Wednesday, July 20, 2016

บทขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานสำหรับโปรดทุกชั้นภูมิ 2 (สำหรับผู้ป่วยและจิตญาณตกค้าง) DOWNLOAD

บทขอขมากรรมนี้เป็นบทที่ได้รับการอัพเดตจากเวอร์ชั่นแรกเมื่อปี 2015 ซึ่งเป็นบทขอขมากรรมบทหนึ่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดในการโปรดผู้ป่วย

บทขอขมากรรมบทนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ที่โดยปกติจะมีจิตญาณของเจ้ากรรมนายเวรแฝงอยู่ในร่างกายในอวัยวะต่าง ๆ จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ความวิปริตแปรปรวน ผิดเพี้ยนทั้งทางกายและทางใจ และบทนี้ยังเหมาะสำหรับการโปรดในสถานที่ ที่มีจิตญาณตกค้างเยอะ เช่นโบราณสถาน วัดวาอาราม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ บ้านเก่า สถานที่ ที่เคยมีคนอยู่มาก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปอยู่อาศัย สุสาน ป่าช้า หรือพื้นที่ ที่มีเคยมีคนตายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการรบราฆ่าฟันกันก็ตาม หรือแม้กระทั่งที่ ๆ มีคนฆ่าตัวตาย หรือที่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นก็ตาม รวมไปถึงสถานที่ซึ่งมีเวทนาและจิตญาณตกค้างมาก ๆ เช่นในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหลายด้วย เพราะจิตญาณที่มองไม่เห็นเหล่านี้ มักจะก่อให้เกิดการแทรกแซงอย่างหาสาเหตุไม่ได้กับมนุษย์ในภาคหยาบอยู่เสมอ

ส่วนที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเก่าปี 2015 ก็จะมีในส่วนของ กรรมที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งในทุกระดับ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างศาสนาด้วย นอกจากนั้นก็จะมีรายละเอียดบางส่วนที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปให้เนื้อหาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บทขอขมากรรมบทนี้สามารถนำไปใช้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเคลียร์จิตญาณเก่า ๆ ที่ตกค้างได้ด้วยครับ หรือบ้านไหนที่เราเข้าไปอยู่แล้วมีอุปสรรคติดขัดมาก ๆ ก็ลองใช้บทขอขมากรรมนี้ดู

ถ้าจะให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ควรจะมีผ้าไตร 1 ชุดเพื่อทำมหาสังฆทาน แต่ถ้าไม่มีก็จบตรงที่บทขอขมากรรมก็ได้เช่นกัน ซึ่งผ้าไตรนี้เหมาะสำหรับใช้เพื่อโปรด จิตญาณตกค้างในพื้นที่ซึ่งมีกรรมหนัก เช่น จิตญาณของคนฆ่าตัวตาย จิตญาณในสนามรบ ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ในที่เกิดเหตุฆาตกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังในการพาสละออกจากพื้นที่ไปเกิดในภพภูมิปกติ คือเราไม่ต้องเชิญวิญญาณกลับไปติดค้างอยู่ที่บ้านอีก เราให้กำลังเพื่อเปลี่ยนภพภูมิเลยจะดีที่สุด

การขอขมากรรมทุกครั้ง ควรจะทำไปด้วยความสำนึกในกรรมทั้งหลาย ยอมที่จะรับและชดใช้ในหนี้กรรมทั้งหลายอย่างหมดจิตหมดใจ อย่าขอขมากรรมเพราะอยากจะหายจากความเจ็บป่วยหรืออยากจะให้ปัญหามันหายไป ไม่อย่างนั้นการขอขมากรรมจะไม่มีอานุภาพในการคลี่คลายจากทุกข์โทษที่เผชิญอยู่ได้ครับ

------------------------------------------

บทขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานสำหรับโปรดทุกชั้นภูมิ 2 (สำหรับผู้ป่วยและจิตญาณตกค้าง)

(บอกกล่าว) ขอให้จิตญาณทั้งหลาย ตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลก รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้ หรือแอบแฝงอยู่ภายในกาย ในอวัยวะแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ความวิปริตแปรปรวน ความติดขัดข้องคา ในกายในใจทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ให้น้อมขอขมากรรม ประกาศสละ และทำมหาสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆ เขตแดน

กรรมใดๆ ที่ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวางผู้อื่น ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมี ไม่ให้ได้ตรงต่อพระสัจธรรม กรรมที่เคยปฏิเสธปฏิฆะ ดูหมิ่นดูแคลน ประมาทปรามาส ตำหนิติเตียน นินทาว่าร้าย ใส่ร้ายป้ายสี วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ เพิกเฉยเมินเฉย หรือบิดเบือนพระสัจธรรม หรือคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ของผู้โปรดสัตว์ ของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยยุยงส่งเสริม สร้างความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง การรบราฆ่าฟันกัน การทำร้ายทำลายกัน ระหว่างศาสนา หรือนิกายอื่นทั้งหลาย

กรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย ที่เคยจาบจ้วงล่วงเกิน ประมาทปรามาสพาดพิง ลบหลู่ดูหมิ่น บีบคั้นกดดัน หาเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ขู่อาฆาตมาดร้าย ทำร้ายทำลาย องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ พระสงฆ์ นักบวช หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมใดๆ ที่ได้เคยตอกย้ำ ในความพยาบาทอาฆาตแค้น จองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในความอิจฉาริษยาทั้งหลาย ในความเห่อเหิมอหังการทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำในความโศกเศร้าเสียใจทั้งหลาย ในความห่วงหวงอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ความผูกพัน ความรักความหวงแหนทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง ในคำสัตย์สาบานทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมือง ในหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ในคติ-อคติ ในอุดมการณ์ทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่เคยผูกมัดผูกพัน กันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ตอกย้ำซ้ำเติมผู้อื่น ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น การเหยียบย่ำซ้ำเติม การประนามหยามเหยียด การประจานผู้อื่น กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น การขู่กรรโชก การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การปิดกั้นปิดบัง ตัดโอกาสผู้อื่น การกักขังหน่วงเหนี่ยว จำกัดเสรีภาพของผู้อื่น ทั้งทางกาย หรือทางใจ ให้อับจนหนทาง บีบบังคับให้ต้องฆ่าตัวตาย
กรรมที่เคยทำโทษผู้อื่น เคยหงุดหงิด ระบายอารมณ์ใส่ผู้อื่น การโขกสับ การทับถมผู้อื่น การพร่ำบ่นก่นด่า ทิ่มแทงเสียดสีผู้อื่น การซ้ำเติมปมด้อยของผู้อื่น การหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง กระทบกระทั่งกับผู้อื่น การข่มขู่คุกคาม การบีบคั้นกดดัน โดยไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย ด้วยอคติ ด้วยความอยุติธรรม ด้วยความสะใจส่วนตน อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจ ความเคียดแค้นอาฆาต จองเวรจองกรรมทั้งหลาย จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องฟั่นเฟือนในจิตในใจ เกิดหวาดระแวง หวาดกลัวหวาดผวา สติวิปลาส คลุ้มคลั่ง กลายเป็นบ้าในที่สุด

กรรมที่เคยฆ่าตัวตาย หรือเป็นผู้ชี้นำ ให้เกิดการฆ่าตัวตาย หรือฆ่าชีวิตผู้อื่น ให้ตายตกไปตามตน

กรรมที่เคยเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่น ลอบฆ่าผู้อื่น ลวงฆ่าผู้อื่น รุมฆ่าผู้อื่น ออกคำสั่งในการทรมาน ในการสังหารผู้อื่น ในการจองจำตีตรวนกักขังผู้อื่น จนถึงแก่ทุพลภาพ บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือถึงแก่ความตายทั้งหลาย การวางยาพิษผู้อื่น ด้วยยาพิษ หรือด้วยสัตว์มีพิษ การปิดล้อมวางเพลิงผู้อื่น การเข่นฆ่าด้วยคมหอกคมดาบ หรือศาสตราวุธทั้งหลาย หรือด้วยวิธีการ ที่วิปริตพิสดารทั้งหลาย ให้ตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุด

กรรมที่เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย การฆาตกรรมอำพรางทั้งหลาย การยุยงส่งเสริม สร้างความแตกแยก แตกสามัคคี การทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งทั้งหลาย การยกพวกเข้าต่อสู้ รุมทำร้ายเข่นฆ่าซึ่งกันและกัน การข่มขืนขืนใจ การปล้นฆ่า การรุมประชาทัณฑ์ ด้วยความโกรธแค้น กรรมที่กระทำต่อศัตรูในศึกสงครามทั้งหลาย การประหัตประหารทั้งหลาย การประหารชีวิตทั้งหลาย ทั้งที่กระทำด้วยตนเอง ถูกสั่งให้กระทำ หรือใช้ผู้อื่นกระทำแทนก็ดี

กรรมที่เคยใช้อำนาจจิต ฤทธิ์เดชทั้งหลาย ใช้ยาหรือสารเสพติดทั้งหลาย ใช้มายาทางภาพและเสียง ในการสะกดจิตล้างสมอง ชักจูงหลอกลวงผู้อื่นหรือคนหมู่มาก ให้หลงศรัทธา หลงงมงาย ให้ยึดติดในอวิชชา หรือในมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย
กรรมที่เคยกระทำ หรือใช้ผู้อื่นกระทำแทน ในการกระทำคุณไสยใส่ผู้อื่น การเล่นเล่ห์กลมนต์ดำ การใช้คาถาอาคม ในการบังคับจิตญาณอื่น ไปทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม เสกเป่ามนต์ ทำอาถรรพ์ ลงอาคมปลุกเสกเครื่องรางของขลัง สัตว์อาคม หรือเสกของใส่ผู้อื่น จนเกิดความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือล้มตายในที่สุด

กรรมที่เคยฆาตกรรมผู้อื่น เพื่อนำอวัยวะ หรือนำศพมาสร้างคุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย กรรมที่เคยกักขังวิญญาณทั้งหลายเพื่อจองจำ หรือเพื่อใช้งาน ในการเบียดเบียน ทำร้ายทำลายผู้อื่น ไม่ให้ไปผุดไปเกิดตามภพภูมิปกติ

กรรมที่เคยล่วงเกินล่วงละเมิด เบียดเบียน ทำร้ายทำลาย ทรมานหรือเข่นฆ่า ที่กระทำต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์ ต่อนักบวช ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย

กรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหลาย
กรรมที่เคยทำแท้งตัดชีวิตผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีส่วนร่วมแห่งกรรมนั้นๆ หรือเป็นไปโดยอุบัติเหตุไม่เจตนาก็ตาม จนทำให้คู่กรณีกรรมถึงแก่ความตาย กลายเป็นจิตญาณที่ติดตามจองล้างจองผลาญ หรือกลายเป็นจิตญาณ ที่แฝงในกาย ในอวัยวะต่างๆ ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้น จนก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย ความวิปริตผิดเพี้ยน ทั้งทางกาย ทางอารมณ์ และจิตใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้ยาพิษ สารพิษ ใช้ไฟ กับดัก หรือศาสตราวุธ ของมีคมทั้งหลาย ในการทรมานเข่นฆ่าสัตว์เดรัจฉาน หรือมดแมลงทั้งหลาย ให้ตายเป็นจำนวนมาก การฆ่าเพื่อความสะใจ เพื่อทดสอบทดลอง เพื่อความสนุกสนานส่วนตน การฆ่าเพื่อบูชายันต์ เพื่อบวงสรวงบูชาทั้งหลาย หรือฆ่าเพื่อนำไปค้าไปขายก็ตาม

กรรมที่เคยลุ่มหลงมัวเมา หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องลุ่มหลงมัวเมา ในพฤติกรรมการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในสารเสพติด ในการละเล่น การพนันขันต่อ หรืออบายมุขทั้งหลาย ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในโมหะอวิชชาทั้งหลาย

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตอื่นๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ การเข่นฆ่าทั้งหลาย จนเป็นเหตุแห่งความวิปริตแปรปรวน ความบีบคั้นกดดัน ความวิกลจริตผิดเพี้ยนทั้งหลาย ตลอดจนถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ในกายในใจ ในสภาวะอารมณ์ แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย

กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินล่วงละเมิด อย่างไม่เหมาะไม่ควร ประมาท ปรามาส พาดพิง หรือ กระทำผิด ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อพระสัจธรรม ต่อพระศาสนา ต่อวัดวาอาราม ต่อศาสนสถานทั้งหลาย ต่อหมู่สงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี องค์คุณเบื้องสูงทั้งหลาย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่อนักบวชนักพรตทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อคุณบิดามารดา ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ทั้งที่โดยเจตนาก็ตาม หรือไม่เจตนาก็ตาม ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ได้สำนึกในกรรมทั้งหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดี หรือยังมิได้เอ่ยถึงก็ดี ทั้งที่กระทำโดยตรง หรือมีส่วนร่วม ในทางหนึ่งทางใดก็ดี ในการก่อกรรมทำเข็ญทั้งหลาย จนก่อให้เกิดการเบียดเบียน การเข่นฆ่า เกิดทุกข์โทษ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใดๆ ที่หมู่หนึ่งเหล่าใด หรือดวงจิตใดก็ตาม ที่ได้เคยกระทำกับหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ ไม่ว่าจะในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ในทุกๆ กรณีกรรม ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดี ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในจริตราคะ ในปมเด่น-ปมด้อยทั้งหลาย ในคติ-อคติ ในอุดมคติอุดมการณ์ทั้งหลาย ในความถูกผิดทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในสิ่งของทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในเงื่อนไขข้อผูกมัดทั้งหลาย ในการขับเคี่ยวแข่งขัน เอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย ในความเชื่อความศรัทธา ที่มีต่อเดรัจฉานวิชา หรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย การตอกย้ำในเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ทั้งหลาย ในความห่วงหวงทั้งหลาย ความรักความหวงแหนทั้งหลาย ความผูกพันทั้งหลาย ความเสียดาย ความโศกเศร้าเสียใจ อาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความพยาบาทอาฆาตแค้น ความมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ความอิจฉาริษยาทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง คำสัญญา คำสัตย์สาบานทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน คุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย คาถาอาคม หรือเวทย์มนต์ที่เคยปลุกเสก ในเครื่องรางของขลัง การผูกผนึก หรือสะกดวิญญาณเพื่อจองจำ เพื่อใช้งาน ทำมิดีมิร้าย ต่อผู้อื่นทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน โมหะอวิชชา กิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในอำนาจจิต ฤทธิ์เดช คุณวิเศษ ในญาณทัศนะทั้งหลาย พลังตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิทั้งหลาย ขอส่งคืน ธาตุธรรมทั้งหลาย สู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี ในการสละ และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

(หากไม่ได้มีการถวายมหาสังฆทานหรือผ้าไตรก็ให้จบแค่ตรงนี้)

คำพาประกาศสละบวช

และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย และองค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวช แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

โส โส โส

คำถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ว่าตาม) หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร
ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในภาคหยาบ และภาคทิพย์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุก ๆ ครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment