Wednesday, July 20, 2016

บทขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานสำหรับโปรดทุกชั้นภูมิ 2 (สำหรับผู้ป่วยและจิตญาณตกค้าง) DOWNLOAD

บทขอขมากรรมนี้เป็นบทที่ได้รับการอัพเดตจากเวอร์ชั่นแรกเมื่อปี 2015 ซึ่งเป็นบทขอขมากรรมบทหนึ่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดในการโปรดผู้ป่วย

บทขอขมากรรมบทนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ที่โดยปกติจะมีจิตญาณของเจ้ากรรมนายเวรแฝงอยู่ในร่างกายในอวัยวะต่าง ๆ จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ความวิปริตแปรปรวน ผิดเพี้ยนทั้งทางกายและทางใจ และบทนี้ยังเหมาะสำหรับการโปรดในสถานที่ ที่มีจิตญาณตกค้างเยอะ เช่นโบราณสถาน วัดวาอาราม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ บ้านเก่า สถานที่ ที่เคยมีคนอยู่มาก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปอยู่อาศัย สุสาน ป่าช้า หรือพื้นที่ ที่มีเคยมีคนตายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการรบราฆ่าฟันกันก็ตาม หรือแม้กระทั่งที่ ๆ มีคนฆ่าตัวตาย หรือที่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นก็ตาม รวมไปถึงสถานที่ซึ่งมีเวทนาและจิตญาณตกค้างมาก ๆ เช่นในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหลายด้วย เพราะจิตญาณที่มองไม่เห็นเหล่านี้ มักจะก่อให้เกิดการแทรกแซงอย่างหาสาเหตุไม่ได้กับมนุษย์ในภาคหยาบอยู่เสมอ

Monday, July 11, 2016

สัจธรรมสำหรับผู้ป่วย

ผมเคยเขียนบทความตอน "เฝ้าไข้ยังไงไม่เป็นการซ้ำเติมคนป่วย?" ไปแล้วครั้งหนึ่ง ล่าสุดมีคุณหมอท่านหนึ่งถามผมว่า เขียนบทความสำหรับให้คนป่วยอ่านด้วยหรือยัง ก็เลยเป็นที่มาของบทความนี้ ซึ่งโดยเนื้อหาของมันแล้ว แม้ไม่ป่วยก็อ่านได้นะครับ

จริง ๆ ผมเองก็คลุกคลีกับความเจ็บป่วย เข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล นับตั้งแต่ยาย พ่อ (ซึ่งทั้งคู่เสียไปนานแล้ว) ได้เห็นตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงวันตาย ช่วงนี้แม่ผมก็ป่วยอีกคน คลุกคลีกับคนป่วยจนเข้าใจในทุกแง่มุม