Wednesday, September 14, 2016

บทขอขมากรรมประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า 2

ฉบับอัพเดตมาแล้วครับ บทขอขมากรรมนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง ซึ่งสิ่งที่กำลังจะมาถึงนั้น ค่อนข้างหนักเอาเรื่องทีเดียว นั่นก็คือเรื่องสงครามและเศรษฐกิจ ซึ่งผมก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปี 59 แล้วว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำการอัพเดตบทขอขมากรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านใช้ในการคลี่คลายกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ เป็นอีกบทหนึ่งที่ค่อนข้างครบถ้วนน้องๆ บทขอขมากรรมรวมเลยทีเดียว(มันเลยยาวหน่อย)

บทขอขมากรรมนี้สำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนก็ใช้ได้ ส่วนบทขอขมากรรมสำหรับญาติธรรมที่อยู่ห่างไกลจากพระศาสนา ติดพันในวิบากกรรมบางอย่างกับสถานที่ต่างๆ จนทำให้ห่างไกลจากองค์มหาบารมี ห่างไกลจากผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หรือห่างไกลจากพระสัจธรรมก็กำลังจะเรียบเรียงให้นะครับ รอกันนิดนึง ใช้บทนี้คลี่คลายกรรมกันไปก่อนได้เลย

เหมือนเดิม ท่านใดที่จะขอขมากรรมก็ให้เป็นไปด้วยความน้อมสำนึกในกรรมทั้งหลายทั้งปวง ยอมขอขมากรรมอย่างหมดจิตหมดใจ แต่ไม่ใช่ตอกย้ำปมความผิดในอดีตนะ ทำแล้ว ก็ให้แล้วไป แต่ก็สำนึกในกรรมทั้งหมดทั้งมวล อย่าขอขมากรรมเพราะอยากคลาย อยากหาย อยากหลุดพ้นนะครับ เพราะมันจะคลี่คลายได้เลย

--------------------------------------

 บทขอขมากรรมประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า 2

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน
องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ หมู่เหล่าอริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินล่วงละเมิด ทำร้ายทำลาย เข่นฆ่าพยาบาท จองเวรจองกรรม เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

กรรมใดๆ ที่ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ฉุดรั้งขัดขวาง ล่อลวงผู้อื่น ไม่ให้ตรงต่อสัจธรรม กีดกันให้ไกลห่าง ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ หรือผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมใดๆ ที่เคยหลงลังเลสงสัย วิตกวิจัยวิจารณ์ ปฏิเสธปฏิฆะ ประมาทปรามาสพาดพิง หรือเพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย และยึดเอาทิฏฐิแห่งตนเป็นใหญ่ ในการใช้ชีวิตไปตามกรรม

กรรมที่เคยดูถูกเหยียดหยาม ลบหลู่ดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า จ้วงจาบล่วงเกิน ตำหนิติเตียน ด่าทอสาปแช่ง ใส่ร้ายป้ายสี ดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง บิดเบือนหักล้าง ปฏิเสธปฏิฆะ ทำให้เสื่อมศรัทธา ต่อพระสัจธรรม ดัดแปลงเนื้อหาพระสัจธรรม หรือคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ ของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำลาย หรือทิ้งสื่อพระสัจธรรมทั้งหลาย ทำลายรูปปั้นรูปเหมือนแห่งองค์พุทธะ มหาบารมี หรือปิดบังอำพราง ไม่ให้ผู้อื่นได้พบเห็นสักการะบูชา ทำลายสื่อคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

กรรมที่เคยยึดติด เคยห่วงหวงในอธิวาสนาบารมี ในบุญกุศลทั้งหลาย ในทานในบารมีทั้งหลาย หรือเอาอธิวาสนาบารมีที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่ผิด ใช้บารมีเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง เพื่อสร้างอุปาทานในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูล การเสียสละ และการโปรดสรรพสัตว์อย่างกว้างขวาง
กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ขับไล่ไสส่ง องค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ พระสงฆ์หรือนักบวชทั้งหลาย ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ใดก็ตาม

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เคยวางยาพิษ เคยกลั่นแกล้งรังแก เคยโกหกหลอกลวง เคยกีดกันขัดขวาง หาเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง กระทำมิดีมิร้าย ต่อการโปรดสัตว์ แห่งองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำลาย เคยฉ้อโกง เคยเบียดบังเอา ต่อ องค์มหาบารมี ต่อรูปเคารพแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพุทธสถาน วัดวาอาราม ศาสนสถาน สมบัติของพระศาสนาทั้งหลาย ของๆ สงฆ์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธพานิชย์ การหากินกับองค์มหาบารมี กับพระศาสนา การหาผลประโยชน์จากพระสัจธรรม จากวัดวาอาราม จากคุรุครูบาอาจารย์ จากคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย หรือจากรูปเคารพรูปเหมือน แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยพร่ำสอนผู้อื่น หรือเผยแพร่ธรรม ที่ผิดไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเคยเอาพระสัจธรรมไปย่ำยีบีฑาผู้อื่น เอาชนะคะคานและกดข่มผู้อื่น

กรรมที่เคยเลือกโปรดสัตว์ หรือละเว้นการโปรด ตามคติ-อคติแห่งตน

กรรมที่เคยกีดกันขัดขวาง การสร้างบุญบารมี การทำบุญทำกุศลของบุคคลอื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร ร้องขอในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานตั้งเงื่อนไขกำกับในบุญทานบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยน้อมนำเอา บารมีจากคุณพระรัตนตรัย จากอธิวาสนามหาบารมี นำไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อสนองกิเลสตนเอง และสนองกิเลสของบุคคลอื่นทั้งหลาย มิได้เป็นไปเพื่อความสว่างไสวร่วมกัน ในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยประมาทล่วงเกินล่วงละเมิด ด้วยกาย วาจา ใจ การด่าทอสาปแช่ง ดูถูกดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า ประนามหยามเหยียด เหยียบย่ำซ้ำเติม หรือกระทำผิดต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย ต่อพระวินัยทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อองค์พุทธะ องค์มหาพุทธะ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ ต่อพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ต่ออริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่อพุทธสาวก พุทธสาวิกา ต่อพุทธบริษัท ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ต่อคุณศีล คุณธรรมทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อนักบวชทั้งหลาย ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อวัดวาอาราม ต่อศาสนสถานทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกๆ พระองค์

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำต่อแผ่นดินที่ตนอยู่อาศัย หรือต่อแว่นแคว้นดินแดนอื่น ๆ ต่อผู้คน ต่อทรัพย์สิน ต่อทรัพยากร ต่อวัดวาศาสนา ต่อพุทธสถาน ต่อศาสนสถาน ต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ในรูปแบบของการก่อสงคราม การแบ่งแยก การรุกราน การยึดครอง หรือช่วงชิงอำนาจ การกดขี่ การแทรกแซง การแย่งชิงปล้นฆ่า ข่มขืนกระทำชำเรา การปล้นสดมภ์ การสร้างความอดอยากยากแค้น ขาดแคลน การฉ้อฉลคดโกง การประนามหยามเหยียด การดูหมิ่นดูแคลน การโกหกหลอกลวง การแทรกซึม การล้วงความลับ การทรยศหักหลัง การสาปแช่ง การขู่อาฆาตมาดร้าย การทำร้ายทำลายในรูปแบบต่าง ๆ การเผาทำลาย การวางยาพิษ การใช้เชื้อโรค การใช้ศาตราวุธ หรืออาวุธทำลายล้างสูง การเบียดเบียนทรมาน บีบคั้นกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยว การพรากผู้อื่นจากครอบครัว จากหมู่คณะ จากบ้านเกิดเมืองนอน การใช้แรงงานทาส หรือเชลยศึก อย่างไร้ความเมตตาปราณี การทรมานผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ การทำโทษ การเข่นฆ่าประหัตประหาร การสังหารหมู่ การก่ออาชญากรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย ต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ทั้งในแผ่นดินที่ตนอาศัย หรือในแว่นแคว้นดินแดนอื่น ทั้งที่โดยเจตนากระทำเองก็ตาม เป็นผู้ออกคำสั่ง หรือทำตามคำสั่งของบุคคลอื่นก็ตาม จนก่อให้เกิดความสูญเสีย ในหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย ตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการศึกสงคราม การประหัตประหารคนหมู่มากทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

กรรมที่เคยบีบบังคับผูกมัดผู้อื่น ให้รับหน้าที่ ให้สานต่อ ให้รับกล่าวคำสัตย์สาบานว่าจะรับหน้าที่ หรือจงรักภักดีต่อตนเอง ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสิ่งอื่นทั้งหลายไปตลอดกาล ด้วยเงื่อนไขด้วยข้อบังคับ ให้ต้องอยู่เฝ้าสถานที่ เฝ้าทรัพย์สมบัติ เฝ้าภารกิจ จนกลายเป็นพันธะสัญญาข้ามภพข้ามชาติไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยยุแหย่ ยุยงส่งเสริม ให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มบุคคลอื่น ในบ้านเมืองแห่งตน หรือบ้านเมืองอื่นๆ จนเป็นเหตุแห่งการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแตกสามัคคีกัน กรรมที่เคยเลือกข้าง แบ่งแยกแตกต่าง ด่าทอประนามสาปแช่งซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดการรบราฆ่าฟัน ประหัตประหาร แก้แค้นเอาคืนกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยใส่ร้ายป้ายสี วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ดูหมิ่นดูแคลน ประนามหยามเหยียด ประมาทปรามาส ด่าทอสาปแช่ง จงเกลียดจงชัง กักขังจองจำ การแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย ต่อฝ่ายตรงข้าม ต่อแว่นแคว้นดินแดนคู่กรณี ต่อผู้คนเชื้อชาติอื่น ต่อผู้ที่มีความเชื่อต่างจากตน ต่อผู้คนในศาสนาอื่น จนก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง กดขี่กดดัน ข่มขู่คุกคาม เข่นฆ่าประหัตประหาร อาฆาตแค้นจองเวรจองกรรม ซึ่งกันและกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยยึดถือทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึง ในทัศนะ ในคติ-อคติ ในอุดมการณ์ ในความเชื่อ ในความยึดติดแห่งตน หรือในตัวบุคคลอื่น ในความเป็นชาติ ในหมู่คณะทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกสามัคคี การแย่งชิงอำนาจ การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในการทะเลาะเบาะแว้ง การเข่นฆ่าประหัตประหารกันในชาติ ในหมู่คณะทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระทำต่อธรรมชาติ ต่อหมู่เหล่าสัตว์เดรัจฉาน หรือมดแมลงทั้งหลาย การทำร้ายทำลายธรรมชาติทั้งหลาย ด้วยสารพิษ ด้วยการเผาทำลาย ด้วยศาตราวุธ หรือด้วยวิธีการที่วิปริตพิสดารทั้งหลาย

กรรมที่เคยเบียนเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือคนหมู่มากทั้งหลาย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่กระทำโดยตรง หรือการแอบแฝงแยบยล ในด้านแรงงาน การหาอยู่หากิน การค้าขาย หรือทรัพย์สินเงินทองทั้งหลาย การฉวยโอกาส การใช้อำนาจ พวกพ้อง หรือใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ตัดโอกาส สร้างความเหลื่อมล้ำ การบีบคั้นกดดัน การหลอกลวง การสร้างความหวาดกลัว การครอบงำ ปิดกั้นปิดบังความจริง การฉ้อฉลคดโกง ยักยอกทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น ของส่วนรวม หรือของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย เอามาเป็นของตนหรือพวกพ้อง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความได้เปรียบโดยมิชอบ

กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมี หรือตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดการเบียดเบียน ฉ้อฉลคดโกง ยักยอกเบียดบัง เอื้อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องโดยมิชอบ หรือใช้ในการกลั่นแกล้งรังแก เอารัดเอาเปรียบ บีบคั้นกดดัน กีดกันขัดขวาง บุคคลอื่น จากผลประโยชน์ที่ควรได้รับ จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความโกรธเคืองคับแค้นใจ

กรรมที่เคยมอมเมา หรือเป็นเหตุแห่งการมอมเมาบุคคลอื่นทั้งหลาย ให้ต้องลุ่มหลง หมกมุ่นมัวเมาในโลกียวิสัย ในความวกวนแห่งทิฏฐิ คติหรืออคติทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมาทั้งหลาย ในการพนัน ในอบายมุข ในมิจฉาทิฏฐิ ในความเชื่อความศรัทธา ในอวิชชาทั้งหลาย เพื่อผลประโยชน์แห่งตนโดยมิชอบ

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เป็นหนี้กรรม หนี้แผ่นดิน หนี้ต่อธรรมชาติ หนี้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย หนี้ต่อโลกธาตุสังสารวัฏทั้งหลาย ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังมิได้กล่าวก็ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เคยติดหนี้เวรหนี้กรรมกับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ไม่ว่าจะภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ให้แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ขอให้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ในตัวบุคคลทั้งหลาย ในหมู่เหล่าพวกพ้องแห่งตน ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในความเชื่อความศรัทธาทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ในอำนาจวาสนาบารมี ในลาภยศสรรเสริญ ในตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลาย ในวิถีวิธีการทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในความคาดหวังตั้งเอาทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในทัศนะแห่งตน ในความผูกพยาบาท อาฆาตจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง คำสัตย์สาบาน ในพันธะสัญญาทั้งหลาย ในความสัมพันธ์ผูกพันทั้งหลาย ในความปรารถนาดีทั้งหลาย ในความลังเลสงสัย ที่มีต่อพระสัจธรรม และองค์มหาบารมีทั้งหลาย ตัณหาในความดี ในอธิวาสนาบารมี ในบุญกุศลทั้งหลาย ในความอยากดีทั้งทางโลก และทางธรรมทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม หนี้แผ่นดินทั้งหลาย ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารพ่วงพันทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD MS-WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF for Kindle
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment