Friday, September 18, 2015

บทขอขมากรรมประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า(มี Download)

วันนี้มาแปลกหน่อยนะครับ ทำไมบทขอขมากรรมนี้ถึงได้ถูกเขียนขึ้นสำหรับประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า?

จะขออธิบายเหตุผลที่เขียนบทขอขมากรรมนี้ขึ้นมาสำหรับคนไทยทุกคนก่อนจะเข้าบทขอขมากรรมนะครับ

ที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ ด้วยการสร้างกรรม ก่อกรรม ทำกรรมใหม่ไปแก้กรรมเก่า ตอบโต้กรรมด้วยกรรม ปรารถนาดีต่อประเทศด้วยการสร้างกรรม ในการวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ด่าทอ ตำหนิติเตียน พร่ำบ่นก่นด่า ท้าทาย ก่อกรรมมืดๆเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง ฯลฯ จนประเทศไทยถูกทับถมไปด้วยกรรมที่กระทำกันมาเนิ่นนานนับตั้งแต่อดีตกาล วิบากกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอกุศลกรรมจึงรอเข้าคิวให้ผล ขณะที่กรรมใหม่ก็เพิ่มขึ้นมากมายจากความวุ่นวายในประเทศ จนทำให้วิบากกรรมทั้งหลายมันไม่ยอมเข้าคิวกันแล้ว กลายเป็นงานเลี้ยงวิบากกรรมรุมกินโต๊ะประเทศไทยและคนไทยอยู่ทุกวันนี้ แก้ไขอะไรก็แก้ลำบากลำบนเพราะวิบากมันขัดขวางอยู่อย่างเข้มข้น

ไม่เท่านั้นนะครับ พลังงานวิบากกรรมมวลรวมของคนไทยยังเชื่อมโยงส่งผ่านไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้พระองค์ท่านต้องประชวรด้วย (เพราะมีความเกี่ยวโยงกันอยู่ในฐานะของพระมหากษัตริย์และพสกนิกร) ซึ่งนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เกิดบทขอขมากรรมนี้ขึ้น คือ ในฐานะประชาชนคนไทย เราควรจะช่วยกันลดกรรม ลดวิบากกรรมของแต่ละคนลง เพื่อที่พลังงานวิบากที่เชื่อมโยงไปเหนี่ยวรั้งพระองค์ท่านจะได้ทุเลาเบาบางลง เมื่อวิบากมวลรวมเบาบางลง พระองค์ท่านก็จะได้ทุเลาเบาคลายจากวิบากทั้งหลายที่รุมเร้าอยู่ได้ สิ่งนี้มีอานุภาพยิ่งกว่า ทำกุศลประเภทอื่นๆถวายพระองค์ท่านมากมายเพราะเป็นมหาทานในการปล่อยการวาง

จริงๆก็ไม่ใช่แค่ในหลวงนะครับ ที่มีวิบากกรรมมวลรวมของคนไทยส่งไปถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอด แต่คณะผู้บริหารประเทศก็โดนวิบากกรรมเหล่านี้ครอบงำไปด้วย เพื่อคอยให้ผลวิบากกับคนไทย เป็นเหตุให้ ไม่ว่าจะคณะไหนหรือใครเข้ามาทำงานบริหารประเทศ ก็จะต้องเป็นไปตามวิบากกรรมของคนไทยทั้งหมดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารบ้านเมืองกี่คณะก็ตาม ดีเลิศแค่ไหนก็ตาม หากวิบากกรรมเหล่านี้ยังมีกำลังแรงอยู่ ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปสู่สิ่งที่ดีๆได้เลย จนกว่าวิบากกรรมจะอ่อนแรงลงนั่นแหละ การเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงจะเกิดขึ้นได้จริง และวิบากกรรมนี่เองที่ทำให้ ยิ่งดิ้นรนดันทุรังแก้ปัญหาก็จะยิ่งมีอุปสรรคขัดขวางมากยิ่งขึ้นจนกว่าวิบากกรรมจะเบาบางลง

นอกจากนี้เหล่าจิตญาณตกค้างบนแผ่นดินไทยอันเกิดจากความยึดติดในประเทศชาติบ้านเมือง ในหน่วยงานในหน้าที่ ในอุดมการณ์ ในการศึกสงครามในอดีตที่ผ่านมา ก็ยังส่งวิบากกรรมมาถึงคนที่ยังมีชีวิตในปัจจุบันตลอดเวลา หรือแม้แต่จิตญาณของชาวต่างชาติที่ผูกกรรมแค้นเคืองกับประเทศ กับพระมหากษัตริย์ กับพระราชวงศ์ กับคนไทย ฯลฯ ก็ยังวนเวียนมาเกิดในแผ่นดินมาตามราวีแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาข้ามภพข้ามชาติไม่จบไม่สิ้น จนกว่าที่เราจะเริ่มอโหสิกรรมให้เขาเหล่านั้นเสียก่อน  เลิกต่อกรรม เลิกราวี เพราะมันไม่ได้อะไรจริงๆ กรรมมันถึงจะคลายออกได้

ซึ่งเรื่องความแค้นข้ามภพชาตินี้มันแก้ด้วยการไปเข่นฆ่าประหัตประหารไม่ได้เลย เพราะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาให้ชดใช้อีก จนกว่าจะยอมอโหสิกรรมนั่นแหละจึงจะจบได้จริง

อย่าเพิ่งประมาทปรามาสเรื่องอจิณไตยเหล่านี้ เพราะในโลกของสมมติที่เราเห็นเราสัมผัสผ่านทางผัสสะอายตนะทั้งหลายนั้น เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของโลกธาตุทั้งหมด เป็นแค่ 1 ใน 31 ภพภูมิ และเป็นแค่มิติหนึ่งเท่านั้น ยังมีภพภูมิอื่น มิติอื่นที่ซ้อนกับโลกของเราอยู่มากมาย ที่เรามองไม่เห็น แต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย

การขอขมากรรมนั้นก็ให้ขอขมากรรมด้วยการยอมอย่างหมดใจ ยอมที่จะอโหสิ ยอมที่จะยุติห่วงแห่งกรรมทั้งหมด ยอมด้วยความสำนึกในกรรมทั้งหลายทั้งปวง อย่าขอขมากรรมด้วยความอยากอะไรหรือเพื่อจุดประสงค์ใดแอบแฝงก็แล้วแต่ มันจะไม่มีอานุภาพในการคลี่คลายวิบากครับ

ถ้าท่านใดมีโอกาส ก็สามารถนำบทขอขมากรรมนี้ไปใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ หน่วยงานตำรวจและทหาร หรือหน่วยงานด้านการเมืองทั้งหลาย ถ้าผู้บริหารบ้านเมือง หรือการเมืองทุกฝ่ายร่วมใจกันขอขมากรรมด้วย เดี๋ยวปัญหาต่างๆในบ้านเมืองจะคลี่คลายไปเองครับ

บทขอขมากรรมประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ หมู่เหล่าอริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ได้เคยล่วงเกิน ได้เคยทำร้ายทำลาย ได้เคยเข่นฆ่าพยาบาท ได้เคยจองเวรจองกรรม ได้เคยเอารัดเอาเปรียบ ได้เคยกดขี่ข่มเหง ได้เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

กรรมใดๆที่ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ฉุดรั้งขัดขวาง ล่อลวงผู้อื่น ไม่ให้ตรงต่อสัจธรรม กีดกันให้ไกลห่าง ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมีทั้งหลาย คุรุครูบาอาจารย์ และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมใดๆที่เคยหลงลังเลสงสัย วิตกวิจัยวิจารณ์ ประมาทปรามาสพาดพิง หรือเพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย และยึดเอาทิฏฐิแห่งตนเป็นใหญ่

กรรมที่เคยด่าทอวัดวาศาสนาทั้งหลาย กรรมที่เคยดูถูกเหยียดหยาม ลบหลู่ดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า จ้วงจาบ ตำหนิติเตียน สาปแช่ง ใส่ร้ายป้ายสี ดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง บิดเบือนหักล้าง ปฏิเสธปฏิฆะ ทำให้เสื่อมศรัทธา ต่อพระสัจธรรม ดัดแปลงเนื้อหาพระสัจธรรม หรือคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ ของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำลาย หรือทิ้งสื่อพระสัจธรรมทั้งหลาย ทำลายรูปปั้นรูปเหมือนแห่งองค์พุทธะ มหาบารมี หรือปิดบังอำพราง ไม่ให้ผู้อื่นได้พบเห็นสักการะบูชา ทำลายสื่อคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

กรรมที่เคยยึดติด เคยห่วงหวงในอธิวาสนาบารมี ในบุญกุศลทั้งหลาย ในทานทั้งหลาย หรือเอาอธิวาสนาบารมีที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่ผิด ใช้บารมีเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง เพื่อสร้างอุปาทานในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูล และการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ขับไล่ไสส่ง องค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ พระสงฆ์หรือนักบวชทั้งหลาย ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ใดก็ตาม

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เคยวางยาพิษ เคยกลั่นแกล้งรังแก เคยโกหกหลอกลวง เคยกีดกันขัดขวาง หาเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ต่อการโปรดสัตว์ แห่งองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำลาย เคยฉ้อโกง เคยเบียดบังเอา ต่อ องค์มหาบารมี ต่อรูปเคารพแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพุทธสถาน วัดวาอาราม ศาสนสถาน สมบัติของพระศาสนาทั้งหลาย ของๆสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธพานิชย์ การหากินกับองค์มหาบารมี กับพระศาสนา การหาผลประโยชน์จากพระสัจธรรม จากวัดวาอาราม จากคุรุครูบาอาจารย์ จากคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย หรือจากรูปเคารพรูปเหมือนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยพร่ำสอนผู้อื่น หรือเผยแพร่ธรรม ที่ผิดไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเคยเอาพระสัจธรรมไปย่ำยีบีฑาผู้อื่น เอาชนะคะคานและกดข่มผู้อื่น

กรรมที่เคยเลือกโปรดสัตว์ หรือละเว้นการโปรด ตามคติ-อคติแห่งตน

กรรมที่เคยกีดกันขัดขวาง การสร้างบุญบารมี การทำบุญทำกุศลของบุคคลอื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร ร้องขอในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานตั้งเงื่อนไขกำกับในบุญทานบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยน้อมนำเอาบารมีจากคุณรัตนตรัย จากอธิวาสนามหาบารมี นำไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อสนองกิเลสตนเอง และสนองกิเลสของบุคคลอื่นทั้งหลาย มิได้เป็นไปเพื่อความสว่างไสวร่วมกัน ในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยประมาทล่วงเกิน ล่วงละเมิด ด้วยกาย วาจา ใจ การด่าทอ ดูถูกดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า เหยียบย่ำซ้ำเติม กระทำผิดต่อคุณรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย ต่อพระวินัยทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อองค์พุทธะ องค์มหาพุทธะ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ ต่อพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ต่ออริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่อพุทธสาวก พุทธสาวิกา ต่อพุทธบริษัท ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ต่อต่อคุณศีล คุณธรรมทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อนักบวชทั้งหลาย ต่อสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อวัดวาอารามทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ต่อพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ ต่อพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์

กรรมใดๆที่เคยกระทำต่อแผ่นดิน ต่อแว่นคว้นดินแดนต่างๆ ต่อผู้คนต่อผืนแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดนอื่นๆ ต่อทรัพย์สิน ต่อทรัพยากร ต่อวัดวาศาสนา ต่อพุทธสถาน ต่อศาสนสถาน ต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ในรูปแบบของการแบ่งแยก การรุกราน การแทรกแซง การปล้นสดมภ์ แย่งชิง การฉ้อฉลคดโกง การประนามหยามเหยียด การดูหมิ่นดูแคลน การยึดอำนาจ การเผาทำลาย การทำร้ายทำลายในรูปแบบต่างๆ การเบียดเบียนทรมาน บีบคั้นกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยว เข่นฆ่าประหัตประหาร  ก่ออาชญากรรมทั้งหลายทั้งมวล ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย คำสาปแช่ง คำขู่อาฆาตมาดร้ายทั้งหลาย ทั้งที่โดยเจตนากระทำเองก็ตาม เป็นผู้ออกคำสั่งหรือทำตามคำสั่งของบุคคลอื่นก็ตาม

กรรมที่เคยยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มบุคคลอื่น ในบ้านเมืองอื่นๆ จนเป็นเหตุแห่งการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทะเลาะเบาะแว้ง แตกสามัคคีกันในชาตินั้นๆ หรือก่อให้เกิดการรบราฆ่าฟันประหัตประหาร แก้แค้นกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยกระทำในการเบียดเบียนทรมาน ปล้นสดมภ์ เผาทำลาย หรือเข่นฆ่าประหัตประหารในการศึกสงครามทั้งหลายในอดีต ทั้งที่กระทำด้วยตนเองก็ดี เป็นผุ้สั่งให้กระทำหรือรับคำสั่งให้ไปกระทำก็ดี

กรรมที่เคยใส่ร้ายป้ายสี วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ดูหมิ่นดูแคลน ประนามหยามเหยียด ประมาทปรามาส ด่าทอสาปแช่ง จงเกลียดจงชัง แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย ต่อฝ่ายตรงข้าม ต่อผู้คนเชื้อชาติอื่น ต่อผู้ที่มีความเชื่อต่างจากตน ต่อผู้คนในศาสนาอื่น จนเก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง เข่นฆ่าประหัตประหาร อาฆาตแค้นจองเวรจองกรรม ซึ่งกันและกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยยึดถือทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึง ในทัศนะ ในคติ-อคติ ในอุดมการณ์ ในความเชื่อ ในความยึดติดแห่งตน ในตัวบุคคลอื่น จนก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง การแย่งชิงอำนาจ การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในการทะเลาะเบาะแว้งกันในชาติทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระทำต่อธรรมชาติ ต่อหมู่เหล่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย การทำร้ายทำลายธรรมชาติทั้งหลาย ด้วยสารพิษ ด้วยการเผาทำลาย ด้วยศาตราอาวุธ หรือด้วยวิธีการพิสดารต่างๆทั้งหลาย

กรรมที่เคยเบียนเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือคนหมู่มากทั้งหลาย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางด้านแรงงาน การหาอยู่หากิน หรือทรัพย์สินเงินทอง การฉวยโอกาส การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม การหลอกลวง การสร้างความกลัว การครอบงำ ปิดกั้นปิดบังความจริง การสร้างความไม่เป็นธรรม การฉ้อฉลคดโกง ยักยอกทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติของบุคคล ของส่วนรวม หรือของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย เอามาเป็นของตนหรือพวกพ้อง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบ กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมี หรือตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด ในทางที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ฉ้อฉลคดโกง เอื้อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องโดยมิชอบ หรือใช้ในการกลั่นแกล้งรังแกบุคคลอื่น เอารัดเอาเปรียบ บีบคั้นกดดัน บุคคลอื่น จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความคับแค้นใจ

กรรมที่เคยมอมเมา หรือเป็นเหตุแห่งการมอมเมาบุคคลอื่นทั้งหลาย ให้ต้องลุ่มหลง หมกมุ่นมัวเมาในโลกียวิสัยทั้งหลาย ในความวกวนแห่งทิฏฐิ คติหรืออคติทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย ในการพนัน ในมิจฉาทิฏฐิ ในความเชื่อความศรัทธา ในอวิชชาทั้งหลาย เพื่อผลประโยชน์แห่งตนโดยมิชอบ

กรรมใดๆที่ทำให้เป็นหนี้กรรมหนี้แผ่นดินทั้งหลาย ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังมิได้กล่าวก็ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

และกรรมใดๆที่หมู่เหล่าแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เคยติดหนี้เวรหนี้กรรมกับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ไม่ว่าจะภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ให้แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ขอให้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ในตัวบุคคลทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในความเชื่อความศรัทธาทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ในอำนาจวาสนาบารมี ในลาภยศสรรเสริญ ในตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลาย ในวิถีวิธีการทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในคตินิยม ในอคติทั้งหลาย ในอุดมการณ์ทั้งหลาย ในความคาดหวังตั้งเอาทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในทัศนะแห่งตน ในความพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรม ในความผูกพยาบาททั้งหลาย ในคำสาปแช่ง คำสาบานทั้งหลาย ในความสัมพันธ์ผูกพันทั้งหลาย ในความปรารถนาดีทั้งหลาย ในความลังเลสงสัย ต่อพระสัจธรรม และองค์มหาบารมีทั้งหลาย ตัณหาในความดี ในบุญกุศลทั้งหลาย ในความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม หนี้แผ่นดินทั้งหลาย ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการสละ ด้วยการบวช ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารพ่วงพันทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

โส โส โส

No comments:

Post a Comment