Sunday, October 30, 2016

คุยข้างเดียว#55 งานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59

สรุปงานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา วันที่ 23 ต.ค. 59 ที่สวนจตุจักร ก็มีผู้มาร่วมงานนับคร่าว ๆ ได้ราว ๆ 40 ท่าน และที่ฟังผ่านทาง line กลุ่ม rombodhidharma.net อีกสามสิบกว่าท่าน สรุปรวมทั้งหมดประมาณ 70 กว่าท่าน ถือว่าเยอะอยู่สำหรับงานที่จัดกลางวันหยุดยาวแบบนั้นนะครับ

Monday, October 24, 2016

บทประกาศสละประกาศถอนโมหะตัณหาอุปทาน

หลังจากที่คลอดบทขอขมากรรมออกมาเป็นจำนวนมาก ทีนี้ก็ถึงตาของบทประกาศสละประกาศถอนล้วนๆ อย่างละเอียด เรียกว่าเป็นบทที่ใช้ถอนรากถอนโคนโมหะตัณหาอุปาทานทุกชนิดกันเลยทีเดียว

บทนี้ควรจะใช้สลับกับบทอื่นเพื่อถอดถอนเชื้อโมหะตัณหาอุปาทานที่ยังขับดันให้หลงสร้างกรรมต่อไปอีก แม้จะไม่ยาวมาก เพราะหดสั้นเรื่องการขอขมากรรมลงไปเหลือนิดเดียว แต่ก็ได้ขยายเนื้อหาส่วนที่เป็นการประกาศสละประกาศถอนขึ้นมาอย่างพิสดารเท่าที่รวบรวมได้ ณ เวลานี้ (แน่นอนว่าอาจจะมีการอัพเดตในครั้งต่อไปอีก) และควรจะใช้บทนี้สลับรวมไปกับบทขอขมากรรมอื่น ๆ อย่าเน้นที่ขอขมากรรมอย่างเดียวนะครับ

Monday, October 17, 2016

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ห่างไกลพระสัจธรรม

บทขอขมากรรมนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลพระสัจธรรมมาก ๆ ไม่ว่าจะโดยนัยยะของระยะทางก็ตาม หรือเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพัน พันธะพันธนาการทั้งหลาย ที่กีดกันขัดขวาง จนไม่สามารถที่จะบวช จะสละ หรือติดตามโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ยังติดอยู่ในพื้นที่อื่น ในประเทศหรือแว่นแคว้นดินแดนอื่น ที่ห่างไกลจากการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมี

การขอขมากรรมทกครั้ง ขอให้เป็นไปด้วยความสำนึก ยอมชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม อย่างหมดจิตหมดใจ เป็นการให้การสละอย่างแท้จริง อย่าตั้งเอาในผลของการขอขมากรรม อย่างที่เคยอธิษฐานขอเอาจากการสวดมนต์ทั้งหลาย เมื่อยอมขอขมากรรมด้วยความสำนึกหมดจิตหมดใจแล้ว กรรมทั้งหลายจะคลี่คลายออกไปเอง อายุรกรรมทั้งหลายจะหดสั้นลงเอง แต่ก็อย่าคาดหวังตั้งเอาว่าจะได้ผลภายในกี่วัน เมื่อไหร่ยังไงนะครับ

สนทนาธรรม สิขขิม-อินเดีย ตอนที่ 11 160325_001 โพล่ง


Friday, October 14, 2016

สัจธรรม live ตอน บุญ ทาน บารมี 14 ต.ค. 59 เวลา 22:00 น.

คุยข้างเดียว#54 งานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 59


ประกาศวันจัดงานปลดล็อคกรรมครั้งที่ 15 เช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 59 เวลา 9.00 น. ที่เดิมที่บริเวณหอเกียรติภูมิรถไฟ(พิพิธภัณฑ์การรถไฟแห่งประเทศไทย) ถ.กำแพงเพชร 3 ในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร

Tuesday, October 4, 2016

รวมบทขอขมากรรมสั้น#01

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธปฏิฆะ หรือขัดแย้งต่อพระสัจธรรม ต่อคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ยังหลงยึดเอาทิฏฐิมานะแห่งตน ยึดเอาวิถีทาง ความเชื่อแห่งตนในการใช้ชีวิตไปตามกรรม เพิกเฉยเมินเฉยต่อการปลงการวาง การดับตาม การจบตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในความเชื่อ ในคตินิยม ในค่านิยมอุดมการณ์ หรือคติแห่งตนก็ตามที จนกลายเป็นกรรมปิดกั้นปิดบังความสว่างไสวในพระสัจธรรม