Thursday, August 18, 2016

เราขอขมากรรมแทนคนอื่นได้หรือไม่?

เป็นคำถามที่มีเข้ามาเรื่อย ๆ ก็เลยเอามาตอบให้เป็นบทความสั้นเสียเลย

คำตอบคือ เราขอขมากรรมแทนคนอื่นไม่ได้ครับ

แต่มีข้อยกเว้นนิดหน่อยตรงที่ ถ้าหากเป็นลูกหลานบริวารที่ใกล้ชิดมาก ๆ ก็จะพอได้ผลอยู่บ้าง แต่ก็น้อยจนไม่ต้องนับเสียเลยดีกว่า

ทั้งนี้เพราะการขอขมากรรมนั้นเป็นการสำนึกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ถ้าคน ๆ นั้นไม่ได้น้อมสำนึกและขอขมากรรมเองก็ยากที่จะคลี่คลายได้

ถ้าสังเกตกันดี ๆ ในบทขอขมากรรมในเว็บ rombodhidharma.net แทบจะทั้งหมดจะมีอยู่วรรคนึงที่ให้กล่าวตามว่า "หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย" ก็บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายนี่แหละ คือผู้ที่ใกล้ชิดนั่นเอง ก็พอจะได้ครับ แต่ก็น้อย ให้เรานำเขาขอขมากรรมเลยจะดีที่สุด

หรือถ้าไม่น้อมไม่ยอมขอขมากรรมก็มีวิธีโปรดวิธีอื่นอีก เช่น พอนึกถึงก็อโหสิออกมา หรือไม่ก็โพล่งโปรดเลย คือดำริถึงคน ๆ นั้น แล้วก็โพล่งดับทิ้งเลย โพล่งในจิตเขาเลย ถ้าอาการหนักก็ดับทิ้งโพล่งทิ้งนาน ๆ คน ๆ นั้นก็จะคลายจากข้างใน แต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าจะช้าจะเร็ว แต่ใช้วิธีนี้ก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับพระสัจธรรมเหมือนกัน เพียงแต่เป็นไปโดยไม่รู้ตัวเท่านั้นเองครับ

จริง ๆ แล้ว ใครจะขอขมากรรมหรือไม่ขอขมากรรม เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนครับ บางคนที่อยากให้คนอื่นขอขมากรรม แต่กรรมตัวเองยังเยอะอยู่ ยังถูกปิดกั้นปิดบังอยู่ ยังไม่สว่างไสวจนเป็นแบบอย่างได้ มันก็ไปโปรดคนอื่นลำบาก มีแต่ความปรารถนาดีไปคะยั้นคะยอเขา อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เดี๋ยวปฏิเสธปฏิฆะเอาจะกลายเป็นกรรมปิดกั้นปิดบังพระสัจธรรม จนล่าช้าออกไปอีก

ดังนั้นก็ให้เคลียร์ตัวเองเสียก่อน ให้ตัวเองคลี่คลายสว่างไสวเรียบไร้ไปเองเสียก่อน เป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างของความสงบร่มเย็นเสียเอง เดี๋ยวคนอื่นก็น้อมตามมาเองครับ

ในระหว่างที่เขายังไม่ยอมขอขมากรรมก็โปรดวิธีอื่นก็ได้ครับ มีอีกตั้งหลายวิธี โสให้บ้างก็ได้ อโหสิให้บ้างก็ได้ โพล่งโปรดก็ได้ โดยเวลาระลึกนึกถึงเขาก็โสให้บ้าง โพล่งดับทิ้งว่าง ๆ ให้บ้าง หรือถ้าปฏิเสธปฏิฆะกันอยู่ก็อโหสิให้ไปบ่อย ๆ เพื่อตัดกระแสปฏิฆะให้จางคลายลงก่อนแล้วค่อยโสให้ทีหลัง นี่ก็คือการโปรดอย่างหนึ่งที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวว่าได้เชื่อมโยงกับพระสัจธรรมไปแล้ว การโปรดคนอื่นนี้ เราก็อย่าไปคาดหวังตั้งเอาว่าเขาจะคลายหรือไม่คลายนะครับ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งไป แล้วมันก็จะไม่คลาย เรียกว่ากระบวนการโปรดก็ต้องให้เป็นไปด้วยความผ่อนคลายจากความกดดัน จากเงื่อนไข จากความคาดหวังตั้งเอาทั้งหมดนะครับเขาถึงจะคลาย แต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งไปกดดันเขา ผลที่สะท้อนกับมาก็จะเป็นความปฏิเสธปฏิฆะครับ ตรงนี้ก็ต้องพึงระวังให้มากด้วย


No comments:

Post a Comment