Tuesday, September 15, 2015

บทขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานสำหรับโปรดทุกชั้นภูมิ (มีบทขอขมากรรมให้ DOWNLOAD)

บทขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานบทนี้นี้ ผมได้ดัดแปลงจาก บทขอขมากรรมสำหรับโปรดเจ้ากรรมนายเวร 3 นำมารวมกับบทขอขมากรรมสำหรับโปรดจิตญาณตกค้างในพื้นที่อาถรรพ์ และรวมส่วนที่เป็นคำถวายมหาสังฆทาน เพื่อสำหรับใช้ปิดท้ายสำหรับงานสนทนาธรรม

เนื่องจากครั้งที่จัดงานสนทนาธรรมแรกๆนั้น ผมใช้บทขอขมากรรมแยกกันทำให้ไม่ค่อยสะดวก จึงได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อใช้ในงานโดยเฉพาะ

ซึ่งในงานทุกๆครั้ง จะมีจิตญาณภพภูมิอื่นมาฟังการสนทนา ร่วมขอขมากรรม ร่วมสละออกบวชและ ร่วมถวายมหาสังฆทานด้วยเสมอ ก็เลยต้องเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้

บทนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจะพาเจ้ากรรมนายเวรและจิตญาณทั้งหลายขอขมากรรมและสละบวช พร้อมๆกับถวายมหาสังฆทานไปด้วยพร้อมๆกัน เป็นชุดใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์ โอกาสเช่นนี้ก็จะมีได้เมื่อทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่บ้านเพิ่งมีคนตาย ทำบุญใหญ่สำหรับในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน โรงพยาบาล อาคารใหม่ ออฟฟิศใหม่ วันเชงเม้ง วันไหว้บรรพบุรุษ ทำบุญปีใหม่ งานบวช งานศพ สถานที่ๆมีคนตายจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม และในโอกาสอื่นๆได้อีกมากมาย หรือสำหรับเวลาเดินทางไปโปรดสัตว์ตามสถานที่ต่างๆที่มีจิตญาณตกค้างเยอะ เช่น สมรภูมิรบในอดีต วัดวาอาราม สุสานป่าช้าทั้งหลาย ถ้าทำตามนี้ได้ก็จะช่วยคลี่คลายและเคลียร์พลังงานตกค้างได้มากทีเดียว คนที่อยู่อาศัย หรือต้องทำงานในสถานที่นั้นๆก็จะคลี่คลายไปด้วยพร้อมๆกัน แต่ถ้าไม่สามารถทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ ก็เพียงแค่พาขอขมากรรมไปเท่านั้นก็พอครับ

การทำบุญทำกุศลในแต่ละครั้ง ไม่ควรทำเข้าตัว หรือทำเพื่อตัวเอง แต่ควรจะทำสละออก ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม โดยทั่วกัน บุญกุศลที่ทำก็จะได้เป็นส่วนในการช่วยคลี่คลายสังสารวัฏทั้งหมด ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เป็นปกติสุขในขณะที่คนอื่นๆหรือจิตญาณอื่นๆในภพภูมิอื่นที่ซ้อนกับบริเวณที่เราอาศัยอยู่ยังตกระกำลำบากเต็มไปด้วยเวทนาและไม่ได้มีส่วนในบุญนั้น เปรียบเหมือนกับอยู่อาศัยท่ามกลางสลัม แม้จะสร้างกำแพงเอาไว้สูง ยังไงมันก็มีผลกระทบอย่างแน่นอน โลกเดียวกัน ถ้ายังต้องอยู่ด้วยกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลช่วยเหลือกัน แล้วเดี๋ยวสิ่งที่ติดขัดข้องคาอยู่มันก็จะคลี่คลายไปเองครับ

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบทขอขมากรรมนี้ก็คือผ้าไตรครับ จะไตรเต็มหรือ แค่ไตรครองก็ได้ แต่นำขอขมากรรมก็ให้มันหมดจิตหมดใจนะครับ ไม่ต้องคาดหวังตั้งเอาอะไรกับการขอขมากรรมอีก นั่นแหละมันก็จะเป็นบุญกุศลที่หมดจดไปเองในตัวเลย พอเสร็จพิธีแล้วก็นำผ้าไตรนั้นไปถวายพระที่วัดไหนก็ได้ครับ ซึ่งถ้าท่านจะทำพิธีซ้ำตามประเพณีของท่านก็ให้ท่านทำไป ไม่มีปัญหาอะไร เพราะถือว่าเราถวายให้แก่คุณพระรัตนตรัยไปแล้วในการทำพิธี พระสงฆ์ที่รับผ้าไตรเป็นเพียงตัวแทนรับผ้าไว้เท่านั้นเอง

บทขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานสำหรับโปรดทุกชั้นภูมิ

(บอกกล่าว) จิตญาณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้หรือแอบแฝงอยู่ภายในกายแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ให้น้อมขอขมากรรม และประกาศสละบวชโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ  ในทุกภพทุกชาติ ในทุกชั้นทุกภูมิ ในทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆเขตแดน

กรรมใดๆที่ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมี ไม่ให้ได้ตรงต่อพระสัจธรรม กรรมที่เคยปฏิเสธปฏิฆะ ดูหมิ่นดูแคลน ประมาทปรามาส ตำหนิติเตียน นินทาว่าร้าย ใส่ร้ายป้ายสี วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ เพิกเฉยเมินเฉย หรือบิดเบือนพระสัจธรรม หรือคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ผู้โปรดสัตว์ ของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมใดๆที่ได้เคยตอกย้ำ ในความพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในความอิจฉาริษยาทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำในความโศกเศร้าเสียใจทั้งหลาย ในความห่วงหวงอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ความผูกพันหวงแหนทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง ในคำสัตย์สาบานทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมือง ในหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ในอุดมการณ์ทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่เคยผูกมัดผูกพันกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ตอกย้ำซ้ำเติมผู้อื่น ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ประจานผู้อื่น กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การปิดกั้นปิดบังผู้อื่น การกักขังหน่วงเหนี่ยว ให้อับจนหนทาง บีบบังคับให้ต้องฆ่าตัวตาย

กรรมใดๆที่เคยกระทำ หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องฟั่นเฟือนในจิตในใจ เกิดหวาดระแวง หวาดกลัว สติวิปลาส คลุ้มคลั่ง กลายเป็นบ้าในที่สุด

กรรมที่เคยฆ่าตัวตาย หรือเป็นผู้ชี้นำให้เกิดการฆ่าตัวตายหมู่ หรือฆ่าชีวิตผู้อื่นให้ตายตกไปตามตน

กรรมที่ได้เคยเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่น ลอบฆ่าผู้อื่น รุมฆ่าผู้อื่น ออกคำสั่ง ในการสังหารหมู่ การทรมานผู้อื่น การจองจำตีตรวนผู้อื่น จนถึงแก่ทุพลภาพ บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือถึงแก่ความตายทั้งหลาย การวางยาพิษผู้อื่น ด้วยสัตว์มีพิษ การปิดล้อมวางเพลิงผู้อื่น การเข่นฆ่าด้วยคมหอกคมดาบ หรือศาสตราอาวุธทั้งหลาย หรือด้วยวิธีการ ที่วิปริตพิสดารทั้งหลาย ให้ตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุด

กรรมที่เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย การฆาตกรรมอำพรางทั้งหลาย การทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งทั้งหลาย  กรรมที่กระทำต่อศัตรูในศึกสงครามทั้งหลาย การประหัตประหารทั้งหลาย การประหารชีวิตทั้งหลาย ทั้งที่กระทำด้วยตนเอง ถูกสั่งให้กระทำ หรือใช้ผู้อื่นกระทำก็ดี

กรรมที่เคยใช้อำนาจจิตฤทธิ์เดชทั้งหลาย ใช้ยาหรือสารเสพติดทั้งหลาย ในการสะกดจิตล้างสมอง ชักจูงหลอกลวงผู้อื่นหรือคนหมู่มาก ให้หลงศรัทธา หลงงมงาย ให้ยึดติดในอวิชชา หรือในมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระทำ หรือใช้ผู้อื่นกระทำแทน ในการกระทำคุณไสยใส่ผู้อื่น การเล่นเล่ห์กลมนต์ดำ ในการบังคับจิตญาณอื่น ไปทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม  เสกเป่ามนต์ หรือทำอาถรรพ์เสกของใส่ผู้อื่น จนเกิดความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือล้มตายในที่สุด

กรรมที่เคยฆาตกรรมผู้อื่น เพื่อนำอวัยวะ หรือนำศพมาสร้างคุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย กรรมที่เคยกักขังวิญญาณทั้งหลายเพื่อจองจำหรือเพื่อใช้งาน ไม่ให้ไปผุดไปเกิดตามภพภูมิปกติ

กรรมที่เคยล่วงละเมิด เบียดเบียน ทำร้ายทำลาย หรือเข่นฆ่า ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์ ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อบิดามารดาทั้งหลาย

กรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำแท้งตัดชีวิตผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีส่วนร่วมแห่งกรรมนั้นๆก็ตามที จนทำให้คู่กรณีกรรม กลายเป็นจิตญาณที่ติดตามจองล้างจองผลาญ หรือกลายเป็นจิตญาณ ที่แฝงในกายด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้ยาพิษ สารพิษ ใช้ไฟ กับดัก หรือศาสตราอาวุธ ของมีคมทั้งหลาย ในการทรมานเข่นฆ่าสัตว์เดรัจฉาน หรือมดแมลงทั้งหลาย ให้ตายเป็นจำนวนมาก การฆ่าเพื่อความสะใจ ความสนุกสนานส่วนตน การฆ่าเพื่อบูชายันต์ เพื่อบวงสรวงบูชาทั้งหลาย หรือฆ่าเพื่อนำไปค้าไปขายก็ตาม

กรรมที่เคยลุ่มหลงมัวเมา หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องลุ่มหลงมัวเมา ในพฤติกรรมการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในสารเสพติดทั้งหลาย ในการละเล่นทั้งหลาย ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในโมหะอวิชชาทั้งหลาย

กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน ปรามาสพาดพิง หรือ กระทำผิด ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อพระสัจธรรม ต่อพระศาสนา ต่อวัดวาอาราม ต่อศาสนสถานทั้งหลาย ต่อหมู่สงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี องค์คุณเบื้องสูงทั้งหลาย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อคุณบิดามารดา ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ได้สำนึกในกรรมทั้งหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดี หรือยังมิได้เอ่ยถึงก็ดี ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในสิ่งของทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในการขับเคี่ยวแข่งขัน เอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย ในความเชื่อความศรัทธา ที่มีต่อเดรัจฉานวิชา หรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย การตอกย้ำในเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ทั้งหลาย ในความห่วงหวงทั้งหลาย ความรักความหวงแหนทั้งหลาย ความผูกพันทั้งหลาย ความเสียดายทั้งหลาย ความพยาบาทอาฆาตแค้น ความมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ความอิจฉาริษยาทั้งหลาย คำสาปแช่ง คำสัตย์สาบานทั้งหลาย ความโลภทั้งหลาย ความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในอำนาจจิต คุณวิเศษทั้งหลาย พลังตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการสละ ด้วยการบวช ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

(พาประกาศสละบวช)
และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย และองค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวชแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

โส โส โส

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ปัจเจกพุทธเจ้า มหาปัจเจกพุทธเจ้า หมู่เหล่าอรหันต์เจ้าทั้งหลาย อริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลาย ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุกๆครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment