Sunday, February 19, 2017

บทขอขมากรรม สำหรับกรรมขัดขวางซ้ำเติมผู้อื่น 3

บทขอขมากรรมฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 2 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาพอสมควร ในส่วนของกรณีกรรมกับองค์คุณที่มากขึ้น ละเอียดขึ้น ซึ่งบทขอขมากรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคขัดขวางมากทั้งทางโลกและทางธรรม อันเกิดจากวิบากที่เคยไปกระทำกับผู้อื่นมาก่อน ยิ่งใครมีอุปสรรคมากๆชนิดปิดกั้นปิดบังทุกเรื่อง ก็น่าจะมาจากกรรมที่เคยกระทำกับองค์มหาบารมีมา กรรมก็เลยตีกลับมาก

เหมือนเดิม เวลาขอขมากรรมก็อย่าขอเพื่อจะเอาผลของมัน แต่ให้ขอขมากรรมด้วยความน้อมสำนึกแล้วต่อกรรมทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ดี และยอมประกาศชดเชยชดใช้ในหนี้กรรมทั้งหลายไป เมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับการชดใช้ด้วยอธิวาสนาบารมีตามสมควรแล้ว สถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปเอง

Thursday, February 16, 2017

คุยข้างเดียว#59 แจ้งงานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 งานปลดล็อคกรรมออนไลน์ มี.ค.60 และกำหนดการเดินทางไปวัดร่มโพธิธรรม

ขอแจ้งวันงานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 19 ครับ งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 เวลา 9.00 น. ที่เดิมที่บริเวณซุ้มใกล้ลานจอดรถตรงหอเกียรติภูมิรถไฟ (พิพิธภัณฑ์การรถไฟแห่งประเทศไทย) ถ.กำแพงเพชร 3 ในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร (ไม่ใช่สวนรถไฟหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯนะครับ)

Friday, February 10, 2017

สัจธรรม live อินทรีย์พละ สมดุลแห่งพลัง 10 ก.พ. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

สนทนาธรรม สิขขิม-อินเดีย ตอนที่ 39 160403_001 โอวาทธรรม


สัจธรรม live การกลั่นกรองวิบากบนพื้นฐานพระสัจธรรม 9 ก.พ. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

Monday, February 6, 2017

สัจธรรม live ความเป็นไปใน 31 ภพภูมิ 6 ก.พ. 60 เวลา 22:00 น.(ประเทศไทย)

บทประกาศสละประกาศถอนโมหะตัณหาอุปาทาน 2

บทประกาศสละประกาศถอนโมหะตัณหาอุปาทาน 2 นี้ ได้รับการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับภาคมืดภาคมาร และคุณไสยเพิ่มเติม และมีการเกลาคำ เกลาประโยคบ้างนิดหน่อย คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับ ลองว่าตามได้เลย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เตือนกันเหมือนเดิม เวลากล่าวคำประกาศสละประกาศถอนก็ให้หมดใจ คือยอมจริง ๆ ที่จะสละแล้ว ไม่เอาแล้วในโมหะตัณหาอุปาทานกับทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนเวอร์ชั่นไฟล์เสียงหรือคลิป Youtube ก็รอหน่อยครับ