Friday, May 29, 2015

การทำมหาสังฆทานด้วยตัวเอง(พร้อมคำกล่าวถวายมหาสังฆทาน)

วันที่ 2 ของครั้งแรกที่ผมได้ไปวัดร่มโพธิธรรม ผมได้มีโอกาสร่วมทำมหาสังฆทาน โดยตอนถวายมหาสังฆทานนั้น ผมก็อยู่เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตร่วมกับหลายๆท่านในการถวาย โดยหลวงพ่อกล่าวออกมาว่า "ทำทิ้งนะลูก ไม่ต้องทำเอา"(ประมาณนี้นะ)

หลายท่านที่เคยไปวัดร่มโพธิธรรมมา ก็คงจะเคยได้ร่วมทำมหาสังฆทานที่วัดกันบ้างแล้ว หลายท่านอยากจะไปทำบ้าง แต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปด้วยตัวเอง ได้แต่ฝากปัจจัย ฝากสิ่งของไปร่วมทำมหาสังฆทานที่วัด วันนี้จะมาสอนให้ท่านได้ทำมหาสังฆทานด้วยตนเองที่บ้านง่ายๆ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า สังฆทาน นั้นคือ ทานที่ทำให้แก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เมื่อใดก็ตามที่เราทำสังฆทาน เราไม่ควรมีจิตจดจ่อหรือเจตนาว่าจะถวายให้พระรูปนั้นรูปนี้เป็นการจำเพาะ แต่ควรจะน้อมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าโดยรวม ซึ่งก็หมายถึงพระอริยสงฆ์ อริยเจ้าทั้งมวล ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง ถ้าจำเพาะเจาะจงลงไปเป็นตัวบุคคล สังฆทานนั้นจะยิ่งแคบ อานุภาพแห่งทานก็จะไม่กว้างขวาง และกลายเป็นเวรกรรมผูกไปกับพระสงฆ์รูปนั้นด้วย

เวลาทำสังฆทานก็ไปทำตามปกตินั่นแหละ แต่พอถวายของ ใจก็ให้มันกว้างๆว่างๆเอาไว้รองรับเป็นประธาน สละแบบไม่เอาอะไร ถวายสังฆทานเหล่านี้ให้แก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวล เสร็จแล้วก็ถวายของให้พระท่านไป พระสงฆ์ที่รับสังฆทานก็จะเป็นเพียง "ตัวแทน" ที่รับสังฆทานนั้น ทานที่ทำนั้นก็จะมีพระอริยสงฆ์ทั้งมวลรองรับโดยอัตโนมัติไปแล้ว ทำสังฆทานแบบนี้เราจึงไม่ต้องกลัวว่าจะไปทำบุญกับพระนอกแถว เพราะผู้รองรับสังฆทานไม่ใช่ตัวบุคคล แต่เป็นองค์คุณทั้งหลาย

ใครที่อยากทำบุญกับพระอริยสงฆ์ แต่หาองค์ท่านยากมากๆ ก็ใช้วิธีนี้ได้ เพราะแค่น้อมท่าน เดี๋ยวบารมีก็เชื่อมโยงถึงกันหมดแล้ว มีส่วนโดยทั่วกันในทันที

ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องมหาสังฆทานกันบ้าง

เชื่อว่าทุกคนคงคิดว่ามหาสังฆทานนั้นเป็นทานที่ต้องมีประธานรองรับเป็นพระสงฆ์ที่มีศักดิ์สูง หรือมีบุคคลชั้นสูงเป็นประธานในพิธีการทำมหาสังฆทาน งานต้องใหญ่โตอลังการ คนเข้าร่วมมากมาย จำนวนทานที่ทำต้องมากสมกับคำว่า มหาสังฆทาน ต้องสวดมนต์ยาวๆ พิธีการต้องซับซ้อนทำได้ยาก และไม่มีให้ทำกันบ่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

ความเป็นจริงคือ มหาสังฆทานนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราน้อมองค์มหาบารมี องค์คุณเบื้องสูง ทรงเป็นประธานในการรองรับสังฆทานที่จะถวาย และทำด้วยการสละให้ทาน แบบที่ไม่มุ่งหวังตั้งเอาในผลของทาน เรียกว่าสละหมดใจ ไม่อธิษฐานขอหรือกำกับด้วยความคาดหวังในบุญใดๆ และเปิดให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคหยาบภาคทิพย์ได้มีส่วนในสังฆทานนั้นโดยทั่วกัน

การทำบุญหรือทำทานนั้นเวลาทำ หากอธิษฐานกำกับบุญหรือทานนั้น ก็จะมีเจตตาผูกมัดไปกับบุญทานนั้นด้วย เป็นบุญทานที่มีเงื่อนไข เป็นบุญทานที่ผูกมัดให้ต้องอยู่ชดใช้ในสังสารวัฏนี้ เป็นบุญทานที่ก่อให้เกิดความคับแคบเฉพาะตนและไม่มีอานุภาพในการคลี่คลายตัวมันเอง ซึ่งถ้าท่านใดมาเจอพระสัจธรรม ก็จะต้องประกาศสละประกาศถอนความยึดติด หรือเงื่อนไขในบุญทานทั้งหลายเสีย ไม่อย่างนั้น บุญทานทั้งหลายก็จะกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ปิดกั้นปิดบังการจบภพจบชาติเสียเอง จะจบก็จบไม่ได้ ต้องอยู่โยงในสังสารวัฎเสวยบุญทานนั้นให้หมดเสียก่อน จึงจะจบได้

การทำบุญทำทานด้วยการสละอย่างแท้จริงนั้น ใจจะต้องไม่มีการคาดหวังตั้งเอาในผลของบุญทานนั้น ไม่ต้องอธิษฐานกำกับในบุญ ไม่ต้องทำเพื่อใครหรือเพื่ออะไรเป็นการจำเพาะเจาะจง บุญทานนั้นก็จะมีอานุภาพกว้างขวางออกไปในสังสารวัฏแห่งสัตว์โลกทั้งหลาย กลายเป็นทานบารมีที่ไม่มีการผูกมัด กลายเป็นบารมีในการจบภพจบชาติ และผลของบุญทานที่ทำแบบสละอย่างแท้จริงนี้จะมีอานิสงส์ มีอานุภาพกว้างขวางออกไปไม่มีที่สุดม่มีประมาณ รองรับสังสารวัฎโดยรวม โดยตัวผู้ทำก็จะคลี่คลายตามไปด้วยพร้อมๆกัน

การทำมหาสังฆทานนั้นเป็นทานที่มีอานิสงส์มากมหาศาล ทานชนิดนี้จึงไม่สามารถเจาะจงลงไปหรืออุทิศให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ ดังนั้นการทำมหาสังฆทานจึงต้องเป็นไปด้วยการสละอย่างแท้จริง ทำแบบไม่เอา ทำทิ้ง ทำสละให้แก่สังสารวัฎทั้งมวล ให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ผู้ร่วมทำมหาสังฆทานยังได้มีส่วนร่วมในการโปรดสัตว์แห่งองค์มหาบารมีไปด้วยพร้อมๆกัน เพราะมหาสังฆทานนี้จะกลายเป็นกำลังและทานบารมีร่วมในการโปรดสัตว์ร่วมกับองค์คุณเบื้องสูงทุกพระองค์ด้วย ซึ่งแม้ผู้ร่วมทำมหาสังฆทานจะไม่สามารถจบภพจบชาติได้ในชาตินี้ ก็จะมีโอกาสได้พบกับองค์มหาบารมีและได้รับการโปรดในภพชาติเบื้องหน้าเมื่อถึงวาระของตนด้วย

อานิสงส์อีกอย่างของการทำมหาสังฆทานก็คือผู้ทำทานจะคลี่คลายจากอุปาทานในธาตุขันธ์ เป็นอานุภาพแห่งความคลี่คลายจากการปลงการวางการสละ แล้วก็อย่าหวงผลของบุญทานนะ แม้ว่าเราจะเป็นผู้ซื้อจตุปัจจัยทั้งหลายมาถวายก็ตาม ให้เอ่ยปากชวนทุกชีวิตจิตวิญญาณทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบในบริเวณนั้นและในสังสารวัฏนี้ มีส่วนไปด้วยกัน คลี่คลายไปด้วยกัน อานิสงส์นี้จะยิ่งกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นไปอีก อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธไม่รู้ แม้กระทั่งพระสงฆ์เองก็ไม่ค่อยรู้ เพราะอาจจะโดนญาติโยมขอให้ใส่คำอธิษฐานกำกับลงไปจนเคยชิน หรือไม่ก็ใส่ลงไปเองเพื่อดึงดูดให้ญาติโยมมาทำบุญกันเยอะๆ แต่ดันกลายเป็นการตัณหาในบุญทานไปแทน และแต่ละคนก็กลัวใครมาแบ่งบุญทั้งนั้น ทำกันแบบบุญใครบุญมัน คนอื่นอย่ามายุ่ง โดยไม่รู้ว่าการกลัวคนแบ่งบุญนี่ ยิ่งทำให้อานุภาพของบุญทานลดลงไปอีก

อย่าลืมนะว่าเราอยู่ร่วมกันในสังสารวัฎ ใครคิดว่าจะรอดคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอก แม้เราจะกอบโกยให้ตัวเองรอด แต่รอบๆข้างเรามีแต่ทุกขเวทนา สุดท้ายกระแสเวทนานั้นมันก็จะกลืนกินทุกคนหมดนั่นแหละ

ข้างล่างนี้เป็นคำกล่าวถวายมหาสังฆทานที่ทุกคนเอาไปทำได้เองที่บ้าน ตามสะดวก โดยไม่ต้องมีตัวแทนพระสงฆ์มาเป็นประธาน เพราะเราน้อมองค์คุณเบื้องสูงโดยตรง เมื่อกล่าวคำถวายสังฆทานจบเรียบร้อยแล้ว ก็นำมหาสังฆทานเหล่านี้ไปถวายพระที่วัดใกล้ๆบ้าน โดยไม่ต้องกล่าวอะไรเพิ่มแล้ว เพราะการถวายมหาสังฆทานได้บริบูรณ์ไปแล้วนั่นเอง พระสงฆ์ที่รับจตุปัจจัยไทยทานเหล่านั้น ก็จะเป็นเพียงตัวแทนขององค์คุณบื้องสูงในการรับมหาสังฆทานเท่านั้น ถ้าพระท่านไม่เข้าใจก็ให้นำบทความนี้ไปให้ท่านอ่าน เผื่อท่านจะได้นำญาติโยมทำมหาสังฆทานด้วยตัวท่านเองในโอกาสถัดๆไป ก็จะกลายเป็นอธิวาสนาบารมีร่วมกันไปในทุกภาคส่วน

มหาสังฆทานนั้น จะทำเมื่อไหร่ หรือบ่อยแค่ไหนก็ได้ เพียงแต่อย่าทำด้วยความโลภหรือการตั้งเอาในบุญทานเท่านั้นเอง

คำกล่าวถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม

ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ปัจเจกพุทธเจ้า หมู่เหล่าอรหันต์เจ้าทั้งหลาย อริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลาย ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิ ณ บัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุกๆครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment