Monday, January 25, 2016

บทขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมในการขัดขวางซ้ำเติมผู้อื่น 2

บทขอขมากรรมฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงจากเวอร์ชั่นแรก โดยเพิ่มเติมเนื้อหาพอสมควร เพิ่มส่วนของนะโมฯ กับไตรสรณคมน์ลงไปด้วยเพราะหลายๆคนยังไม่มีกำลังบุญ ก็ใช้แบบนี้ไปก่อน ส่วนเนื้อหาด้านในก็เพิ่มเติม กรณีกรรมมากขึ้น ละเอียดขึ้น ซึ่งบทขอขมากรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคขัดขวางมากทั้งทางโลกและทางธรรม อันเกิดจากวิบากที่เคยไปกระทำกับผู้อื่นมาก่อน ยิ่งใครมีอุปสรรคมากๆชนิดปิดกั้นปิดบังทุกเรื่อง ก็น่าจะมาจากกรรมที่เคยกระทำกับองค์มหาบารมีมา กรรมก็เลยตีกลับมาก

ชีวิตคนเรานั้น ถ้าไม่มีอุปสรรคขัดขวางอะไร มันก็จะดีไปเอง ราบรื่นไปเอง ไม่ต้องพยายามจะทำอะไรให้มันดีไปกว่าที่เป็น มันก็จะดีไปเอง ยิ่งถ้าทำบุญสร้างบารมีด้วยการสละหมดใจไม่คิดเอาอะไรแล้ว ตอนผลของบุญบารมีนั้นกลับมา มันก็จะยิ่งง่ายดายไร้อุปสรรคไปเอง ไม่มีเงื่อนไขอะไรมาปิดกั้นปิดบังอีกส่วนถ้าใครอุปสรรคในชีวิตเยอะๆก็ขอขมากรรมตามบทนี้บ่อยๆ ขอขมากรรมด้วยความสำนึก(แต่ไม่คาดหวังผลของการขอขมากรรม) ยอมอโหสิกรรม ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกคน แล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลาย ราบรื่นไปเอง ยกเว้นแต่จะไปก่อกรรมทำเข็ญ ก่อการเบียดเบียน ถ้าเป็นอย่างหลังนี่องค์มหาบารมีไม่เคลียร์ให้หรอกนะครับ

บทขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมในการขัดขวางซ้ำเติมผู้อื่น 2

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย และบริวารที่พ่วงพันทั้งหลาย ได้เคยฉุดรั้ง ปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวาง ห้ามปรามทัดทาน หรือเป็นเหตุให้เกิดความลังเล ในการสร้างบุญบารมี การสร้างบุญกุศลของผู้อื่น การทำบุญทำกุศลของผู้อื่น การให้การสละ การบวชของผู้อื่น การเกื้อกูลต่อสังสารวัฏหรือพระศาสนาทั้งหลาย

กรรมที่เคยขัดขวาง กลั่นแกล้งรังแก เอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียน ฉ้อฉลคดโกง โกหกหลอกลวง หรือ บ่อนทำลาย กิจการงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะทางโลกก็ดี หรือทางธรรมก็ดี ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ดี หรือใช้แรงงานผู้อื่น จนเกินความเหมาะสมพอดี จนกลายเป็นหนี้แรงงาน

กรรมในการแข่งขัน ขับเคี่ยวเอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย กรรมที่เคยอิจฉาริษยา ไม่ต้องการให้คนอื่นดีกว่าตน จนก่อให้เกิดการกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความปรักปรำ โกหกหลอกลวงผู้อื่น บิดเบือนความเป็นจริง สร้างภาพหลอกลวง สร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น หรือคนหมู่มาก เพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือเพื่อขัดขวางผู้อื่น จากผลประโยชน์ หรือบุญบารมีที่ควรได้รับ

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย บ่อนทำลายผู้อื่น กดขี่กดดัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธปฏิฆะ ต่อการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น จนกลายเป็นความติดขัดข้องคาในทุกข์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยเป็นหนี้ในทรัพย์สินเงินทอง แล้วฉ้อฉลคดโกง หนีหนี้ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือให้กู้ยืมแล้วเรียกร้องเอาผลประโยชน์จนเกินสมควร ก่อให้เกิดความเดือดร้อน บีบคั้นกดดันแก่ผู้อื่น

กรรมที่เคยใช้อธิวาสนาบารมี ในทางที่ผิด เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งตน โดยมิชอบ ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ใช้อิทธิพลแห่งตน ใช้พวกพ้องบริวาร ลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย หรือกระทำการ ด้วยตนเองก็ตาม ในการขัดขวางผู้อื่น กีดกันผู้อื่น ขับไล่ไสส่งผู้อื่น เอารัดเอาเปรียบ ฉ้อฉลคดโกง กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ตัดโอกาส ทำลายโอกาส บีบคั้นกดดัน บีบบังคับขู่เข็ญผู้อื่น ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศผู้อื่น ทำลายความน่าเชื่อถือของผู้อื่น สร้างเงื่อนไขการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือฉ้อฉลเอาผลประโยชน์ที่ผู้อื่นควรจะได้รับ หรือผูกขาดผลประโยชน์นั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว แล้วยึดเอาผลประโยชน์นั้น มาเป็นของตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยประนามหยามเหยียด ดูหมิ่นดูแคลน กลั่นแกล้งผู้อื่น เหยียบย่ำซ้ำเติม ทับถมผู้อื่น ด่าทอสาปแช่งผู้อื่น อาฆาตมาดร้ายผู้อื่น

กรรมที่เคยกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ห้ามปราม ใส่ร้ายป้ายสี ต่อการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อการเผยแพร่พระสัจธรรมทั้งหลาย ขององค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงการขัดขวาง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ความคลี่คลายสว่างไสว ของบุคคลอื่นทั้งหลาย ต่อพระสัจธรรม

กรรมที่เคยกระทำผิด ล่วงเกิน ล่วงละเมิด ต่อองค์คุณเบื้องสูงทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุณบิดามารดา ต่อคุณครูบาอาจารย์ ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม ต่อกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลาย อย่างไม่เหมาะไม่ควร ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใดๆที่ผู้อื่นได้ทำกับหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ในทุกๆกรณีกรรม ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดี ต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในอำนาจวาสนา ในเกียรติยศชื่อเสียง ในบุญบารมีทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย ในความเห่อเหิมอหังการทั้งหลาย ในความหลงงมงายทั้งหลาย ในความหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลาย ในความอยากได้อยากมีอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ในคำสาปแช่ง คำสาบานทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาต ในการจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในความโลภโมโทสันทั้งหลาย ในความโกรธเคืองคับแค้นใจทั้งหลาย ในความห่วงหวงอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความรักความหวงแหนทั้งหลาย

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อบริวารทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD MS WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้่งหมด

No comments:

Post a Comment