Thursday, May 19, 2016

การขอขมากรรมและการประกาศสละชดใช้หนี้กรรมสำหรับกรรมเรื่องคู่รักคู่ครอง 2 (มีไฟล์ให้ DOWNLOAD)

ถึงเวลาของฉบับปรับปรุง หลังจากที่ห่างไปนาน ช่วงนี้ผมกำลังไล่ปรับปรุงบทขอขมากรรมเก่า ๆ เพื่อที่จะเตรียมรวมเล่มในเร็ว ๆ นี้

กรรมเรื่องคู่รักคู่ครองนี้ เป็นอีกกรรมหลัก ๆ อีกลักษณะหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับผู้คนทั้งหลายมาก ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยผ่านไป ก็ยังเหมือนเดิม เพราะเชื้อกรรมมันผลักดันให้ไปชดใช้วิบากเช่นนั้น

ท่านใดที่มีกรรมเรื่องคู่รักคู่ครองมาก ๆ ก็ให้ขอขมากรรมบ่อยๆ วิบากมันจะค่อย ๆ คลี่คลายเอง

การขอขมากรรมก็ให้เกิดจากความสำนึกในกรรมทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา อย่าขอขมากรรมเพื่อที่จะเอา หรือคาดหวังจะให้มันดี หรือคาดหวังผลลัพธ์ของการขอขมากรรม แต่ขอขมาด้วยสำนึกและพร้อมที่จะยอมชดใช้หนี้กรรมหนี้บุญคุณทั้งหมดแล้ว ส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป เพราะยังไงทุกคนก็ต้องชดใช้วิบากที่กระทำมาอยู่แล้วไม่มากก็น้อยครับ

----------------------------------------------

บทขอขมากรรมและการประกาศสละชดใช้หนี้กรรมสำหรับกรรมเรื่องคู่รักคู่ครอง 2

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงคู่ครอง และบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ที่ได้กระทำต่อคู่ครองหรือคนรักของตน ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตาม กรรมที่ได้เคยผูกมัดผู้อื่น ไม่ว่าจะทางกาย ทางวาจา หรือทางใจทั้งหลาย จนกลายเป็นพันธสัญญา เป็นพันธนาการ เป็นข้อผูกมัด ในการบีบคั้นกดดันต่อผู้อื่น

กรรมที่เคยมุ่งหวังตั้งเอากับคู่ของตน หรือลูกหลานบริวารทั้งหลายในบ้าน ต่อทุกๆ เรื่อง กรรมที่เข้าไปแทรกแซงกรรมของผู้อื่น ซ้อนกรรมของผู้อื่น จนก่อให้เกิดความคับแคบ บีบคั้นกดดันซึ่งกันและกัน

กรรมที่เคยล่อลวง โกหกหลอกลวง ปรนเปรอผู้อื่นให้มารักมาชอบตน กรรมที่เคยพูดคำหวาน โปรยประโยชน์ให้ผู้อื่นต้องตกอยู่ในความลุ่มหลงมัวเมา เพื่อหวังบางสิ่งบางอย่าง จากผู้อื่นเป็นการตอบแทนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยยุยงส่งเสริม ให้ครอบครัวผู้อื่น หรือคู่รักอื่น เกิดความแตกแยกร้าวฉาน กรรมที่เคยยุแหย่ให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในครอบครัวของบุคคลอื่น กรรมที่เคยติฉินนินทา เคยประนามหยามเหยียดผู้อื่น ด่าว่าผู้อื่น ประจานผู้อื่น หรือครอบครัวของผู้อื่น ให้ได้รับความอับอาย จนก่อให้เกิดความปฏิฆะขัดเคือง อึดอัดกดดัน เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้ง ขุ่นข้องหมองใจกัน หรือระราน กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน

กรรมที่เคยยึดถือในทิฏฐิมานะ ในอุดมการณ์ ในคตินิยม ในอคติ ในค่านิยม ในแง่มุมความคิดความเห็นทั้งหลาย ในการเอาชนะคะคานซึ่งกันและกัน ในการทับถมกัน ในการเชือดเฉือนซึ่งกันและกัน

กรรมที่เคยละเมิดล่วงเกิน นางต้องห้ามทั้งหลาย บุคคลต้องห้ามทั้งหลาย กรรมที่เคยล่วงละเมิดสามี หรือภรรยาบุคคลอื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยผิดประเวณีต่อผู้อื่น ต่อลูกหลานผู้อื่น กรรมที่เคยล่วงละเมิดทางเพศ กรรมเกี่ยวกับเรื่องคบชู้ทั้งหลาย กรรมที่เคยแย่งชิงคนรักของผู้อื่น มาเป็นของตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยตั้งแง่ จับผิดจับถูก ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ตำหนิติเตียน พร่ำบ่นก่นด่า เสียดสีกระทบกระเทียบ กระแนะกระแหน  หรือเปรียบเทียบผู้อื่น ด้วยอคติความเชื่อแห่งตน จนก่อให้เกิดปมด้อย ความน้อยอกน้อยใจ เกิดความปฏิฆะขัดเคือง ไม่พออกพอใจหรือขุ่นเคืองใจทั้งหลาย กรรมที่เคยอิจฉาริษยาผู้อื่น กดขี่กดดัน ข่มขู่ทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาหรือการใช้กำลังทางกาย กรรมที่เคยทำร้ายทำลายผู้อื่นให้ได้รับบาดแผลและความเจ็บปวด กรรมที่เคยสาปแช่งผู้อื่น กรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น ปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวาง ห้ามปรามทัดทานคนในครอบครัว หรือคู่รัก จากการสละ การบวช จากพระศาสนา จากพระสัจธรรม จากองค์มหาบารมี และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยโกหกหลอกลวง เล่นเล่ห์ เพทุบาย หรือครอบงำคนในครอบครัวโดยมิชอบ กรรมที่เคยเบียดเบียนคดโกง ยักยอก เข่นฆ่า แย่งชิงทรัพย์สินเงินทอง มรดกตกทอด หรือผลประโยชน์ต่างๆ ในครอบครัวโดยมิชอบ

กรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนียว กระทำทรมาน ทำร้ายทำลาย ใช้กำลัง ระบายอารมณ์ ทำทารุณกรรม จำกัดเสรีภาพ ข่มขู่อาฆาต ผูกมัดจองจำ พันธนาการคนในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ให้ได้รับทุกขเวทนา ความหวาดกลัวหวาดผวา ความเศร้าโศกเสียใจ ความบีบคั้นกดดัน ความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจ

กรรมที่เคยติดตามรบกวนรังควาน ตามราวี ตามแย่งชิง พรากคนรักหรือของรัก ที่เคยกระทำต่อบุคคลอื่น ต่อครอบครัวอื่น อันเนื่องจากเหตุชู้สาว หรือ รักสามเส้า จนสร้างความร้าวฉานแตกแยกต่อครอบครัวอื่น

กรรมที่เคยใช้คุณไสยมนต์ดำ สเน่ห์ยาแฝด ทำของทำไสยศาสตร์ น้ำมันพราย เพื่อสะกดผู้อื่นให้รักให้หลงตน หรือทำร้ายทำลายคนในครอบครัวผู้อื่น เพื่อแย่งชิงคนรักหรือของรักของผู้อื่น เอามาเป็นของตน หรือเพื่อสร้างความแตกแยกในครอบครัวของผู้อื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยจ้างวานฆ่า หรือลงมือฆ่าด้วยตนเอง หรือทำร้ายทำลายคนรัก คู่ครอง หรือชู้รักทั้งหลาย ด้วยวิธีการที่พิสดาร ซับซ้อนซ่อนเงื่อนทั้งหลาย

รวมถึงหนี้กรรมหนี้บุญคุณทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงคู่รัก หรือคู่ครอง และบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงคู่รัก คู่ครอง และบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อกรรมทั้งหลาย ที่ผู้อื่นได้กระทำต่อหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงคู่รัก คู่ครองและบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก สามีภรรยา ชู้รัก ลูกหลานบริวาร ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญา ในคำสาบานทั้งหลาย ในข้อผูกมัดทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในความดื้อรั้นดื้อดึง ในการเอาชนะคะคานกันทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในจริตราคะ ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในกามสุข กามคุณทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรม ในการผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในปมเด่นปมด้อยทั้งหลาย ในค่านิยม ในอุดมคติอุดมการณ์ทั้งหลาย ในวิถีวิธีการทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความอึดอัดคับแคบ ปฏิฆะขัดเคืองต่อผู้อื่นทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ส่วนขอขมากรรมกันในครอบครัว (สำหรับผู้นำขอขมากล่าว)

และกรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำซึ่งกันและกันมาในทุกภพทุกชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา กินแหนงแคลงใจกัน ปฏิฆะขัดเคือง ไม่ลงรอยกัน ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันในครอบครัว เป็นเหตุให้อยู่ร่วมกันด้วยความยากลำบาก เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก การทะเลาะเบาแว้งทั้งหลาย  ความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมาในทุกภพทุกชาติ ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

(กล่าวขึ้นพร้อมๆกัน)

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment