Friday, August 28, 2015

ธรรมสะท้อนธรรม กรรมสะท้อนกรรม

วันนี้มาว่ากันด้วยกลไกการสะท้อนของธรรมทั้งหลายกันหน่อย จะได้เข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆ พลวัตรของกิเลสตัณหาในสังคม ในโลกในสังสารวัฏอย่างที่มันเป็นจริงๆ

ธรรมทั้งหลายนั้น โดยเนื้อหาดั้งเดิมมันก็ไม่ใช่อะไร ไม่มีความหมายอะไร ไม่มีความเป็นอะไรโดยแท้จริง เรียกว่า ว่างจากตัวตนในธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายนั้นก็คือทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กาย ใจ ผัสสะ อายตนะทั้งหลาย ธรรมมารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์กรรมทั้งหลาย ปรากฎการณ์ สถานการณ์ทั้งหลาย ธรรมชาติทั้งหลาย หรือแม้แต่กรรมทั้งหลายก็เป็นเพียงธรรมแค่อาศัยเช่นกัน

Monday, August 24, 2015

คุยข้างเดียว#32 สรุปบรรยากาศงานสนทนาธรรมครั้งที่ 3 - 23 ก.ค. 58

ผ่านมาแล้วสำหรับงานสนทนาธรรมครั้งที่ 3 เวลา 9.00 น. เช้าวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 58 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ใกล้สวนรถไฟ

Friday, August 21, 2015

การโปรดเจ้ากรรมนายเวร 3 (มีบทขอขมากรรม)

บทความนี้ทิ้งห่างจากตอนที่ 2 ไม่นาน ตอนที่ 3 นี้เป็นฉบับปรับปรุงจากตอนที่ 2 เพื่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาการนำพาขอขมากรรมและประกาศสละบวช โดยเพิ่มเติมในส่วนของวิบากในอารมณ์กรรมที่ก่อให้เกิดความวิปริตผิดเพี้ยนขึ้นในจิตในใจ และรายละเอียดของกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย
ใครไม่เคยอ่านบทความตอนแรกและตอนที่ 2 ก็คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่ครับ การโปรดเจ้ากรรมนายเวร http://www.rombodhidharma.net/2013/02/blog-post_27.html
การโปรดเจ้ากรรมนายเวร 2(มีบทขอขมากรรม) http://www.rombodhidharma.net/2015/05/2.html

Tuesday, August 18, 2015

บทขอขมากรรมรวม (18 ส.ค.58)

หลังจากเขียนบทขอขมากรรมมาหลายเรื่อง วันนี้ขอเขียนบทขอขมากรรมรวมบ้าง เรียกว่าแทบจะรวมทุกกรณีกรรมเท่าที่ระลึกได้กันเลยทีเดียว ซึ่งเนื้อหายาวมาก ท่านใดมีเวลาก็ขอขมากรรมตามนี้ ถ้าไม่มีเวลาก็เอาสั้นๆเฉพาะกรณีกรรมที่กำลังประสบอยู่ก็ได้ครับ เขียนเอาไว้ให้เป็นทางเลือก (ผมลองพูดตามแบบเร็วๆ จบที่ประมาณ 17 นาที) ที่ด้านล่างจะมีไฟล์เอกสารให้ดาวนโหลดไปพิมพ์กันเองนะครับ

Friday, August 14, 2015

ธรรมจัดสรร

ธรรมจัดสรร วลีนี้เราเคยได้ยินกันมานานแล้วในหมู่ของนักปฏิบัติ เป็นวลีที่ใช้อธิบายเรื่องบังเอิญดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ราวกับสิ่งนั้นมาสนองตามใจนึก เหมือนบังเอิญ แต่จริงๆมันคืออะไร และธรรมจัดสรรจริงๆคืออะไรกันแน่

วลี "ธรรมจัดสรร" นั้น สามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า การสอดคล้องต่อธรรม ที่มันโดยธรรมเองอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษเรียกว่า Synchronize หรือการประสานสอดคล้องกันพอดี

แต่สอดคล้องต่อธรรมนี้คืออะไร?

Tuesday, August 11, 2015

ไตรสิกขาบังนิพพาน ตอนที่ 3 (จบ)

ไตรสิกขาบังนิพพาน ตอนที่ 1
ไตรสิกขาบังนิพพาน ตอนที่ 2

ส่วนเรื่องปัญญานั้น เนื้อหาพระสัจธรรมเองก็คือบทสรุปรวบยอดแห่งปัญญาอยู่แล้ว ฟังแล้วจบตามดับตามได้เลย เป็นปัญญาที่จบและสลายตัวไป ไม่เหลืออะไรไว้ให้อุปาทาน ไม่ต้องแบกไม่ต้องจำ ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องสืบค้น ไม่ต้องแตกฉาน เพราะที่คนอ่านคนฟังว่างคลายเสียเองนี่และคือพุทธธรรมของจริง

ปัญญาที่แท้นั้นจะตัดความวกวนในความเป็นสังสารวัฏให้หมด เป็นเนื้อหาที่จะยุติการวนในธาตุในขันธ์ให้เรา ชนิดที่ไม่ต้องหาหลักเหตุผลอะไรมาพิจารณา 1-2-3-4....อ้อมโลกอะไรก่อนเลย เพราะสุดท้ายมันจะสรุปจบตรงที่ปล่อยมัน ช่างมันทั้งนั้น มันฉลาดที่จะไม่ไปแบกอะไรให้เป็นภาระอีก มันจึงตัดให้ฉับพลัน นี่คือที่สุดของปัญญาแล้ว เรียกว่าปัญญาตรัสรู้

Friday, August 7, 2015

คุยข้างเดียว#31 งานสนทนาธรรม ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.58

ขอแจ้งกำหนดการงานสนทนาธรรม ครั้งที่ 3 ครับ

งานสนทนาธรรมครั้งที่ 3 จะจัดขึ้น เวลา 9.00 น.เช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 58 ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บริเวณ สวนรถไฟ จตุจักร โดยผมจะนั่งรออยู่บริเวณม้านั่งหน้าร้านหนังสือ

Tuesday, August 4, 2015

ไตรสิกขาบังนิพพาน ตอนที่ 2

ต่อจาก ไตรสิกขาบังนิพพาน ตอนที่ 1

ส่วนเรื่องศีลนั้น ถ้ามีตัวตนเข้าไปถือศีล มีเจตนาเข้าไปถือศีล ตั้งเอาในศีล อย่างนี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส คืองมงายในการถือศีลพรต ไม่ได้แปลว่างมงายในการถือศีลนอกศาสนาเท่านั้น แม้แต่การหลงงมงายในการถือศีลในพระพุทธศาสนาด้วยโมหะอุปาทาน ยังมีตัวตนไปดำรงรักษาศีลอยู่ ก็ยังเรียกว่างมงายในการถือศีลอยู่ ยังเป็นสีลัพพตปรามาสอยู่เช่นกัน