Wednesday, November 11, 2015

การขอขมากรรมและประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับเกษตรกร

ว่าจะเขียนมานานแล้วแต่ก็ลืมบ้าง มีบทความลัดคิวบ้าง แล้วก็วนไปที่ลืมอีก เหมือนกับวิบากกรรมบังยังไงไม่รู้ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเขียนบทขอขมากรรมสำหรับเกษตรกรเสียที

กรรมของเกษตรกรนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกรรมทางด้านการเบียดเบียนธรรมชาติ เบียดเบียนสรรพชีวิตอื่นๆ ในระหว่างที่ทำงานของตนในเรือกสวนไร่นา

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติทั้งหลายในโลกล้วนมีจิตญาณของเทพเทวารักษาอยู่ เช่นพระแม่ธรณีคือเทวดาที่ดูแลผืนแผ่นดิน พระแม่คงคาคือเทวดาที่ดูแลแม่น้ำลำธาร พระพิรุณคือเทวดาที่ดูแลเรื่องฝน รุกขเทวดา เป็นเทวดาที่รักษาต้นไม้ป่าไม้ แต่ละท่านก็ทำหน้าที่ของตนในการดูแลสถานที่ หรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทั้งหลายแตกต่างกันไป

ในพื้นดินก็มีชีวิตเล็กๆ มด แมลง จุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรีย ตัวตุ่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ มากมาย กรรมที่เกษตรกรกระทำกับพื้นที่ยกตัวอย่าง เช่น การเผาเศษพืชเพื่อกำจัดวัชพืช เป็นการทำลายชีวิตเล็กๆที่อยู่ในดินทั้งหมด ทำให้แผ่นดินไร้ชีวิต กลายเป็นสุสานของสัตว์เดรัจฉานจำนวนมาก พอทำบ่อยๆเข้าจิตญาณเล็กๆที่ตายลงก็จะตกค้างสะสมอยู่ เวทนาและวิบากตรงนั้นก็จะไปปิดกั้นธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกดูดซึมได้ ผืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือกรรมจากการใส่ยาพิษ หรือสารเคมีเข้าไปก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตเล็กๆในดินด้วย สารพิษสารเคมีลงน้ำ ลงลำธาร ลงใต้ดิน ก่อให้เกิดการล้มตายของสิ่งมีชีวิตเล็กๆจำนวนมาก ยิ่งทำให้กรรมเหล่านั้นตกอยู่ในพื้นที่มากขึ้นไปอีก

แม้แต่การตัดต้นไม้ก็ยังไปเบียดเบียนสรรพชีวิตมากมายที่อาศัยต้นไม้นั้นยังชีพ ไปเบียดเบียนรุกขเทวดาที่อาศัยต้นไม้เป็นวิมาน เทวดาก็จะสาปแช่งด่าทอเอา เมื่อเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นมากๆเข้า ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการพึ่งพากันของสรรพชีวิตทั้งมวลก็หมดไป กลายเป็นสุสานขนาดใหญ่ จนเกิดความแห้งแล้ง เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โรคแมลง โรคพืชก็จะมากขึ้น จนมนุษย์เองต้องเดือดร้อนในที่สุด

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งในดินในน้ำล้วนมีคุณแก่กันและกัน เกื้อกูลกัน ในวงจรการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจวงจรของธรรมชาติ กลับไปจัดการมันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วงจรธรรมชาติจึงถูกทำลาย และมนุษย์ก็เลยต้องลำบากมากขึ้น ถูกบีบคั้นมากขึ้นกับกรรมที่กระทำต่อธรรมชาติ

ไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่ถูกเบียดเบียน แต่เกษตรกรและผู้คนทั้งหลายก็ยังเบียดเบียนตนเองด้วยความโลภเกินขนาด และถูกเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบจากคนกลาง หรืออิทธิพลในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ วนเวียนไม่จบไม่สิ้นเสียที จนทุกวันนี้อาชีพเกษตรกรแบบเดิมๆ เริ่มจะล่มสลายจนเกือบหมด ต้องขายไร่ขายนาขายสวนกินกันแล้ว นี่ก็เพราะกรรมที่เบียดเบียนกระทำต่อธรรมชาติทั้งนั้น

เกษตรกรทุกวันนี้จึงมีวิบากกรรมมาก ใครจะมาช่วยเหลือ มาเปลี่ยนแปลงก็ทำไม่ได้ เพราะกรรมมันหนามาก กรรมมันให้ผลแรงจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆ หากไม่ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้เบาบางลงไปบ้าง การเปลี่ยนแปลงใดๆในทางที่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องยากมากๆ

สิ่งที่เกษตรกรต้องทำเพื่อคลี่คลายวิบากกรรม ทั้งที่เคยกระทำไว้กับธรรมชาติ และวิบากที่มากับบุคคลในรูปแบบต่างๆ ก็คือการขอขมากรรม ประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันไป เคลียร์หนี้ในภาคทิพย์กันไป หยาดน้ำอุทิศบุญบารมีให้สรรพชีวิตทั้งหลายไป (ใครไม่รู้ว่าจะหยาดน้ำยังไงก็คลิกที่นี่ การหยาดน้ำ(การกรวดน้ำ)) โส อุทิศบารมีบ่อยๆเพื่อปลดปล่อยจิตญาณของสัตว์เล็กๆที่ตกค้างในพื้นที่ (อ่านเกี่ยวกับ คำว่า "โส" คืออะไร?) กล่าวอโหสิออกมาบ่อยๆ ต่อทุกสรรพสิ่ง ขอขมากรรมบ่อยๆ เดี๋ยวกรรมทั้งหลายที่กดทับธาตุต่างๆในผืนดิน วิบากกรรมทั้งหลายที่จรมาจรไปให้ผลอย่างเข้มข้นจะค่อยๆลดลงเอง ธรรมชาติในพื้นที่ก็จะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาอุดมสมบูรณ์เอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าทำไปเพราะความคาดหวังตั้งเอาว่ามันจะดีขึ้นอีก เราเอาเขามาเยอะก็ต้องอุทิศบารมีออกไปเพื่อชดเชยชดใช้ไปมากๆ อโหสิก็พูดออกมาแบบหมดใจ ด้วยความสำนึก แล้วถึงจุดหนึ่งมันจะคลี่คลายไปเอง

แล้วก็เลิกเบียดเบียนธรรมชาติเสียที เพราะกรรมที่สะท้อนกลับมา มันก็เป็นกรรมจากการเบียดเบียนเอาจากธรรมชาติทั้งนั้น ถ้าเราเลิกเบียดเบียนธรรมชาติ เดี๋ยวธรรมชาติจะดูแลเราเอง อยู่กันโดยธรรม ไม่ใช่อยู่กันโดยกรรม และไม่ใช่ที่การสนองกิเลสตนนะ โลกเราให้เรามาทุกอย่างแบบพอดีๆแล้ว ก็อย่าไปหวังไปเอาเกินกอบโกยเกินจากที่ธรรมชาติให้ได้ เดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นอีก

ส่วนใครไม่สนใจใส่ใจก็ปล่อยไป เดี๋ยวถึงที่สุดแห่งกรรมก็จะรู้เอง หมดความดื้อด้านไปเอง

เตือนเหมือนเดิม ทุกครั้งเวลาขอขมากรรม หรืออุทิศบารมีด้วยการหยาดน้ำ หรือโสก็ตาม อย่าทำเอา อย่าตั้งเอา หรือคาดหวังผลจากการให้การสละนั้นๆ จะอุทิศบารมีหรือสละบารมีก็ให้เป็นไปด้วยการสละจริงๆ ให้ทิ้ง สละทิ้ง ทำทิ้ง ไม่หวังผลใดๆ นั่นแหละเดี๋ยวกรรมมันคลี่คลายไปเอง

บทขอขมากรรมและการประกาศสละชดใช้หนี้กรรมสำหรับเกษตรกร

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย และบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ขัดขวางฉุดรั้งผู้อื่น ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมีทั้งหลาย ไม่ให้ได้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้สละ ไม่ให้บวช

กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธปฏิฆะ ใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนหักล้าง ต่อพระสัจธรรม คำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระทำผิดต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์ ต่อพระศาสนา ต่อคุณบิดามารดา ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระทำทารุณ ทรมาน หรือเข่นฆ่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย มดแมลงทั้งหลาย สิ่งมีชีวิตในดิน ในน้ำ ในอากาศทั้งหลาย ด้วยการใช้สารพิษ ยาพิษ หรือใช้ไฟ หรือศาสตราวุธของมีคมทั้งหลาย เพื่อความสนุกสนาน เพื่อการค้าขาย เพื่องานบุญ เพื่อบวงสรวงบูชายัญ หรือเพื่อการเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย

หนี้กรรมที่เคยกระทำ หรือทำร้ายทำลายต่อธรรมชาติ ต่อพระแม่ธรณี ต่อพระแม่คงคา ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย หรือแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม

กรรมที่เคยเบียดเบียน บีบคั้นกดดันผู้อื่น บังคับขู่เข็ญผู้อื่น โกหกหลอกลวงผู้อื่น ใช้งานผู้อื่นจนเกินความจำเป็น จนกลายเป็นหนี้แรงงาน แก่งแย่งแข่งขันกัน เผื่อผลประโยชน์แห่งตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยหักหลังหลอกลวงผู้อื่น ทุจริตคดโกงผู้อื่น ฉ้อฉลเอาทรัพย์สินหรือแรงงานผู้อื่นโดยมิชอบ โกหกหลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น กรรมที่เคยนินทาว่าร้าย กรรมที่เคยหลงเคร่งเครียดจริงจัง จับผิดจับถูกผู้อื่น หลอกใช้งานผู้อื่น กรรมที่เคยพูดโปรยประโยชน์ ให้ความหวังแก่ผู้อื่น หรือปกปิดความเป็นจริง เพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองโดยมิชอบ ฉกฉวยประโยชน์ที่ผู้อื่นควรได้รับเอามาเป็นของตน กรรมที่เคยติฉินนินทาว่าร้ายผู้อื่น กรรมในเชิงชู้สาว กรรมที่เคยละเมิด ยักยอก ลักขโมย หรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่น

กรรมที่เคยพร่ำบ่นก่นด่า ตำหนิติเตียน เหยียบย่ำซ้ำเติมผู้อื่นทั้งหลาย ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยสาปแช่ง เคยสาบาน ผูกใจเจ็บทั้งหลาย ความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย

กรรมที่เคยเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกแตกสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง แย่งชิงในผลประโยชน์ทั้งหลาย ตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในทางที่ผิด ในทางที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ทุจริต ฉ้อฉลคดโกง เบียดบังผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งหลาย ทั้งที่เคยกระทำต่อบุคคลอื่นก็ดี ต่อสาธารณะก็ดี ต่อประเทศชาติบ้างเมืองก็ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลายและบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อกรรมทั้งหลาย ที่ผู้อื่นได้กระทำต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้เทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในคติ-อคติทั้งหลาย ในค่านิยม ในอุดมการณ์ทั้งหลาย ในการเอาชนะคะคานกันทั้งหลาย ในอำนาจวาสนาบารมีทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในจริตราคะ ในกามสุขทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ในความอิจฉาริษยา ในความผูกใจเจ็บ ความพยาบาทอาฆาต การจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในคำสาปแช่งคำสาบานทั้งหลายที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และ การโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

โส โส โส

DOWNLOAD บทขอขมากรรม pdf
DOWNLOAD บทขอขมากรรม MS-Word
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด


No comments:

Post a Comment