Friday, August 26, 2016

การขอขมากรรม สำหรับครอบครัวและวงศ์ตระกูล 2

Update: ช่วงนี้ผมกำลังปรับปรุงการออกอากาศทาง youtube.com/rombodhidharma/live ให้ดีขึ้นนะครับ และมีเวลาว่างในการรวบรวมบทขอขมากรรมเพื่อทำเป็นเล่มหนังสือ "บทขอขมากรรม" แล้ว กำลังไล่อัพเดตบทขอขมากรรมรวมถึงบทที่เขียนขึ้นใหม่ด้วย คาดว่าเนื้อหาน่าจะสมบูรณ์ช่วงปลายปีนี้นะ ส่วนการทำเล่มค่อยว่ากันตอนใกล้ ๆ รวบรวมเนื้อหาเสร็จ ช่วงนี้รูปแบบหน้าเว็บ rombodhidharma.net อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมเว็บ และรองรับเนื้อหาใหม่ ๆ นะครับ

---------------------------------

บทขอขมากรรมฉบับนี้ไม่ได้อัพเดตมานาน วันนี้ก็นำมาปัดฝุ่นอัพเดตเสียหน่อย แน่นอนว่ามันต้องยาวขึ้น สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะบรรจุเข้าไปในหนังสือ "บทขอขมากรรม" ที่ผมกำลังรวมเล่มจัดทำเป็นหนังสืออยู่ ในช่วงนี้

ประเด็นกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับครอบครัวที่เพิ่มเข้ามานั้นจริง ๆ ก็ไม่ใหม่นะครับ เพียงแต่เมื่อเจอกรณีกรรมมากขึ้น ผมก็ได้เอาสิ่งเหล่านั้นนำมาเพิ่มเข้าไปในเนื้อหาบทขอขมากรรมเวอร์ชั่นใหม่นี้

แน่นอนว่าการใช้กรรมในรูปแบบครอบครัวนั้น เป็นกรรมที่ค่อนข้างมาก และเหนียวแน่นที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นกรรมที่เกิดจากความใกล้ชิด เมื่อใกล้ชิด เวลากระทบกระทั่ง มันจึงรุนแรงและเจ็บปวด เป็นธรรมดา แต่มันก็เหมือนกรรมอื่น ๆ คือมันก็คลายตัวมันเองได้หมดทุกกรณีกรรม เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วเท่านั้นเอง ยิ่งถ้ามีการขอขมากรรมอย่างสม่ำเสมอ ก็ยิ่งจะคลี่คลายได้เร็วขึ้น

หากพาคนในครอบครัวขอขมากรรมร่วมกันได้จะดีมาก แต่ส่วนใหญ่ มักจะไม่สามารถให้ทุกคนมาร่วมขอขมากรรมกันได้ เพราะแต่ละคนก็เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาในภพหนึ่งชาติใดในอดีต ดังนั้น หากไม่สามารถพาคนในครอบครัวขอขมากรรมกันได้หมด ก็ให้ขอขมากรรมเฉพาะตนไป ต่อเมื่อกรรมทั้งหลายที่มันผูกมัดรัดรึง คลี่คลายลงแล้ว สถานการณ์ในครอบครัวจะดีขึ้นเอง

เหมือนเดิมครับ การขอขมากรรมแต่ละครั้งก็อย่าให้เป็นไปด้วยความคาดหวังตั้งเอาในผลแห่งการขอขมากรรม แต่ให้ขอขมากรรมด้วยความสำนึกยอม ยอมที่จะชดเชยชดใช้โดยดี จิตใจก็ไม่ต้องดิ้นหนีดิ้นสู้อะไรกับวิบากที่กำลังให้ผล ณ เวลานั้น ๆ แต่ยอมที่จะไม่อะไรกับอะไรต่อวิบากทั้งหลายไปเสียเอง แล้วการยอมนั้นจะทำให้การขอขมากรรมมีอานุภาพโดยตัวมันเอง คลี่คลายไปเอง

เมื่อขอขมากรรมแล้ว ก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่ ๆ เพิ่มให้ต่อภพต่อชาติอีก เพราะภพชาติข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรต่างไปจากที่เป็นมาและกำลังเป็นอยู่ ได้แค่ทำกรรมและใช้กรรมเท่านั้นเอง

------------------------------------------------------------

บทขอขมากรรม สำหรับครอบครัวและวงศ์ตระกูล 2

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้เคยกระทำเอาไว้ ต่อคนในครอบครัว ต่อวงศาคณาญาติ ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกหลานเหลนโหลน ลูกเลี้ยงลูกบุญธรรม และญาติผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นญาติโดยสายเลือดก็ดี ญาติโดยบุญกรรมก็ดี ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวาง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว คนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูลทั้งหลาย ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสว ในพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี หรือกีดกันขัดขวาง สร้างเงื่อนไข ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมี ไม่ให้สร้างบุญกุศล ไม่ให้บำเพ็ญบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยคาดหวังตั้งเอา ตั้งเงื่อนไข กับคนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูลทั้งหลาย จนกลายเป็นความตึงเครียดบีบคั้น อึดอัดกดดัน กรรมที่เคยพร่ำบ่นก่นด่า ตำหนิติเตียน ตอกย้ำปมด้อย กระทบกระเทียบ เสียดสีเหน็บแนม ดูถูกดูหมิ่น ประนามหยามเหยียด บีบคั้นกดดัน บังคับขู่เข็ญ กดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งรังแก เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ล่วงเกินล่วงละเมิด โกหกหลอกลวง การทรยศหักหลัง คิดไม่ซื่อ ปิดบังอำพรางความจริง เบียดบังหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ต่อล้อต่อเถียง เอาชนะคะคาน ด้วยทิฏฐิมานะ ไม่เปิดใจฟัง หรือยอมรับซึ่งกันและกัน ยุยงส่งเสริม เพื่อสร้างความแตกแยก แตกสามัคคี สร้างความบาดหมาง ก่อการวิวาท ทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายทำลาย คนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ด้วยความรุนแรง ให้ได้รับทุกขเวทนา ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้งานผู้อื่นจนเกินความจำเป็น จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้แรงงาน กรรมที่เคยล่อลวงหลอกลวง ยักยอกปอกลอก บีบบังคับข่มขู่เอา เบียดเบียนเอาทรัพย์สินเงินทองของคนในครอบครัว ของครอบครัว ของวงศ์ตระกูลส่วนรวม ตลอดจนถึงการฉ้อฉลคดโกง การยึดครอง ยักยอกเบียดบัง แก่งแย่งชิงดี ในทรัพย์สมบัติหรือมรดกของครอบครัว หรือของวงศ์ตระกูล เอามาเป็นของ ๆ ตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยขับไล่ไสส่ง ให้ญาติคนหนึ่งคนใด ออกจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โดยมิชอบ แล้วยึดเอาทรัพย์สินต่าง ๆ มาเป็นของตนเอง

กรรมที่เคยลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ในสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา ในอบายมุข  ในเกมการพนันขันต่อ หรือการแข่งขันทั้งหลาย หรือเคยล่อลวงหลอกลวง ให้ผู้คนทั้งหลายต้องลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ จนก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งในครอบครัว จนบ้านแตกสาแหรกขาดในที่สุด

กรรมที่เคยเบียดเบียนทรมานผู้อื่น ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจทั้งหลาย กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวางผู้อื่น การทำร้ายทำลาย จนก่อให้เกิดบาดแผล การบาดเจ็บ ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ความเจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดไปจนถึงความตายทั้งหลาย

กรรมที่เคยวางยาพิษ เคยเข่นฆ่าทำร้ายทำลายคนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ตลอดจนถึงบริวารทั้งหลาย ด้วยศาสตราวุธ หรือสิ่งต่าง ๆ ด้วยความโกรธแค้น ความสิ้นหวัง หรือเข่นฆ่าเพื่อให้ตายตกไปตามตน

กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย เคยละเลยทอดทิ้ง เคยขู่อาฆาตมาดร้าย เคยสาปแช่ง เคยสาบาน เคยตั้งจิตในการจองเวรจองกรรม คนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูลทั้งหลาย

กรรมที่เคยปฏิบัติต่อกัน ในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์ ความเกลียดชัง การแบ่งแยกแตกต่าง การเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย ด้วยทิฏฐิ อคติ ด้วยแง่มุมทั้งหลาย การผิดประเวณี การคบชู้ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืนขืนใจ การทุบตีทรมาน การกักขังหน่วงเหนี่ยว การบีบบังคับฝืนใจผู้อื่น ให้ทำตามความต้องการแห่งตน ในทุก ๆ กรณี

กรรมที่ได้เคยเป็นเหตุให้ครอบครัวอื่น ต้องทะเลาะเบาะแว้ง อาฆาตบาดหมาง ขัดแย้งผิดใจกัน สร้างความเคลือบแคลงสงสัยต่อกัน จนเกิดความแตกแยกแตกสามัคคี บ้านแตกสาแหรกขาด การล่อลวงหลอกลวง เพื่อแย่งชิงสามี ภรรยา ลูกหลานบริวาร หรือคนรักของผู้อื่น เอามาเป็นของตน

ตลอดไปจนถึงหนี้กรรม หนี้บุญคุณทั้งหมดทั้งมวล ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี และยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดี ที่เคยติดค้างต่อคนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ในทุกภพทุกชาติ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ผู้อื่นได้กระทำต่อหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน คำสาปแช่งทั้งหลาย คำสาบานทั้งหลาย ความอาฆาตพยาบาท  ความมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย จิตที่ปรารถนาจะทำลายล้าง ตามราวี ตามรังควาญ และตามเอาชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนถึงทิฏฐิมานะทั้งหลาย ในการเอาชนะคะคาน ความเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ อคติต่อผู้คนทั้งหลาย ความอิจฉาริษยา ไม่ต้องการเห็นผู้อื่นดีกว่าตน อันเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียน ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน และความโลภโมโทสันทั้งหมดทั้งมวล

ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ในลูกหลานบริวารทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในความรักความหวงแหน ความปรารถนาดีทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญา ในเงื่อนไขข้อผูกมัดทั้งหลาย ในคติ-อคติ ในค่านิยม-อุดมการณ์ ตัณหาความอยากดีอยากเด่น ทั้งทางโลกและทางธรรมความยึดติดในจริตจารีต วิถีวิธีปฏิบัติ อันวิปริตผิดเพี้ยน ซึ่งไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment