Friday, February 12, 2016

การขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับกรรมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำ 2

บทขอขมากรรมนี้เป็นฉบับปรับปรุงจาก ฉบับแรก โดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมกรณีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับคุณไสยมนต์ดำทั้งหลายมากขึ้น รวมไปถึงการครอบขันธ์ และการแทรกแซงในภาคทิพย์ในรูปแบบต่างๆ การครอบงำโดยญาณวิถี ฯลฯ ให้ครบถ้วนครอบคลุมมากขึ้น ท่านใดที่โดนคุณไสยมนต์ดำ โดนของ โดนอาคม สักยันต์(เป็นการยอมให้จิตญาณอื่นมาอาศัยเพื่อสร้างฤทธิ์เดช) หรือโดนครอบขันธ์(อนุญาตให้จิตญาณอื่นมาใช้ร่างกาย) โดนวิญญาณแทรกร่าง ฯลฯ ซึ่งแต่ละอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมทั้งนั้น แม้จะได้อย่างที่ต้องการจริง แต่สุดท้ายก็ต้องมีกรรมที่ต้องชดใช้คืนกลับไป ไม่มีใครได้กำไรจากสิ่งที่กระทำไปแล้วจริงๆ แถมต้องชดใช้ด้วยความทุกข์ทรมานไม่แพ้กับตอนที่ไปกระทำคนอื่นด้วย

นอกจากบทขอขมากรรมแล้ว ทุกท่านยังสามารถคลี่คลายคุณไสยมนต์ดำทั้งหลายด้วยการหยาดน้ำอุทิศบารมี หรือโสอุทิศบารมี ท่านใดยังไม่รู้จักและเข้าใจ ก็ลองคลิกเข้าไปอ่านลิงค์ตามนี้ได้ครับ

การหยาดน้ำ(การกรวดน้ำ)
คำว่า "โส" คืออะไร?

ท่านใดที่ต้องการไฟล์บทขอขมากรรมเป็น Microsoft Word หรือ pdf ก็คลิกที่ปุ่ม DOWNLOAD ข้างล่างสุดนะครับ

หรือท่านใดมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆ แก้ไม่ตก เคลียร์ไม่ขาด ก็ติดต่อมาได้ครับ

บทขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับกรรมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำ 2

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้เคยกระทำคุณไสย เล่นเล่ห์กลมนต์ดำ เล่นเวทย์มนต์ คาถาอาคม ในการปิดกั้นปิดบังจิตของผู้อื่น ในการทำร้ายทำลายผู้อื่น หรือใช้บังคับผู้อื่น หรือจิตวิญญาณอื่น ให้ไปทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม ทำลายศัตรูคู่อาฆาตทั้งหลาย ให้บาดเจ็บ ล้มตาย ด้วยความทุกข์ทรมานทั้งหลาย

กรรมที่ได้เคย กระทำคุณไสยมนต์ดำ ลงอาคม ลงเวทย์มนต์ ทำให้ผู้อื่นหลงใหลคลั่งไคล้ หลงหมกมุ่นมัวเมา หลงผิด เพื่อแย่งชิงคนรักหรือของรักของผู้อื่น เอามาเป็นของๆตน เพื่อสนองกิเลสส่วนตนโดยมิชอบ

กรรมที่ได้เคย กระทำคุณไสยมนต์ดำ ทำคาถาอาคม เสกเป่าเวทย์มนต์ ทำของใส่ผู้อื่น ครอบงำผู้อื่น ทำพิธีสาปแช่งผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เป็นบ้า คลุ้มคลั่ง วิกลจริต หวาดระแวง บาดเจ็บ ล้มป่วย หรือถึงแก่ความตาย ความล่มจม ความพินาศฉิบหายทั้งหลาย

กรรมที่เคยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ้างคุณพระรัตนตรัย อ้างองค์คุณเบื้องสูงบังหน้า เคยทรงเจ้าเข้าผี เคยประทับทรง อวดอุตริ อวดฤทธิ์เดช แอบอ้างตั้งตนเป็นผู้มีบารมี เพื่อเรี่ยไร เพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น เพื่อความเป็นไปแห่งลาภยศสรรเสริญ หลอกหากินกับความลุ่มหลงมัวเมา ในความเชื่อแห่งหมู่ชนทั้งหลาย

กรรมที่ได้เคยสักยันต์ ลงอักขระเวทย์มนต์ สร้างสัตว์อาคม เพื่อสร้างอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย

กรรมที่ได้เคยใช้คาถาอาคม ในการสะกดวิญญาณ กักขังหน่วงเหนี่ยววิญญาณทั้งหลาย เพื่อจองจำหรือเพื่อใช้งาน ในทางที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ไม่ให้ไปเกิดในภพภูมิตามปกติ
กรรมที่ได้เคยคร่าชีวิตผู้อื่น หรือนำศพคนตาย นำอวัยวะของศพ มาประกอบพิธีทำคุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย

กรรมที่ได้เคยครอบขันธ์ ใช้ฤทธิ์เดชเวทย์มนต์หรือคาถาอาคม ครอบงำร่างกายและจิตใจผู้อื่น สิงสู่ผู้อื่น เกาะอาศัยกับผู้อื่น จนกลายเป็นกรรมเบียดเบียน แทรกแซงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือเพื่อสร้างบารมีให้แก่ตนในทางมิชอบ สร้างมิจฉาศรัทธา ให้คนหลงงมงายยึดติดอยู่กับตน หรือคุณวิเศษแห่งตน เพื่อผลประโยชน์ในทุกๆกรณี

กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร หรือติดสินบนองค์คุณเบื้องสูง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้บุญคุณ

กรรมที่เคยใช้อำนาจจิตฤทธิ์เดชทั้งหลาย ใช้คุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคมเวทย์มนต์ทั้งหลาย อย่างไม่เหมาะไม่ควร ต่อองค์มหาบารมี ต่อองค์คุณเบื้องสูงทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม ต่อบุพการี ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย

กรรมที่ได้เคยสร้าง เคยปลุกเสก วัตถุ รูป เหรียญ มวลสาร เครื่องลางของขลัง ผ้ายันต์ ตะกรุด เพื่อการพานิชย์ เพื่อมิจฉาศรัทธา แอบอ้างองค์คุณเบื้องสูง แอบอ้างคุณพระรัตนตรัย มาสร้างอุปาทานในวัตถุรูปเหรียญ หรือในพิธีกรรมทั้งหลาย

กรรมที่เคยแทรกแซง บิดเบือน หรือครอบงำญาณวิถีของผู้อื่น ด้วยอำนาจจิตฤทธิ์เดชทั้งหลาย ให้เกิดการหลงเข้าใจผิดในเนื้อหาพระสัจธรรม กีดกันให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม ก่อให้เกิดการปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์และคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่ได้เคยใช้ความเชื่อในสิ่งลี้ลับทั้งหลาย สร้างอุปาทาน หรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย จนกลายเป็นความหลงงมงายในหมู่ผู้คนทั้งหลาย เพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้มีค่า หรือหลอกใช้แรงงาน หลอกหาประโยชน์จากผู้อื่นโดยมิชอบ หรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์

กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำ เดรัจฉานวิชา คาถาอาคมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเคยกระทำในฐานะผู้จ้างวานก็ดี เป็นผู้กระทำด้วยตัวเองก็ดี หรือถูกใช้ให้ไปกระทำก็ดี หรือเป็นเหตุแห่งกรรมนั้นๆก็ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้เป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ที่มีต่อผู้อื่น ต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ต่อลาภยศสรรเสริญทั้งหลาย ต่อตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลาย ต่อทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ต่อผลประโยชน์ทั้งหลาย ต่อความพยาบาทอาฆาตแค้น ความผูกใจเจ็บ ความมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ทิฏฐิมานะ ความอหังการทั้งหลาย ความถือดีทั้งหลาย ตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ความทะยานอยากทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถอดถอน คำสาปแช่งคำสาบานทั้งหลาย คาถาอาคมเวทย์มนต์ที่เคยสะกดวิญญาณผู้อื่น ที่เคยปลุกเสพในวัตถุอาคมทั้งหลาย หรือเคยสะกดสถานที่อื่นๆ บ้านเมืองอื่นๆเอาไว้ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร เพื่อไม่ให้เป็นกรรมอีกต่อไป

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อบริวารทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD PDF
DOWLOAD MS WORD

No comments:

Post a Comment