Thursday, April 7, 2016

พุทธเกษตร 2 : โดยนัยแห่งการโปรดสัตว์ ตอน 3

Update: ช่วงที่ผ่านมา กลุ่ม Line ของ rombodhidharma.net นั้นถูกมือดีเข้าไปลบกลุ่ม ผมเลยตั้งกลุ่มขึ้นใหม่นะครับ แต่ขอให้ท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มผมเป็นเพื่อนก่อนที่ line id: 0990409550 แล้วแจ้งมาว่าจะขอเข้ากลุ่ม เมื่อเข้ากลุ่มแล้วกรุณาไปอ่านกติกาที่ Note ด้วยนะครับ บอกคร่าวๆว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มสนทนาธรรมทั่วไป ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้อะไร แต่เป็นกลุ่มที่เอาไว้เพื่องานปลดล็อคกรรมออนไลน์โดยเฉพาะ และมีไว้สำหรับถามตอบปัญหาสัจธรรม คลี่คลายวิบากกรรมสำหรับเว็บ rombodhidharma.net เท่านั้น ท่านใดต้องการเข้ามาปล่อยของ มาหาสาวกบริวาร หรือเผยแพร่ก็ไม่ต้องเข้ามานะครับ ผมดูแลคนเดียวก็อยู่แล้ว

-----------------------------------------

โดยปกติการโปรดสัตว์ของเหล่าองค์มหาบารมีนั้น ท่านไม่ได้มาพระองค์เดียว แต่จะมาเป็นทีม และต้องพิจารณาด้วยว่าสถานการณ์ของสังสารวัฏจะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือ(ประเภทของบารมี)ใดเพื่อที่จะลงสวนไปทำกิจในช่วงเวลานั้นๆ เปรียบเทียบกับการจัดสรรบารมีลงมาพร้อมๆกับทีมงาน บ้างก็นำแต่ปัญญาบารมีลงมาในการเผยแพร่ บ้างก็นำทานบารมีลงมาเพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนกิจการเผยแพร่ บ้างก็ลงมาช่วยเป็นกลไกในการโปรดในแต่ละภาคส่วน เป็นแรงงาน เป็นองคาพยพเล็ก ๆ แล้วก็มีเหมือนกันที่ลงมาแล้วใช้กรรมจนไม่ได้โปรดสัตว์ หรือบางส่วนก็หลงใช้บารมีไปก่อกรรมจนไม่ได้ทำกิจที่ได้รับมอบหมายลงมา

อีกอย่างคือ ปกติแล้วกิจสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใด องค์มหาบารมีจะแบ่งภาคส่วนลงมาหลายภาคเพื่อทำกิจเดียวกันคู่ขนานกันไป เผื่อว่าภาคส่วนหนึ่งล้มเหลวในการทำกิจ ก็จะมีอีกภาคส่วนหนึ่งมารองรับในการทำกิจต่อไป บารมีในการโปรดทั้งหลายก็จะถูกปรับเปลี่ยนถ่ายเทไปสู่ภาคส่วนที่ทำกิจสำเร็จ รวมถึงบริวารทั้งหลายที่ตามมาก็จะถูกถ่ายโอนไปช่วยงานในส่วนที่ทำกิจสำเร็จแทน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นในภาคทิพย์ และส่งผลต่อภาคหยาบที่ทำกิจอยู่บนโลกอีกทีหนึ่ง

บางครั้งองค์มหาบารมีโปรดบางดวงจิตที่มีบริวารพ่วงพันกันมามาก ดวงจิตของบริวารเหล่านั้นก็จะถูกเชื่อมโยงในภาคทิพย์ให้ตามมาเจอองค์มหาบารมีในลำดับต่อๆไปเป็นลูกโซ่ ไม่อย่างนั้นดวงจิตต้นทางก็ไม่สามารถจบได้เพราะกรรมของบริวารออนไลน์มาฉุดรั้งตลอดเวลา เรียกว่าใครที่มีบริวารมาก ถ้าตนเองจบได้บริวารก็จะถูกเชื่อมโยงมาจบด้วย แต่ถ้าใครไปวนก่อกรรมทำกรรม ก็จะพาบริวารพ่วงพันไปด้วยกันหมด แล้วก็จะไปวนใช้กรรมกันไปอีกนาน

ด้วยเหตุทั้งหมดนี้เอง ที่ทำให้โลกธาตุนี้เป็นพุทธเกษตรอีกแห่งหนึ่งที่กำลังถูกกลั่นกรองจากพื้นฐานความเป็นสังสารวัฏ เป็นพื้นที่ๆเหล่าผู้โปรดสัตว์จำนวนมาก ลงมาฝึกโปรดสัตว์ ลงมาเก็บเกี่ยวผลแห่งพุทธะ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ มาบำรุงกล้า บำรุงต้นอ่อน ตัดแต่งกิ่ง กำจัดโรคและแมลงรบกวนในสวนแห่งพุทธะนี้เพื่อการเก็บเกี่ยวต่อไปในภายภาคหน้า

แน่นอนที่การโปรดสัตว์ก็จะมีการผิดพลาดกันได้ ในยุคนี้แม้จะมีผู้โปรดลงมาสร้างบารมีกันมากมาย แต่ก็มีจำนวนมากเช่นกันที่หลงไปสร้างกรรมก่อกรรมเบียดเบียนแก่หมู่เหล่าสรรพสัตว์เสียเอง ยิ่งบารมีมากก็ยิ่งเบียดเบียนก่อกรรมได้มาก หลงลืมภารกิจของตนเองจนสิ้น ก่อกรรมจนต้องลงนรกไปใช้กรรมกันก็มีเยอะ

การโปรดสัตว์ในสังสารวัฏนั้นต้องระวังมากเรื่องการสร้างอุปาทานใหม่ๆ แก่หมู่เหล่าสรรพสัตว์ เพราะแทนที่จะนำความหลุดพ้นมาให้ จะกลายเป็นการสร้างความยึดติดใหม่ๆขึ้นมาอีก การโปรดจึงควรจะตำเนินไปโดยหลีกเลี่ยงการสร้างอุปาทานผิดๆให้มากที่สุด แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดเพราะแต่เดิมเองสรรพสัตว์ก็อาศัยอุปาทานในการดำรงตัวตนกันอยู่แล้ว การโปรดจึงต้องค่อยๆล้างค่อยๆคลายโมหะอุปาทานให้ แม้กระทั่งอุปาทานความยึดติดในองค์มหาบารมีหรือผู้โปรดสัตว์ก็ต้องล้างทิ้งในที่สุดเช่นเดียวกับอุปาทานอื่นๆ อุปาทานก็คืออุปาทานไม่ว่าจะยึดอะไรก็คือุปาทานตัวเดียวกันทั้งหมด

การเชื่อมโยงบารมีของผู้โปรดในการโปรดแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกัน บางช่วงก็ต้องใช้ปัญญามากในการคลี่คลายหมู่เหล่าสรรพสัตว์หรือผู้โปรดสัตว์ให้สว่างไสวเป็นกำลังในการโปรดร่วมกันก่อน พอถึงวาระของหมู่เหล่าสรรพสัตว์บางหมู่ที่กรรมมาก ไม่สามารถใช้ปัญญาโปรดได้เพราะจะยืดเยื้อ ก็ใช้แต่อานุภาพในการโปรดไป พาอขมากรรมไป ในบางช่วงจิตของผู้คนเป็นอบายภูมิกันเยอะ ก็ดับโปรด จะไปให้ฟังเยอะไม่ได้ปฏิฆะกันหมด

บารมีแต่ละช่วงในการโปรดก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งในยุคที่หมู่เหล่าสรรพสัตว์ยังมีกรรมมาก องค์มหาบารมีก็ยังไม่เชื่อมโยงบารมีลงมามาก เพราะเมื่อมีการปฏิเสธปฏิฆะ พร่ำบ่นก่นด่า ลองของลองดี ก็จะทำให้เกิดกรรมหนักแก่หมู่เหล่าสรรพสัตว์เอง ทำให้การโปรดล่าช้าออกไปอีก

เรียกว่าการเชื่อมโยงบารมีลงมาก็ต้องดูสถานการณ์ของสังสารวัฏเป็นหลัก และดูด้วยว่าหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายรองรับบารมีขององค์คุณเบื้องสูงได้มากแค่ไหน คือถ้านำบารมีลงมามากเกินกว่าที่หมู่เหล่าสรรพสัตว์ ณ ช่วงเวลานั้นจะรับได้ หมู่เหล่าสรรพสัตว์ก็จะพาลตายกันหมดเพราะหลงไปทำกรรมหนักต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมี

อย่างในยุคนี้หากมีใครอ้างว่าเป็นองค์เต็มขององค์มหาบารมีก็ยังไม่ใช่ เพราะสรรพสัตว์ในยุคนี้กรรมมาก ไม่สามารถรองรับองค์เต็มขององค์มหาบารมีได้เลย จะต้องถูกกลั่นกรองจนกรรมเบาบางเสียก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป

No comments:

Post a Comment