Tuesday, December 22, 2015

การขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ 2 (DOWNLOAD)

ข่าว update: ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอัพเดตเนื้อหาในเว็บนี้นะครับ เพราะแม่เข้าโรงพยาบาลบ่อย ต้องไปฟอกไตอยู่เรื่อยๆ ทำให้ไม่มีเวลาเขียนมากนัก และที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่า อาจจะเลิกเขียนบทความตั้งแต่ปีใหม่ 2559 นี้เป็นต้นไป ก็มีทีท่าว่าจะเป็นไปตามนี้นะครับ โดยจะใช้ช่อง Youtube เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ แล้วนำมาโพสต์ในเว็บ .net นี้แทน ส่วนที่จะยังเขียนอยู่ก็จะเป็นส่วนของบทขอขมากรรมใหม่ๆ ข่าวคราวการสื่อสาร ผ่านบทความชุด คุยข้างเดียว และพระสัจธรรมสั้นๆที่ผมเขียนลงใน facebook นำมารวบรวมเป็นตอนๆ เนื่องจากใช้เวลาผลิตเนื้อหาน้อยกว่า ไม่ต้องใช้สายตาเยอะอย่างที่แจ้งไปแล้ว ฟังแล้วจบตามดับตามได้เลย และอาจจะให้เวลากับงานสนทนาธรรมออนไลน์ หรืออาจจะมีการออกอากาศสดผ่านทาง Youtube มากขึ้นครับ แต่จะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงก็จะแจ้งกันอีกทีหนึ่งอย่างเป็นทางการครับ ตอนนี้ขอเกริ่นไว้ก่อนประมาณนี้

-----------------------------------

บทขอขมากรรมบทนี้ เป็นบทที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาจากเวอร์ชั่นแรกที่เขียนเอาไว้นานแล้วเหมือนกัน

กรรมที่ปิดบังพระสัจธรรมนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกๆสำหรับคนที่ได้มาเจอพระสัจธรรม เรียกว่าเป็นบทขอขมากรรมแรกที่ควรจะกล่าวขอขมาก่อนบทอื่น

บทขอขมากรรมฉบับปรับปรุงนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของโมหะความหลงในวิถีญาณที่ล่อหลอกให้ออกห่างพระสัจธรรม หรือหลอกให้ไปทำในสิ่งที่ผิดต่อพระสัจธรรมแต่ตนก็นึกว่าตรงต่อพระสัจธรรม ซึ่งกรรมส่วนนี้มักจะมากับมารทั้งหลายที่แทรกญาณมาหลอกผู้คนให้ติดกับดัก หลงไปใช้กรรม

นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของ กรรมที่เคยครอบขันธ์ ครอบครู และชดใช้หนี้กรรมหนี้บุญคุณต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยเรียนเคยศึกษาในสำนักต่างๆ กรรมทั้งหลายจะได้ไม่ดึงไปชดใช้อีก

และถ้ามีกรณีกรรมใดๆที่ยังตกหล่นอยู่ก็จะอัพเดตใส่ลงไปให้สมบูรณ์ที่สุด

-------------------------------------------------

บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ 2

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ หมู่เหล่าอริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆได้หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ได้เคยกระทำในการกักขังหน่วงเหนี่ยว ปิดกั้นปิดบัง ขัดขวางฉุดรั้งผู้อื่น ให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม ไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ หรือขับไล่ให้ไกลห่างจากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ จากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จากวัดวาศาสนาทั้งหลาย

กรรมที่เคยหลงตีความผิดๆ บิดเบือนเนื้อหา ใส่ร้ายป้ายสี ตำหนิติเตียน พร่ำบ่นก่นด่า เสียดสีกระแนะกระแหน กระทบกระเทียบ นินทาว่าร้าย กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย เคยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ หรือปฏิเสธปฏิฆะ ต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยอคติแห่งตน ด้วยทัศนะแห่งตน ด้วยความอิจฉาริษยา ด้วยความอาฆาต เคียดแค้นเกลียดชัง ยึดถือเอาทิฏฐิของตนในการใช้ชีวิตไปตามกรรม

กรรมที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง ยึดถือทิฏฐิมานะ โต้เถียงขัดแย้ง เอาชนะคะคาน ขับเคี่ยวแข่งขัน ทดสอบทดลอง ปฏิฆะขัดแย้ง ดูหมิ่นดูแคลน ชิงดีชิงเด่น ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยนำพา เคยล่อลวง เคยหลอกลวง เคยสร้างความลังเลสงสัย เคยชักชวน เคยครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยวิถีญาณ ด้วยนิมิตร ด้วยภาพลวงตา ด้วยอำนาจจิตฤทธิ์เดช หรือด้วยคำพูดคำสอนตามทิฏฐิความเชื่อแห่งตนที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ด้วยอคติที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมี ที่มีต่อผู้โปรดสัตว์ ที่มีต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเข้าใจผิดในเนื้อหาพระสัจธรรม ออกห่างจากพระสัจธรรม ออกห่างจากพระศาสนา ออกห่างจากองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จนไม่สามารถที่จะจบตาม ดับตามคำสอนขององค์มหาบารมีได้

กรรมที่เคยล้อเลียน ล้อเล่น รบกวน ดูหมิ่นดูแคลน ประมาทปรามาสพาดพิง พูดให้ร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ติฉินนินทา วิพากษ์ วิจัยวิจารณ์ หรือตีตนเสมอองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย

กรรมที่เคยโกหกหลอกลวง ฉ้อฉลคดโกง ใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยา ในการล่อลวง หลอกลวง ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เผาทำลาย ฉีกทำลาย สื่อพระสัจธรรม คำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ด้วยความปฏิเสธปฏิฆะ หรือมุ่งกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง การโปรดสัตว์ของ องค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ หรือของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลายในทุกวิถีทาง

กรรมที่เคยวางยาพิษ เล่นเล่ห์เพทุบาย เล่นเล่ห์กลมนต์ดำ หรือกระทำคุณไสยมนต์ดำ ต่อพระสงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยพานำบริวารทั้งหลาย ไปข่มเหงรังแก ด่าทอ กดขี่กดดัน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก่อความวุ่นวาย ทำร้ายทำลาย หรือขับไล่หมู่สงฆ์ องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย หรือขัดขวางจนไม่สามารถทำกิจในการโปรดสัตว์ได้

กรรมที่เคยกระทำหรือเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ต้องแบ่งแยก แตกสามัคคีกัน หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นลัทธินิกาย จนพระสัจธรรมถูกบิดเบือนไปจากเนื้อหาเดิม

กรรมที่เคยเบียดบัง ยักยอก ฉ้อฉลคดโกง แย่งชิงทรัพย์สินของพระศาสนา ของหมู่สงฆ์ หรือของส่วนรวมทั้งหลาย เอาไปเป็นของตน เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องเพียงฝ่ายเดียว

กรรมที่เคยยึดถือแต่ความคิดความเห็นความเชื่อของตน จนเพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม ปิดกั้นปิดบังตนเอง จากการรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลาย ด้วยการเข้าสมาธิก็ตาม เอาแต่ตบะ ณาน ญาณก็ตาม เอาแต่ทิฏฐิความเชื่อ วิถีทางแห่งตน ไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะเพื่อรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง

กรรมที่เคยขัดขวางการโปรดสัตว์ทั้งหลาย ขัดขวางการสร้างบุญบารมีทั้งหลาย ขัดขวางการเทศนาธรรม หรือการสนทนาธรรมทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจก็ตาม

กรรมที่เคยผูกมัดพันธนาการ ใช้แรงงาน ไหว้วาน ร้องขอ อธิษฐานขอหรืออ้อนวอนขอในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยความไม่เหมาะไม่ควร จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้บุญคุณทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดความวกวน ความสาละวน เกิดการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือใช้เพื่อประโยชน์แห่งตนเอง แห่งพวกพ้อง ไม่ได้เป็นไปเพื่อการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวาง

กรรมที่เคยเผยแพร่ เคยพร่ำสอนผู้อื่นในศาสตร์ต่างๆ ในสิ่งต่างๆ ในเนื้อหาต่างๆ ในวิถีวิธีการ ในวิธีการปฏิบัติต่างๆ ทั้งโดยตรงหรือมีส่วนร่วมแห่งกรรมนั้นๆก็ตามที จนก่อให้เกิดความวกวน สาละวน ความหลงยึดติด ซึ่งไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

กรรมที่เคยบิดเบือน แอบอ้างตน ดัดแปลง หรือสวมรอย คำสอนแห่งองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเชื่อ ด้วยทิฏฐิคติแห่งตน ให้กลายเป็นคำสอนของตน ยกตนเสมอองค์มหาบารมี อวดอ้างจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาพระสัจธรรม ก่อให้เกิดความหลงเข้าใจผิดต่อผู้คนทั้งหลาย หรือกระทำไปเพื่อเกียรติยศชื่อเสียง ความนับหน้าถือตา หรือเพื่อลาภสักการะแห่งตนก็ตามที

กรรมที่เคยครอบขันธ์ ใช้อำนาจจิตคุณวิเศษ ครอบงำ แทรกแซง ครอบครองร่างผู้อื่น เพื่อการสร้างบารมี เพื่อสร้างความศรัทธาความยึดติด หรือการบำเพ็ญบารมีอย่างผิดๆ จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนในกายในใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยอวดอ้างอุตริ คุณวิเศษ อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ ไสยศาสตร์ เดรัจฉานวิชา วิชาหมอดู พุทธคุณ คุณพระรัตนตรัย แอบอ้างองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ หรือพระศาสนา เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อลาภสักการะ เพื่อทรัพย์สินเงินทอง เพื่อหาเลี้ยงชีวิต หาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่ออำนาจวาสนาบารมีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความหลงยึดติด หลงศรัทธา หลงมัวเมาในหมู่ผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยหากินกับพระศาสนา เคยสร้าง เคยซื้อขายแลกเปลี่ยน รูปเหรียญ พระเครื่อง รูปเคารพ เครื่องรางของขลัง หนังสือคำสอน หนังสือสวดมนต์ เพื่อการพานิชย์ทั้งหลาย เพื่อความศรัทธาความยึดติดทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระตุ้นผู้คนทั้งหลาย ให้ทำบุญ ปฏิบัติธรรมด้วยความโลภ ด้วยโมหะตัณหาอุปาทาน จนกลายเป็นพันธนาการติดยึด จนก่อให้เกิดกิเลสซ้อนธรรม เกิดความวกวนในการปฏิบัติเอา ทำเอาทั้งหลาย

กรรมใดๆที่เคยกระทำผิดต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณแห่งพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อองค์คุณเบื้องสูง องค์มหาบารมี ต่อพระอริยสงฆ์อริยเจ้าทั้งหลาย ในการขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายทำลาย รวมถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำ ในการปิดกั้นปิดบังผู้อื่นต่อพระสัจธรรม ต่อการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลาย ในลาภสักการะทั้งหลาย ในความหวงห่วง ที่มีต่อผู้อื่นและบริวารทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ในความอิจฉาริษยา ในความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย ในปัญญาทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในตำแหน่งหน้าที่ ในอุดมการณ์ ในอุดมคติทั้งหลาย ในวิถีวิธีการ ในแนวทางทั้งหลาย ในหลักปรัชญา ในความเชื่อแห่งตน ในจารีต กฎข้อบังคับทั้งหลาย ในคุณวิเศษ ในพลังอำนาจทั้งหลาย ในอภิญญา ตบะ ณาน ญาณทั้งหลาย ที่ขัดต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

DOWNLOAD MS WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด


No comments:

Post a Comment