรั่ว การใช้เล่ห์กล คุณไสยมนต์ดำต่อหมู่คณะ การเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ โกหกหลอกลวง มีเลสนัยแอบแฝง มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อหมู่คณะ สัมผัสสัมพันธ์กับหมู่เหล่าด้วยธาตุไม่บริสุทธิ์ เป็นไปด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้น ความผูกใจเจ็บจ้องจะเอาคืน การแข่งขันเอาชนะคะคานกันในหมู่คณะ การดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ความไม่ลงรอยกัน เจตนาให้แตกสามัคคี มุ่งทำร้ายทำลาย แทรกแซง ครอบงำหรือบ่อนทำลายกิจการงานของส่วนรวม กีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง เอารัดเอาเปรียบ ตัดรอนบั่นทอน กิจในการโปรดสัตว์ หรือความคลี่คลายสว่างไสวของสรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือจ้องหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากกิจการโปรดสัตว์ หรือจากหมู่คณะ และอกุศลกรรมใด ๆ ที่เคยกระทำต่อหมู่คณะ ต่อการโปรดสัตว์ของเหล่าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะกี่กัลป์กี่กัป กี่พุทธันดรก็ตามที

Friday, June 16, 2017

สัจธรรม live วัฏจักรการไหลเวียนของบารมี วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

คุยข้างเดียว#62 แจ้งงานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 23 - อาทิตย์ 2 ก.ค. 60


ขอแจ้งวันงานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 23 ครับ งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 9.00 น. ที่เดิมที่บริเวณซุ้มใกล้ลานจอดรถตรงหอเกียรติภูมิรถไฟ (พิพิธภัณฑ์การรถไฟแห่งประเทศไทย) ถ.กำแพงเพชร 3 ในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร (ไม่ใช่สวนรถไฟหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯนะครับ)

Wednesday, June 14, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น#05

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงสร้างเรื่องสร้างราว ให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกแตกสามัคคี ก่อให้เกิดความรังเกียจซึ่งกันและกัน ในหมู่คณะ สร้างความอิจฉาริษยา ความแบ่งแยกแตกต่าง สร้างความหวาดระแวง ความน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการติฉินนินทา ใส่ร้ายป้ายสี ความสับสนสาละวน ความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำด้วยญาณวิถี อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อภิญญา คุณไสยมนต์ดำ หรือที่กระทำด้วยกาย วาจา ใจก็ดี ในการใช้เล่ห์เพทุบาย การปั่นหัว ให้ผู้คนทั้งหลาย ต้องออกห่างจากพระสัจธรรม ออกห่างจากองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

สัจธรรม live อานุภาพของผู้โปรดและสื่อสัจธรรม วันอังคารที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

Sunday, June 11, 2017

สัจธรรมจาก Facebook#73

ไม่ว่าเธอทั้งหลายพยายามที่จะหลุดพ้นมากเพียงใด มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแห่งธรรมชาติที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วตลอด อนัตตาอยู่แล้วตลอด ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วตลอดเลยแม้แต่น้อย

ก็ในเมื่อทุกอย่างล้วนอนัตตาอยู่แล้วตลอด เธอทั้งหลายจะเอาตัวเองมาจากไหนในการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันหลุดพ้นในตัวมันเองอยู่แล้วอีกเล่า

นี่ก็หมายความว่า เงื่อนไขที่เธอทั้งหลายตั้งให้ตัวเองว่าจะต้องทำกิจแบบนั้นแบบนี้ให้บริบูรณ์พร้อมเสียก่อนจึงจะหลุดพ้นได้ จึงเป็นเพียงแต่อุปาทานบนสักกายทิฏฐิ ที่ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา ไม่หลุดพ้นไปตามธรรมชาติเดิมที่ล้วนแล้วแต่เป็นไปของมันเองเสียที

Thursday, June 8, 2017

สัจธรรมจาก Facebook#72

ความกังวลถึงอนาคตไม่ใช่อนาคต มันคือความกังวล
ความปรุงแต่งถึงอนาคตก็ไม่ใช่อนาคต มันคือความปรุงแต่ง
ไม่มีอะไรที่เป็นอนาคตเลย แม้แต่ปัจจุบันยังไม่มี
มันจะมีก็แต่อุปาทานชั่วครั้งชั่วคราวที่จับต้องไม่ได้จริงเท่านั้นเอง

Wednesday, June 7, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น#04

#บทประกาศสละประกาศถอนปฏิปทา

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม
และขอประกาศสละประกาศถอน ปฏิปทาทั้งหลาย ปณิธานทั้งหลาย อุดมคติ อุดมการณ์ ความเชื่อ ความศรัทธาทั้งหลาย ความหลงยึดติด ในวิถีวิธีการ ในวิชา ในอวิชชา ในศาสตร์ต่างๆ ในความเป็นสำนักนิกาย หรือความเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม หรือเป็นไปด้วยความวกวน สาละวน ก่อให้เกิดความหลงหมกมุ่นมัวเมา หลงยึดติด ในหมู่เหล่าลูกหลานบริวาร หมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายขออโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Monday, June 5, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น #03

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยพร่ำสอนผู้อื่น หรือเคยเป็นเหตุ ในการเคี่ยวเข็ญกดดันผู้อื่น ในการเรียนการศึกษา ในศาสตร์ต่าง ๆ เคยเป็นเหตุให้เกิดความวกวนสาละวนในการใช้ปัญญา ในการใช้ทิฏฐิ ความเห็นความหมาย ในการวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ ในทฤษฎี ในวิชา ในศาสตร์ต่าง ๆ เคยหลงจริงจังกับสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นการตอกย้ำหรือก่อให้เกิดการตอกย้ำในปัญญา ก่อให้เกิดความหมกมุ่น วกวนสาละวน แก่ตนเองและผู้อื่นมาในทุกภพทุกภพทุชาติ หนี้กรรมหนี้แรงงานทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยติดค้างต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อศาสตร์ต่อวิชาทั้งหลาย ต่อแนวทางทั้งหลาย ต่อลูกศิษย์และบริวารทั้งหลาย อันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม เป็นไปด้วยความหมกมุ่นสาละวนร่วมกันมาในทุกภพทุกชาติ

Friday, June 2, 2017

สัจธรรม live งานปลดล็อคกรรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

รวมบทขอขมากรรมสั้น #02

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจ เป็นไปด้วยความคาดหวังตั้งเอาในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ดื้อดึงดื้อรั้นด้วยทิฏฐิมานะแห่งตน ไม่เปิดใจรับฟังความเป็นจริง กรรมที่เคยพยายามจะเอาชนะคนอื่นด้วยความดีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคือง เกิดความลังเล รู้สึกผิดทั้งหลาย กรรมที่เคยให้คำมั่นสัญญาเลื่อนลอยต่อบุคคลอื่นทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส