Thursday, April 6, 2017

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ป่วยและกรรมเบียดเบียน (2017)

ตามที่เคยบอกไว้ว่าจะลดทอนบทขอขมากรรมให้สั้นลง เราเริ่มด้วยบทขอขมากรรมสำหรับผู้ป่วยและกรรมเบียดเบียนก่อนเลย บทนี้ผมตัดมาจากบทโปรดทุกชั้นภูมิ 2 นะครับ โดยเน้นเรื่องกรรมเบียดเบียนทางกายทางใจโดยเฉพาะ ตัดส่วนอื่นออกหมด จะได้สั้นลงสำหรับผู้ป่วย ส่วนเวอร์ชั่นเสียงก็รอไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะค่อย ๆ ทยอยออกอากาศกันในภายหลัง

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ป่วยและกรรมเบียดเบียน

(บอกกล่าว) ขอให้จิตญาณทั้งหลาย ตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลก รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้ หรือแอบแฝงอยู่ภายในกาย ในอวัยวะแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ความวิปริตแปรปรวน ความติดขัดข้องคา ในกายในใจทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ให้น้อมขอขมากรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆ ที่ได้เคยตอกย้ำ ในความพยาบาทอาฆาตแค้น จองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในความอิจฉาริษยาทั้งหลาย ในความเห่อเหิมอหังการทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำในความโศกเศร้าเสียใจทั้งหลาย ในความห่วงหวงอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ความผูกพัน ความรักความหวงแหนทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง ในคำสัตย์สาบานทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมือง ในหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ในคติ-อคติ ในอุดมการณ์ทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่เคยผูกมัดผูกพัน กันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ตอกย้ำซ้ำเติมปมด้อยของผู้อื่น การดูถูกเหยียดหยาม การประนามหยามเหยียด การประจานผู้อื่น กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น การขู่กรรโชก การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การปิดกั้นปิดบัง ตัดโอกาสผู้อื่น การกักขังหน่วงเหนี่ยว จำกัดเสรีภาพของผู้อื่น ทั้งทางกาย หรือทางใจ ให้อับจนหนทาง บีบบังคับให้ต้องฆ่าตัวตาย

กรรมที่เคยกดดันผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ต้องฟั่นเฟือนในจิตในใจ เกิดหวาดระแวง หวาดกลัวหวาดผวา สติวิปลาส คลุ้มคลั่ง กลายเป็นบ้าในที่สุด

กรรมที่เคยฆ่าตัวตาย หรือเป็นผู้ชี้นำ ให้เกิดการฆ่าตัวตาย หรือฆ่าชีวิตผู้อื่น ให้ตายตกไปตามตน

กรรมที่เคยทรมานหรือเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่น การจองจำตีตรวนกักขังผู้อื่น จนถึงแก่ทุพลภาพ บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือถึงแก่ความตายทั้งหลาย การวางยาพิษผู้อื่น ด้วยยาพิษ หรือด้วยสัตว์มีพิษ การปิดล้อมวางเพลิงผู้อื่น การเข่นฆ่าด้วยศาสตราวุธทั้งหลาย หรือด้วยวิธีการ ที่วิปริตพิสดาร ให้ตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุด

กรรมที่เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย การยกพวกเข้าต่อสู้ รุมทำร้ายเข่นฆ่าซึ่งกันและกัน การข่มขืนขืนใจ การปล้นฆ่า การรุมประชาทัณฑ์ ด้วยความโกรธแค้น กรรมที่กระทำต่อศัตรูในศึกสงครามทั้งหลาย การประหัตประหารทั้งหลาย การประหารชีวิตทั้งหลาย ทั้งที่กระทำด้วยตนเอง ถูกสั่งให้กระทำ หรือใช้ผู้อื่นกระทำแทนก็ดี

กรรมที่เคยใช้อำนาจจิต ฤทธิ์เดชทั้งหลาย ใช้ยาหรือสารเสพติดทั้งหลาย ใช้มายาทางภาพและเสียง ในการสะกดจิตล้างสมอง ชักจูงหลอกลวงผู้อื่นหรือคนหมู่มาก ให้ตกอยู่ในความหมกมุ่นมัวเมา

กรรมที่เคยกระทำคุณไสยมนต์ดำใส่ผู้อื่น การใช้คาถาอาคม ในการบังคับจิตญาณอื่น ไปทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม ลงอาคมปลุกเสก ทำของใส่ผู้อื่น จนเกิดความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือล้มตายในที่สุด

กรรมที่เคยนำอวัยวะ หรือนำศพมาสร้างคุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย กรรมที่เคยกักขังวิญญาณเพื่อจองจำ หรือเพื่อใช้งาน ในการเบียดเบียน ทำร้ายทำลายผู้อื่น ไม่ให้ไปผุดไปเกิดตามภพภูมิปกติ

กรรมที่เคยล่วงเกินล่วงละเมิด เบียดเบียน ทำร้ายทำลาย ทรมานหรือเข่นฆ่า ที่กระทำต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์ ต่อนักบวช ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย

กรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำแท้งตัดชีวิตผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีส่วนร่วมแห่งกรรมนั้น ๆ หรือเป็นไปโดยอุบัติเหตุไม่เจตนาก็ตาม

กรรมที่เคยใช้ยาพิษ สารพิษ ใช้ไฟ กับดัก หรือศาสตราวุธ ของมีคมทั้งหลาย ในการทรมานเข่นฆ่าสัตว์เดรัจฉาน หรือมดแมลงทั้งหลาย ให้ตายเป็นจำนวนมาก การฆ่าเพื่อความสะใจ เพื่อทดสอบทดลอง เพื่อความสนุกสนานส่วนตน การฆ่าเพื่อบูชายันต์ เพื่อบวงสรวงบูชาทั้งหลาย หรือฆ่าเพื่อนำไปค้าไปขายก็ตาม

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตอื่น ๆ หรือที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ นักบวช ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งทางกาย วาจา ใจ ด้วยการทรมานหรือเข่นฆ่าทั้งหลาย จนเป็นเหตุแห่งความวิปริตแปรปรวน ความบีบคั้นกดดัน ความวิกลจริตผิดเพี้ยนทั้งหลาย ตลอดจนถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ในกายในใจ ในสภาวะอารมณ์ แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ได้สำนึกในกรรมทั้งหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดี หรือยังมิได้เอ่ยถึงก็ดี ทั้งที่กระทำโดยตรง หรือมีส่วนร่วม ในทางหนึ่งทางใดก็ดี ในการก่อกรรมทำเข็ญทั้งหลาย จนก่อให้เกิดการเบียดเบียน การเข่นฆ่า เกิดทุกข์โทษ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใดๆ ที่หมู่หนึ่งเหล่าใด หรือดวงจิตใดก็ตาม ที่ได้เคยกระทำกับหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ ไม่ว่าจะในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ในทุกๆ กรณีกรรม ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในความถูกผิดทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในเงื่อนไขข้อผูกมัดทั้งหลาย ในการขับเคี่ยวแข่งขัน เอาแพ้เอาชนะ สิ่งปิดกั้นปิดบังทั้งหลาย ที่เป็นเหตุแห่งการไม่ยอมเลิกแล้วต่อกัน การตอกย้ำในเหตุการณ์ ในแง่มุมเอาถูกเอาผิดทั้งหลาย ในความห่วงหวงทั้งหลาย ความรักความหวงแหนทั้งหลาย ความผูกพันทั้งหลาย ความเสียดาย ความโศกเศร้าเสียใจ อาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความพยาบาทอาฆาตแค้น ความมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ความอิจฉาริษยาทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง คำสัญญา คำสัตย์สาบานทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน คุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย คาถาอาคม หรือเวทย์มนต์ที่เคยปลุกเสก ในเครื่องรางของขลัง การผูกผนึก หรือสะกดวิญญาณเพื่อจองจำ เพื่อใช้งาน ทำมิดีมิร้าย ต่อผู้อื่นทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน เหตุแห่งการเบียดเบียนทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นเหตุเป็นเชื้อที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนเข่นฆ่าทำร้ายทำร้ายกันอีกต่อไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี ในการสละ และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

(หากไม่ได้มีการถวายมหาสังฆทานหรือผ้าไตรก็ให้จบแค่ตรงนี้)

คำพาประกาศสละบวช

และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย และองค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวช แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

โส โส โส

คำถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ว่าตาม) หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร
ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในภาคหยาบ และภาคทิพย์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุก ๆ ครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment