Tuesday, May 12, 2015

การขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์

บทขอขมากรรมบทนี้ ขึ้นหัวข้อเอาไว้นานแล้วครับ ยังไม่ได้เขียนสักที พอมีคนถามถึงก็เลยเอามาเขียนเสียก่อนก็แล้วกัน

กรรมที่ปิดบังพระสัจธรรมนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกๆสำหรับคนที่ได้มาเจอพระสัจธรรมเลย เพราะบางคนฟังเทศนาธรรมหลวงพ่อมานานก็ยังไม่เข้าใจ ยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจน เพราะมันมีกรรมปิดบังอยู่ ทำให้เข้าใจพระสัจธรรมผิดเพี้ยนไปบ้าง ตีความผิดบ้าง หรือฟังแล้วเข้าใจไปคนละความหมายบ้าง

จิตที่มีโมหะปิดบังอยู่ เหมือนเมฆหมอกที่ลอยปกคลุมจิตทำให้ทุกอย่ามันขมุกขมัวไปหมด โดยเฉพาะการเข้าใจพระสัจธรรม บางคนจึงใช้เวลาเคลียร์สิ่งปกปิดเหล่านี้นานมาก และทุลักทุเลมาก ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจเสียที

บางคนกรรมที่ปิดบังพระสัจธรรมมากเสียจน ฟังเทศนาธรรมจากหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะไม่รู้เรื่อง ถ้าหนักมากๆก็ถึงขั้นปฏิฆะ ด่าทอไปเลย บางคนเคยปฏิเสธองค์มหาบารมีเอาไว้ พอเจอท่านวิบากตรงนั้นก็จะให้ผลทันที กลายเป็นความปฏิฆะปฏิเสธไปเลย

บางคนได้มาเจอพระสัจธรรมแล้ว แต่มีวิบากกรรมปิดกั้นปิดบัง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยวเอาไว้ สละออกไม่ได้ เจอวิบากพ่วงพัน พันธนาการเยอะไปหมด หรือบางคนเริ่มสว่างไสวแล้ว แต่ก็มีสิ่งที่มากีดขวางการโปรดสัตว์จนทำกิจในการโปรดได้ไม่เต็มที่ เพราะมัวแต่รับวิบากของตนอยู่

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดครับ มันก็เป็นแบบนี้แหละ ทุกคนล้วนมีกรรมติดธาตุขันธ์มาทั้งนั้น ซึ่งเมื่อมาเจอพระสัจธรรมแล้ว พอวิบากเข้ามา เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาก็โปรดไป อุทิศบารมีให้ไป ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง

บทขอขมากรรมนี้จึงได้รวบรวมกรณีกรรมที่เคยปิดกั้นปิดบัง ขัดขวาง ทั้งความเข้าใจในพระสัจธรรม และสิ่งที่ฉุดรั้งขัดขวางการโปรดสัตว์ให้ทุกท่านได้นำไปขอขมากรรมบ่อยๆ เพื่อการคลี่คลายตามเนื้อหาพระสัจธรรมและกิจการโปรดสัตว์จะได้ไม่ติดขัดข้องคาครับ

เหมือนเดิม บทขอขมากรรมนี้ ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เหมือนบทความอื่นๆในเว็บไซต์แห่งนี้ แต่ขอนะครับว่าอย่านำไปดัดแปลงเอง เดี๋ยวจะเป็นกรรม

-------------------------------------------------
บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆได้หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายได้เคยกระทำในการกักขังหน่วงเหนี่ยว ปิดกั้นปิดบัง ขัดขวางฉุดรั้งผู้อื่น ให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม ไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ หรือขับไล่ให้ไกลห่างจากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ จากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยหลงตีความผิดๆ บิดเบือนเนื้อหา ใส่ร้ายป้ายสี ตำหนิติเตียน พร่ำบ่นก่นด่า โพนทนาว่าร้าย กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย เคยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ หรือปฏิเสธ ต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยอคติแห่งตน ด้วยทัศนะแห่งตน ด้วยความอิจฉาริษยา ด้วยความอาฆาต เคียดแค้นเกลียดชัง

กรรมที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง ยึดถือทิฏฐิมานะ โต้เถียงขัดแย้ง เอาชนะคะคาน ขับเคี่ยวแข่งขัน ทดสอบทดลอง ปฏิฆะขัดแย้ง ดูหมิ่นดูแคลน ชิงดีชิงเด่น ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยนำพา เคยล่อลวง เคยหลอกลวง เคยครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ออกห่างจากพระสัจธรรม ด้วยการบิดเบือน ด้วยการชักชวน ด้วยการครอบงำ ด้วยการแอบอ้างตน ด้วยการพร่ำสอนตามทิฏฐิความเชื่อแห่งตน ด้วยอคติที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมี ที่มีต่อผู้โปรดสัตว์ ที่มีต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เผาทำลาย ฉีกทำลายสื่อพระสัจธรรม คำสอน ด้วยความปฏิฆะ ปฏิเสธ หรือมุ่งกีดกันขัดขวางการโปรดสัตว์ของ องค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ หรือของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลายในทุกวิถีทาง

กรรมที่เคยวางยาพิษ เล่นเล่ห์เพทุบาย หรือกระทำคุณไสยมนต์ดำ ต่อพระสงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยพาบริวารทั้งหลาย ไปข่มเหงรังแก ด่าทอ กดขี่กดดัน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก่อความวุ่นวาย ทำร้ายทำลาย หรือขับไล่ขัดขวางหมู่สงฆ์ องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย หรือไม่สามารถทำกิจโปรดสัตว์ได้

กรรมที่เคยทำให้คณะสงฆ์แบ่งแยก แตกสามัคคีกัน หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นลัทธินิกาย จนพระสัจธรรมถูกบิดเบือนไปจากเนื้อหาเดิม

กรรมที่เคยเบียดบัง ยักยอก แย่งชิงทรัพย์สินของพระศาสนา ของหมู่สงฆ์ หรือของส่วนรวมทั้งหลาย เอาไปเป็นของตน เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องเพียงฝ่ายเดียว

กรรมที่เคยยึดถือแต่ความคิดความเห็นความเชื่อของตน จนเพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม ปิดกั้นปิดบังตนเอง จากการรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลาย ด้วยการเข้าสมาธิก็ตาม เอาแต่ตบะ ณาน ญาณก็ตาม ไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะเพื่อรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลาย

กรรมที่เคยขัดขวางการโปรดสัตว์ทั้งหลาย ขัดขวางการสร้างบุญบารมีทั้งหลาย ขัดขวางการเทศนาธรรม หรือการสนทนาธรรมทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจก็ตาม

กรรมที่เคยผูกมัดพันธนาการ ใช้แรงงาน อธิษฐานขอหรืออ้อนวอนขอในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยความไม่เหมาะไม่ควร จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้บุญคุณทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดความวกวน ความสาละวน ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือใช้เพื่อประโยชน์แห่งตนเอง แห่งพวกพ้อง ไม่ได้เป็นไปเพื่อการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวาง

กรรมที่เคยเผยแพร่ เคยพร่ำสอนผู้อื่นในศาสตร์ต่างๆ ในสิ่งต่างๆ ในเนื้อหาต่างๆ ในวิถีวิธีการ ในวิธีการปฏิบัติต่างๆ จนก่อให้เกิดความวกวน สาละวน ความหลงยึดติด ซึ่งไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

กรรมที่เคยบิดเบือน แอบอ้าง ดัดแปลง หรือสวมรอย คำสอนแห่งองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเชื่อ ทิฏฐิ คติแห่งตน ให้กลายเป็นคำสอนของตน ยกตนเสมอองค์มหาบารมี อวดอ้างจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาพระสัจธรรม ก่อให้เกิดความหลงเข้าใจผิดต่อผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยอวดอ้างอุตริ คุณวิเศษ อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ ไสยศาสตร์ เดรัจฉานวิชา วิชาหมอดู พุทธคุณ คุณพระรัตนตรัย แอบอ้าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ หรือพระศาสนา เพื่อชื่อเสียง เพื่อทรัพย์สินเงินทอง เพื่อเลี้ยงชีวิต หาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่ออำนาจวาสนาบารมีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความหลงยึดติด หลงศรัทธา หลงมัวเมาในผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยหากินกับพระศาสนา เคยสร้าง เคยซื้อขาย รูปเหรียญ พระเครื่อง รูปเคารพ เครื่องรางของขลัง เพื่อการพานิชย์ทั้งหลาย เพื่อความศรัทธาความยึดติดทั้งหลาย แต่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

กรรมที่เคยกระตุ้นผู้คนทั้งหลาย ให้ทำบุญ ปฏิบัติธรรมด้วยความโลภ ด้วยโมหะตัณหาอุปาทาน จนกลายเป็นพันธนาการ จนก่อให้เกิดกิเลสซ้อนธรรม เกิดความวกวนในการปฏิบัติเอาทำเอาทั้งหลาย

กรรมใดๆที่เคยกระทำต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณแห่งพระรัตนตรัยทั้งหลาย ในการขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายทำลาย รวมถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำ ในการปิดกั้นปิดบังผู้อื่นต่อพระสัจธรรม ต่อการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในบุคคลทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลาย ในความหวงห่วง ที่มีต่อผู้อื่นและบริวารทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ในความอิจฉาริษยา ในความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย ในปัญญาทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในหน้าที่ ในอุดมการณ์ ในอุดมคติทั้งหลาย ในวิถีวิธีการ ในแนวทางทั้งหลาย ในหลักปรัชญา ในความเชื่อแห่งตน ในจารีต กฎข้อบังคับทั้งหลาย ในคุณวิเศษ ในพลังอำนาจทั้งหลาย ในอภิญญา ตบะ ณาน ญาณทั้งหลาย ที่ขัดต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

No comments:

Post a Comment