Wednesday, December 30, 2015

บทขอขมากรรมรวม 2 (1 ม.ค.59) DOWNLOAD

บทขอขมากรรมรวม 2 (1 ม.ค. 59) นี้ ผม ปรับปรุงจากเนื้อหาของเวอร์ชั่นแรกเมื่อวันที่ 18 ส.ค.58 อยู่เยอะพอสมควร โดยจัดหมวดหมู่กรณีกรรมให้ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนในเนื้อหาบางส่วน และเพิ่มเติมเนื้อหากรรมให้ครอบคลุมกรณีกรรมมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อๆไป ซึ่งบอกเอาไว้ก่อนว่า นี่เป็นบทขอขมากรรมที่ยาวมาก แต่ก็ครอบคลุมกรณีกรรมมากที่สุดเท่าที่เคยเขียนมา น่าจะใช้เวลาขอขมากรรมไม่ต่ำว่าครึ่งชั่วโมงแน่นอน บทขอขมากรรมนี้ก็เร่งปรับปรุงขึ้นเพื่อให้ทันปีใหม่ 2559 เผื่อท่านใดจะนำไปใช้สวดขอขมากรรมในงานสวดมนต์ข้ามปีก็จะได้นำบทขอขมากรรมนี้ไปใช้งานได้ หรือท่านใดอาจจะนำไปใช้ขอขมากรรมบ่อยๆก็ได้โดยไม่ขึ้นกับโอกาสหรือวาระก็ตามแต่สะดวก ปีนี้ผมยังไม่สะดวกที่จะจัดงานขอขมากรรมข้ามปีออนไลน์ผ่านทาง Hangouts หรือ Youtube ตามที่คิดเอาไว้ เพราะต้องดูแลแม่ที่กำลังป่วยอยู่ ก็ขอทิ้งบทขอขมากรรมนี้เอาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปใช้ขอขมากรรมกันเอง

ขอให้ทุกท่านสว่างไสวในพระสัจธรรมโดยทั่วกันนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

หากท่านใดต้องการทำสำเนาบทขอขมากรรมทั้งหลายในเว็บไซต์ rombodhidharma.net ไปเผยแพร่ในวงกว้างเป็นพุทธบูชา ก็สามารถทำได้โดยมิต้องขออนุญาต แต่ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหา ห้ามดัดแปลง ตัดทอน หรือต่อเติม หรือนำไปผลิตเพื่อค้าขายในเชิงพานิชย์โดยเด็ดขาด

บทขอขมากรรมรวม 2 (1 ม.ค. 59)

(บอกกล่าว)ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่าน้อมใจขอขมากรรมและประกาศสละ ประกาศถอน ชดใช้หนี้กรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

หมู่เหล่าแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆเขตแดน ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระอริยเจ้า และอริยบุคคลทั้งหลาย องค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการขอขมากรรม และอโหสิกรรมในกรรมทั้งหมดทั้งมวล

[หมวดกรรมปิดกั้นปิดบังพระสัจธรรม]
กรรมใดๆที่ได้เคยปฏิเสธปฏิฆะ เพิกเฉยเมินเฉย ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ฉุดรั้งขัดขวาง ล่อลวงผู้อื่น ใช้เล่ห์เพทุบาย ใช้ความห่วงหวง ใช้เงื่อนไข ใช้หนี้บุญคุณ หรือมารยา มาหน่วงเหนี่ยวฉุดรั้งผู้อื่น ไม่ให้ตรงต่อสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้ได้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย กรรมที่เคยกีดกันผู้อื่ให้ไกลห่าง ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ หรือผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยดูถูกเหยียดหยาม ลบหลู่ดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า จ้วงจาบ ตำหนิติเตียน สาปแช่ง ใส่ร้ายป้ายสี ดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง บิดเบือนหักล้าง ลังเลสงสัย วิตกวิจัยวิจารณ์ ประมาทปรามาสพาดพิง หรือเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธ ปฏิฆะ ล้อเล่นล้อเลียน หลงตีความผิดๆ หรือเป็นเหตุให้ผู้คนทั้งหลายเสื่อมศรัทธา ต่อพระสัจธรรม หรือดัดแปลง บิดเบือนเนื้อหาพระสัจธรรม หรือคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ ของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เผาทำลาย เหยียบย่ำ วางในที่ไม่เหมาะไม่ควร หรือทิ้งสื่อพระสัจธรรมทั้งหลาย ทำลายรูปปั้นรูปเหมือนแห่งองค์พุทธะ มหาบารมี หรือปิดบังอำพราง ไม่ให้ผู้อื่นได้พบเห็นสักการะบูชา ทำลายสื่อคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

กรรมที่เคยแอบอ้าง บิดเบือน คัดลอก ดัดแปลงต่อเติมหรือตัดทอนเนื้อหาพระสัจธรรม คำสอนขององค์มหาบารมี ไปเผยแพร่ด้วยทิฏฐิความเชื่อแห่งตน ด้วยวิถีวิธีการแห่งตน อันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม หรือสวมรอยเพื่อให้กลายเป็นคำสอนแห่งตน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

[หมวดกรรมเกี่ยวกับองค์คุณ]
กรรมที่เคยล้อเลียน ล้อเล่น รบกวน พร่ำบ่น ดูหมิ่นดูแคลน ประมาทปรามาสพาดพิง พูดให้ร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ติฉินนินทา วิพากษ์ วิจัยวิจารณ์ ใช้คำถามที่ไม่เหมาะไม่ควร ช่วงใช้ไหว้วาน หรือตีตนเสมอองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ขับไล่ไสส่ง องค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ พระสงฆ์หรือนักบวชทั้งหลาย ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ใดก็ตาม

กรรมที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง ยึดถือทิฏฐิมานะ โต้เถียงขัดแย้ง ต่อล้อต่อเถียง เอาชนะคะคาน ขับเคี่ยวแข่งขัน ทดสอบทดลอง ปฏิฆะขัดแย้ง ดูหมิ่นดูแคลน ชิงดีชิงเด่น ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เคยวางยาพิษ เคยกลั่นแกล้งรังแก เล่นเล่ห์เพทุบาย เคยโกหกหลอกลวง เล่นเล่ห์กลมนต์ดำ หรือกระทำคุณไสยมนต์ดำ ต่อองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ หรือผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยโกหกหลอกลวง ฉ้อฉลคดโกง เบียดบังเอา ใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยา ในการล่อลวง หลอกลวง ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยแอบอ้างชื่อของ องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ไปหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยมิชอบ หรือเรี่ยไรเงินทำบุญหรือบริจาคในลักษณะอันไม่เหมาะไม่ควร

[หมวดกรรมกับพระศาสนา]
กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เผาทำลาย ทุบทำลาย บ่อนทำลาย เคยฉ้อฉลคดโกง เคยเบียดบังเอา ต่อรูปเคารพ รูปเหมือนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพุทธสถาน วัดวาอาราม ศาสนสถาน สมบัติของพระศาสนาทั้งหลาย ของๆสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยไล่ที่ หรือขับไล่หมู่สงฆ์ ให้ออกจากวัดวาอาราม จากถ้ำ จากที่อยู่อาศัย จากพุทธสถาน จากศาสนสถานทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธพานิชย์ การซื้อขาย การหากินกับองค์มหาบารมี กับพระศาสนา การสร้างรูปสร้างเหรียญ รูปเคารพ วัตถุมงคล เพื่อการค้าขาย สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมอุปาทานความยึดติด อวดอ้างอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดชทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม การหาผลประโยชน์จากพระสัจธรรม จากวัดวาอาราม จากคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย จากผู้โปรดสัตว์ จากคุรุครูบาอาจารย์ หรือจากรูปเคารพรูปเหมือนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย โดยมิชอบ

กรรมที่เคยแอบอ้างวัดวาศาสนา โกหกหลอกลวง ในการเรี่ยไรทำบุญ แล้วยักยอกเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยแอบลักขโมย ปล้นชิงเอาทรัพย์สินของวัดวาศาสนา ของหมู่สงฆ์ ของคนในวัด เอามาเป็นของๆตน

[หมวดกรรมเกี่ยวกับบุญทานบารมีและการโปรดสัตว์]
กรรมที่เคยยึดติด เคยห่วงหวงในอธิวาสนาบารมี ในบุญกุศลทั้งหลาย ในทานทั้งหลาย หรือเอาอธิวาสนาบารมีที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่ผิด ใช้บารมีเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง เพื่อสร้างอุปาทานในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อการเบียดเบียนทำร้ายทำลาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูล และการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมาในการทำบุญทำกุศลด้วยตัณหาทั้งหลาย
กรรมที่เคยพร่ำสอนผู้อื่น หรือเผยแพร่ธรรม ที่ผิดไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเคยเอาพระสัจธรรมไปย่ำยีบีฑาผู้อื่น ด้วยความเห่อเหิมอหังการ ในการเอาชนะคะคานและกดข่มผู้อื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยเลือกโปรดสัตว์ หรือละเว้นการโปรด ตามคติ-อคติแห่งตน
กรรมที่เคยกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง การโปรดสัตว์ การสร้างบุญบารมี การทำบุญทำกุศลของบุคคลอื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร ร้องขอในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานตั้งเงื่อนไขกำกับในบุญทานบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยน้อมนำเอาบารมีจากคุณพระรัตนตรัย จากอธิวาสนามหาบารมี นำไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อสนองกิเลสตนเอง และกิเลสของบุคคลอื่นทั้งหลาย มิได้เป็นไปเพื่อความสว่างไสวร่วมกัน ในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยประมาทล่วงเกิน ล่วงละเมิด ลบหลู่ดูหมิ่นด้วยกาย วาจา ใจ การด่าทอ ดูถูกดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า กรรมที่เคยกระทำผิดต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย ต่อพระวินัยทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อองค์พุทธะ องค์มหาพุทธะ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ ต่อพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ ต่อพระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ ต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ต่ออริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่อพุทธสาวก พุทธสาวิกา ต่อพุทธบริษัท ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ต่อคุณศีล คุณธรรมทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อนักพรตนักบวชทั้งหลาย ต่อสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อวัดวาอารามทั้งหลาย ต่อบุพการี ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ต่อพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์

[หมวดกรรมอนุสัย]
กรรมที่เคยตอกย้ำ วกวน ในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในทิฏฐิ ในทัศนะ ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในความเชื่อ ในความศรัทธาทั้งหลาย ในศาสตร์ในวิชาต่างๆ ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย ในความดื้อรั้นดื้อดึง เอาแต่ใจตัวเองทั้งหลาย ในปัญญาทั้งหลาย ในจริตราคะ ในอารมณ์กรรม ในกรรมอนุสัยทั้งหลาย การพร่ำบ่นก่นด่า การตำหนิติเตียน การดูถูกเหยียดหยาม การตอกย้ำซ้ำเติม การวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ทั้งหลาย

[หมวดกรรมปฏิบัติ]
กรรมที่เคยพร่ำสอน หรือเคี่ยวเข็ญผู้อื่นในการปฏิบัติธรรม เพื่อเอาธรรม หรือกรรมที่เคยปฏิบัติธาตุปฏิบัติขันธ์ ปฏิบัติเอาอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ สมาธิ สติ หรือคุณวิเศษทั้งหลาย จนก่อให้เกิดการตอกย้ำ ความวกวน เป็นกรรมซ้อนธาตุซ้อนขันธ์ เป็นกรรมซ้อนธรรม ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม กรรมที่เคยหลงบำเพ็ญในธรรมทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนในการเผยแพร่ธรรม หรือเผยแพร่การปฏิบัติที่ยังเนื่องด้วยโมหะตัณหาอุปาทานซ้อนธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อการวางกายคลายในตัวของมันเอง

[หมวดนิวรณ์ธรรม]
กรรมที่เคยตอกย้ำ ในความนอนเนืองจมแช่ ในสภาวะหนึ่งสภาวะใด ในความเกียจคร้านทั้งหลาย ในความง่วงเหงาหาวนอน ซึมเซาทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมา ความติดเนื้อต้องใจ แห่งสภาวะกายและใจ ในการละเล่นทั้งหลาย หรือสรรพสิ่งทั้งหลาย จนกลายเป็นความเหนียวหนืดในจริตราคะทั้งหลาย

กรรมที่เคยตอกย้ำในความลังเลสงสัย ในความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญทั้งหลาย
ความอิจฉาริษยา พยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรม ผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง คำสาบานทั้งหลาย

[หมวดกรรมเบียดเบียนเข่นฆ่า]
กรรมที่เคยเบียดเบียน บีบคั้นกดดัน เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทั้งหลาย ตอกย้ำซ้ำเติมผู้อื่น กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น การประนามหยามเหยียด การประจานผู้อื่นต่อสาธารณะทั้งหลาย จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระทั่ง สร้างความตึงเครียดกดดัน ยุแหย่ให้เกิดการแตกแยกแตกสามัคคี และเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องวกวนตอกย้ำในธาตุธรรมทั้งหลาย ปิดกั้นปิดบังผู้อื่น การกักขังหน่วงเหนี่ยว ให้อับจนหนทาง บีบบังคับให้อับจนหนทาง หรือต้องฆ่าตัวตายในที่สุด
กรรมที่เคยใช้แรงงานผู้อื่นจนเกินความจำเป็น เบียดเบียนหาผลประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบอย่างไร้ความเมตตาปราณี จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและทุกขเวทนา ทั้งทางกายทางใจทั้งหลาย
กรรมที่เคยทำแท้ง หรือมีส่วนในการทำแท้งฆ่าชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
กรรมที่เคยทรมานเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ การข่มขืนขืนใจ การรุมทำร้าย การประชาทัณฑ์ การเข่นฆ่าประหัตประหารผู้อื่น การวางยาพิษ การวางเพลิง การลอบฆ่า การฆาตกรรมอำพราง การกักขังหน่วงเหนี่ยว การจองจำพันธนาการผู้อื่นทั้งหลาย ทั้งที่กระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำก็ตาม
กรรมที่เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย กรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
กรรมใดๆที่เคยกระทำ หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องฟั่นเฟือนในจิตในใจ เกิดหวาดระแวง หวาดกลัว สติวิปลาส คลุ้มคลั่ง กลายเป็นบ้าในที่สุด
กรรมที่เคยฆ่าตัวตาย หรือเป็นผู้ชี้นำให้เกิดการฆ่าตัวตาย หรือฆ่าชีวิตผู้อื่นให้ตายตกไปตามตน
กรรมที่ได้เคยเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่น ลอบฆ่าผู้อื่น รุมฆ่าผู้อื่น ออกคำสั่ง ในการสังหารหมู่ การทรมานผู้อื่น การจองจำตีตรวนผู้อื่น จนถึงแก่ทุพลภาพ บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือถึงแก่ความตายทั้งหลาย การวางยาพิษผู้อื่น ด้วยยาพิษ หรือด้วยสัตว์มีพิษ การปิดล้อมวางเพลิงผู้อื่น การเข่นฆ่าด้วยคมหอกคมดาบ หรือศาสตราวุธทั้งหลาย หรือด้วยวิธีการ ที่วิปริตพิสดารทั้งหลาย ให้ตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุด

[หมวดกรรมคุณไสยมนต์ดำ]
กรรมที่เคยกระทำคุณไสย ปลุกเสก สักยันต์ กระทำของหรือคุณไสยใส่ผู้อื่น ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำแทนก็ตาม
กรรมที่เคยการสะกดจิต สะกดวิญญาณ กรรมที่เคยเล่นเล่ห์กลมนต์ดำ สเน่ห์ยาแฝด ใช้เวทมนต์ในการกักขังจิตญาณอื่น เพื่อใช้งานในทางมิชอบ
กรรมที่เคยทรงเจ้าเข้าผี ดูฤกษ์ดูโชคชะตา หลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้อื่น สร้างมิจฉาศรัทธา สร้างอุปาทานความยึดติด ความงมงายให้เกิดแก่ผู้คนทั้งหลาย
กรรมที่เคยครอบขันธ์ ครอบงำร่างกายผู้อื่น ใช้ร่างกายของผู้อื่นเป็นสื่อในการสร้างอุปาทานหรือบำเพ็ญบารมีในทางที่ผิดทั้งหลาย
กรรมที่เคยใช้อำนาจจิตฤทธิ์เดช วิถีญาณทั้งหลาย ในการแทรกแซง บิดเบือน เบียดเบียน ทำร้ายทำลายในดวงจิตดวงใจของบุคคลอื่นทั้งหลาย ในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เคยใช้อำนาจตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิ อภิญญาทั้งหลาย ในการแทรกแซง ในการสร้างไสยศาสตร์ อวิชชา เล่ห์กลมนต์ดำ เข้าครอบงำสรรพชีวิต หรือบุคคลอื่นทั้งหลาย หรือมุ่งทำร้ายทำลายก็ตาม หรือมุ่งให้เกิดความหลงใหลมัวเมาต่อตนเองหรือบุคคลอื่นทั้งหลาย หรือเพื่อลาภสักการะแห่งตนก็ตาม

[หมวดกรรมเกี่ยวกับการงาน การเงิน สังคม ธรรมชาติ]
กรรมที่เคยเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ฉ้อฉลคดโกง ยักยอกเบียดบัง การลักขโมย การปล้นจี้ ช่วงชิง หลอกลวง บีบบังคับข่มขู่เอา ในทรัพย์สินเงินทองของมีค่าจากผู้อื่น หรือในเรื่องค่าจ้างแรงงานทั้งหลาย ในเรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เรื่องมรดกทั้งหลาย
กรรมที่เคยผิดต่อเงื่อนไข สัญญา หรือข้อตกลงกับผู้อื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยเรียกร้องหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม กรรมที่เคยใช้อำนาจหน้าที่การงาน เบียดบังหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยมิชอบ
กรรมที่เคยล่วงละเมิด ฉ้อฉลหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ที่เคยกระทำผิด ต่อสาธารณะทั้งหลาย ต่อสมบัติส่วนรวม ต่อเงินแผ่นดิน ต่อเงินภาษี ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ต่อแผ่นดิน ต่อธรรมชาติ ต่อแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กรรมที่เคยวางยาพิษ ใช้สารพิษ ในการทำร้ายทำลายต่อพระแม่ธรณี ต่อพระแม่คงคา ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทั้งหลาย

[หมวดกรรมเกี่ยวกับครอบครัว]
กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย แทรกแซง ยุยงส่งเสริม หรือเป็นเหตุให้ครอบครัวอื่น ต้องแตกแยก ผิดใจกัน หย่าร้างแยกทางกัน กรรมที่เคยล่วงละเมิด ผิดประเวณีต่อสามี ภรรยา หรือลูกหลานของผู้อื่น การคบชู้ทั้งหลาย กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน จับผิดจับถูก พร่ำบ่นก่นด่า ปฏิเสธปฏิฆะ ตำหนิติเตียน นินทาว่าร้าย ดูถูกเหยียดหยาม หรือกักขังหน่วงเหนี่ยว กระทำทรมานคนในครอบครัวทั้งหลาย ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจทั้งหลาย

[หมวดกรรมลุ่มหลงมัวเมา]
และกรรมอันใดที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังเป็นไปเพื่อความหลงตัวเอง สนองกิเลสตัวเอง และเป็นเหตุเป็นปัจจัย นำพาบุคคลอื่นทั้งหลายให้ลุ่มหลงมัวเมา ในการอยู่การยึดทั้งหลาย ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในความหลงใหลพึงพอใจทั้งหลาย
หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

[หมวดการประกาศสละ ประกาศถอน]
และหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในความสัมพันธ์ ในความผูกพันทั้งหลาย ในเงื่อนไขทั้งหลาย ความยึดติดในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ความห่วงหวง ความปรารถนาดี ความมุ่งหวังตั้งเอา ในตัวบุคคลอื่น ในบริวารทั้งหลาย ในหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศ ในตำแหน่งหน้าที่ ในลาภสักการะทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในอุดมคติอุดมการณ์ทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย ในสมมติธรรมทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ไสยศาสตร์มนต์ดำทั้งหลาย เวทย์มนต์ที่เคยปลุกเสก ผูกผนึกวิญญาณเพื่อจองจำ เพื่อใช้งาน หรือสะกดวิญญาณของผู้อื่นทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน คำอธิษฐานหรือเงื่อนไขในบุญกุศลทั้งหลาย ความหวงห่วงในอธิวาสนาบารมี หรือบุญกุศลทั้งหลาย ตัณหาในบุญกุศล ในความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม

ขอประกาศสละประกาศถอนในความเพลิดเพลิน ในความอ้อยอิ่งจมแช่นอนเนืองทั้งหลาย ในความฝังใจทั้งหลาย ความติดเนื้อต้องใจ ความพึงพอใจ ความหลงใหลหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในอารมณ์กรรม ในกรรมอนุสัย ในจริตราคะทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในปัญญาทั้งหลาย ในความลังเลสงสัยทั้งหลาย ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ความยึดติดในวิถีวิธีการ ในแนวทางปฏิบัติทั้งหลายอันก่อให้เกิดความวกวน ในหลักปรัชญา ในความเชื่อแห่งตน ในจริตจารีตทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในคุณวิเศษ ในพลังอำนาจทั้งหลาย ในอภิญญา ตบะ ณาน ญาณ สติ สมาธิทั้งหลาย ที่ขัดต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

ขอประกาศสละประกาศถอนในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในความอิจฉาริษยา ในความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย ในการจองเวรจองกรรม ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย คำสาปแช่ง คำสัตย์สาบานทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป
ขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระนิพพาน ขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

[หมวดการประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมหนี้บุญคุณ]
ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อบริวารทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

[หมวดการขอขมากรรมในหมู่เหล่าบริวารที่มาร่วมขอขมากรรม]
และกรรมอันใดที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำซึ่งกันและกันมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นเหตุให้เกิดการปิดกั้นปิดบังต่อพระสัจธรรม ฉุดรั้งต่อความสว่างไสวในตัวมันเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะจบตาม ดับตาม คลายตามคำสอนแห่งองค์มหาบารมี กลายเป็นกรรมที่ปิดกั้นปิดบังในการโปรดสัตว์ร่วมกัน กรรมใดๆก่อให้เกิดการเบียดเบียน ปฏิฆะปรามาส กินแหนงแคลงใจ ก่อให้เกิดอคติซึ่งกันและกัน กระทบกระทั่งกันไม่จบไม่สิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดีหรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดี ขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ทุกสิ่งทุกอย่าง
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD บทขอขมากรรม MS WORD
DOWNLOAD บทขอขมากรรม PDF
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment