Tuesday, May 19, 2015

การขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับกามราคะและการเจริญผัสสะอายตนะ

พอเอ่ยถึงคำว่า กามราคะ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องเซ็กส์ เรื่องเพศ เรื่องใต้สะดือกันเสียส่วนใหญ่ แต่จริงๆ คำว่า กามราคะนั้นมีความหมายกว้างกว่านั้นเยอะ

กามราคะ นั้นหมายรวมถึง ความติดเนื้อต้องใจ ติดจิตติดใจในการเสพสิ่งต่างๆผ่านผัสสะอายตนะ อารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายด้วย กามราคะจึงรวมไปถึงการติดเนื้อต้องใจ หมกมุ่นใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ โลกียวิสัย ความรู้สึกต่างๆ ความชอบใจ ความพออกพอใจในรูปธรรมทั้งหลายด้วย

ซึ่งกามราคะในความหมายนี้จะครอบคลุมไปถึง คนที่ติดดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ชอบกิน ชอบในรสสัมผัสของอาหาร ชอบเที่ยว ชอบเสพสิ่งต่างๆ วัตถุสิ่งของ เสพศิลปะ เสพของสะสม เสพเซ็กส์ หรือสิ่งอันเป็นโลกียวิสัยทั้งหลาย ฯลฯ

กรรมเหล่านี้บางทีก็เป็นสิ่งที่ปิดกั้นปิดบังขัดขวางต่อพระสัจธรรม ถ้ากรรมยังหนาแน่นอยู่มาก ปิดบังมาก เห็นแต่ความสุข มีความสุขจนล้น หรือบางครั้งก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการบรรลุธรรม อันนี้แล้วแต่บารมี แต่อาจจะเป็นสิ่งปิดกั้นปิดบังทำให้โปรดสัตว์ไม่เต็มที่บ้าง ทำให้กิจในการโปรดสัตว์ล่าช้าออกไปก็มี

กรรมเกี่ยวกับกามราคะทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อยังมีความเข้มข้นอยู่ เราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นภาระกรรม รู้แต่ว่ามันมีความสุข ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และทำให้รู้สึกดี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่กรรมเหล่านี้ใกล้จะหมด สิ่งต่างๆที่เคยเสพติดมาก็จะเริ่มเป็นภาระ ยิ่งเสพก็ยิ่งหนัก ยิ่งเสพก็ยิ่งวน และจะรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมันทิ้งไปของมันเอง เรียกว่าหมดเชื้อต่อสิ่งนั้นไปเลย หรือถ้าหนักจริงๆก็อาจจะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมจนเจ็บป่วย หรือถึงตายไปเลยก็มี

การเสพติดกามราคะ นั้นก็มีที่มาหลายทาง เช่น เคยเสพ เคยติด เคยตอกย้ำด้วยตนเองจนกลายเป็นอนุสัยกรรรม หรือไม่ก็เคยส่งเสริม เคยกระตุ้น เคยขาย เคยให้บริการ เคยสร้างกระแสให้คนอื่นได้เสพติดกามราคะในสิ่งต่างๆมาก่อนไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ก็ล้วนมีส่วนในกรรมด้วยกันทั้งนั้น

และเวลากรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาให้ผล สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราก็จะเสพติดสิ่งที่เคยเสพหรือส่งเสริมให้คนอื่นเสพมาในอดีตชาติอย่างงอมแงม จะบ้ามากบ้าน้อยก็ตามกรรมที่เคยกระทำเอาไว้ เรียกว่าเสพกันจนกว่าจะเบื่อ จนกว่าจะทุกข์ จะสำนึก จะเลิก จะปลง จะวางด้วยตัวมันเองไปข้างหนึ่งเลย แล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีเงินพอเสพ เดี๋ยวเงินจะจัดสรรมาให้เสพกันเต็มที่เลยทีเดียว เสพกันจนเอียนไปข้างหนึ่ง พอถึงที่สุดแล้วมันจะพบเองว่ามันว่างเปล่าไปหมด ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระไปหมด

แต่เราก็สามารถที่จะคลี่คลายกรรมเหล่านี้ได้ ลดอายุกรรมของกรรมเหล่านี้ให้สั้นลงได้ด้วยการขอขมากรรมให้ตรงประเด็น อโหสิบ่อยๆ โสบ่อยๆ หยาดน้ำบ่อยๆ เดี๋ยวกรรมทั้งหลายก็จะคลี่คลาย จืดจางลงไปเอง จนหมดไปเองในที่สุด

แล้วก็เตือนเหมือนเดิมครับ อย่าขอขมากรรมด้วยตัณหาที่อยากจะให้มันจางหายไปไวๆ ขอขมากรรมก็ให้เป็นไปด้วยการปล่อยการวาง การสละหมดใจ ให้เป็นไปด้วยความสำนึก แต่ไม่ใช่ตอกย้ำความรู้สึกผิดอะไรนะครับ เพราะเดียวจะไปตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองให้เป็นกรรมขึ้นมาอีก

บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับกามราคะและการเจริญผัสสะอายตนะ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยยินดีพอใจ เคยตอกย้ำ เคยส่งเสริม เคยกระตุ้น เคยค้าขายให้บริการ เคยชักชวน เคยเอื้ออำนวยผู้อื่น หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องตอกย้ำวกวน หมกมุ่นในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในกามราคะทั้งหลาย ในโลกียวิสัยทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในจริตราคะทั้งหลาย ในกรรมอนุสัยทั้งหลาย ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในความเห็นความหมายทั้งหลาย ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของทั้งหลาย ในรูปธรรมทั้งหลาย ในคตินิยม ในค่านิยมทั้งหลาย ในสิ่งเสพติดทั้งหลาย ในสุราและของมึนเมาทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย ในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลาย ในความสุขสบายทั้งหลาย การอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลาย ในการเสพสังวาส เสพเมถุนทั้งหลาย

กรรมที่เคยเสพ เคยส่งเสริม หรือเอื้อให้ผู้อื่นได้เสพ ในมหรสพทั้งหลาย ในการแสดงทั้งหลาย ในการละเล่นทั้งหลาย ในศิลปะการพูดโน้มน้าวทั้งหลาย ในการแสดงดนตรีทั้งหลาย ในมายาทางภาพและเสียงทั้งหลาย

กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมาแล้ว หรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ตาม จะกระทำด้วยตนเองก็ตาม หรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ตาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ความหลงพึงพอใจทั้งหลาย ในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสทั้งหลาย ในความอยาก ความกระหายทั้งหลาย ในโลกียวิสัยทั้งหลาย ในกามราคะ ในอารมณ์กรรม ในกรรมอนุสัย ในจริตราคะทั้งหลาย ในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลาย ในความติดเนื้อต้องใจในกามคุณทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของ ในรูปธรรมทั้งหลาย ในสิ่งเสพติด ในของมึนเมาทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในบุญกุศลทั้งหลาย ในความสุขสบายทั้งหลาย ในคติความเชื่อทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

โส โส โส

DOWNLOAD MS WORD FILE
DOWNLOAD PDF FILE
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้้งหมด

No comments:

Post a Comment