Wednesday, May 27, 2015

การโปรดเจ้ากรรมนายเวร 2 (มีบทขอขมากรรม)

บทความนี้ทิ้งห่างจากตอนแรกนานแล้วเหมือนกัน คราวนี้จะเป็นการโปรดเจ้ากรรมนายเวรรายใหญ่ที่อยู่ในร่างกายหรือกลายเป็นจิตญาณพ่วงพันชนิดไปไหนไปด้วย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง ตามหลอกหลอนไม่จบไม่สิ้น หรือหนักหนาชนิดที่ว่าพาขอขมากรรมบ่อยๆก็ไม่ยอมเสียที

ใครไม่เคยอ่านบทความตอนแรกก็คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่ครับ การโปรดเจ้ากรรมนายเวร 

จริงๆ เรื่องการโปรดเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น ก็เคยเอ่ยถึงแล้วครั้งหนึ่งใน การขอขมากรรมและการชดใช้หนี้กรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย  คือนำพา เจ้ากรรมนายเวรขอขมากรรมบ่อยๆ ซึ่งอานุภาพของการขอขมากรรมนั้นก็จะช่วยให้วิบากกรรมเบาบางลง แต่ในกรณีที่เจ้ากรรมนายเวรนั้น เคียดแค้นผูกใจเจ็บเราเอาไว้มาก อาฆาตแรงมาก เขาจะไม่ยอมคลายง่ายๆครับ เขาจะตามจองล้างจองผลาญไปไม่จบไม่สิ้น แม้ว่าเราจะอโหสิให้แล้ว โสให้แล้ว(ใครไม่เข้าใจว่าโสคืออะไรก็ ลองเข้าไปอ่านบทความนี้ครับ "โส" คืออะไร?) หยาดดำน้ำให้แล้ว พาขอขมากรรมก็แล้ว แต่วิบากกรรมก็ยังหนักหนาและเรื้อรังยาวนานไม่จบไม่สิ้นเสียที ซึ่งเจ้ากรรมนายเวรจะบันดาลให้เกิดโรคต่างๆที่รุนแรง รักษายากหรือรักษาไม่ได้ เช่น มะเร็งชนิดต่างๆ โรคพุ่มพวง โรคที่หมอรักษาไม่ได้หรือไม่รู้สาเหตุ หรือไม่ก็บันดาลให้เกิดวิบากกรรมภายนอกอย่างไม่ทันตั้งตัว

เราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในกรณีที่เป็นกรรมหนัก ระดับที่คอเกมเรียก boss level อย่างเช่น การไปฆ่าคนเอาไว้เป็นจำนวนมาก หรือฆ่าคนอื่นอย่างทารุณสุดโหด การทำแท้งเด็ก ซึ่งก่อนตายคู่กรณีกรรมเกิดทุกขเวทนามากๆ จนตายไปแบบแค้นฝังหุ่น การสังหารหมู่ การวางยาพิษให้ตายเป็นเบือ การฆ่าสัตว์เพื่อการบูชายัน การทำทัณฑ์ทรมานเพื่อการลงโทษที่โหดร้ายผิดมนุษย์มนา หรือแม้กระทั่งเพชรฆาตที่มีหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษก็ตาม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมทั้งนั้น

อีกกรณีหนึ่งที่เป็นกรรมหนักและจะมีวิญญาณติดตามคู่กรณีไปอีกนาน นั่นก็คือกรรมที่ไปทำแท้งเอาเด็กออก ไม่ให้เขาได้มาเกิด วิญญาณเด็กจะตามจองล้างเราไม่จบไม่สิ้น แม้จะมีส่วนในกรรมนั้นเพียงนิดเดียว อย่างเช่นการแนะนำให้ทำแท้ง แนะนำสถานที่ทำแท้ง หรือผู้ที่มีส่วนในการทำแท้งทุกขั้นตอน ก็มีกรรมร่วมกันทั้งหมด กรณีเหล่านี้ เราควรจะพาเจ้ากรรมนายเวรบวชเลยครับ

ก่อนอื่นก็ไปจัดแจงซื้อชุดผ้าไตรจีวรสำหรับบวชพระมาเลย 1 ชุด ยอมตัวเป็นเจ้าภาพให้เจ้ากรรมนายเวรของเราบวชให้ออกจากความทุกข์ทรมานเสียเอง งานจองเวรจองกรรมจริงๆนี่มันไม่สนุกหรอก มันหาหาทางออกกันไม่ได้ ก็เลยต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไป ออกไม่ได้จบไม่เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน เอาคืนกันไปเอาคืนกันมาบนความไร้สาระแห่งความอนัตตาทั้งหลาย ไม่จบไม่สิ้น

ในเมื่อใจเรายอมเขาแล้ว จนเขาได้สัมผัสอานุภาพแห่งความคลี่คลายบ้างแล้ว จากการขอขมากรรม จากการหยาดน้ำ จากการให้บารมีด้วยการโสให้ มาคราวนี้ก็พาเขาสละหมดจิตหมดใจเลย พาบวชเสียเลย คือพอเราสละแล้วซึ่งความพยาบาทอาฆาตที่มีต่อเขา เขาจะบันดาลให้เกิดอะไรก็ยอม ยอมที่ใจ ไม่ดิ้นหนีดิ้นสู้ เขาจะได้อานุภาพแห่งความคลี่คลายจากการที่ใจเรายอมนั้น และมันจะง่ายขึ้นที่จะพาเขาสละบวช ให้ของทิพย์ สิ่งทิพย์ที่ละเอียดกว่าหนี้กรรมที่มีแต่ความเคียดแค้นอาฆาต อันมีแต่ความเร่าร้อน บีบคั้นกดดัน เป็นใครก็เอา เพียงแต่เราต้องน้อมองค์มหาบารมี องค์คุณเบื้องสูงมาเป็นประธานในการขอขมากรรมและประกาศสละบวช ซึ่งถ้าไม่อาศัยองค์คุณที่มีบารมีสูง ก็ยากที่เขาจะน้อม เมื่อองค์คุณเบื้องสูงเชื่อมโยงลงมาเป็นประธานเอง มีหรือจะไม่ยอม

การใช้หนี้กรรมในลักษณะนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็หมือน เราไปติดหนี้เจ้ากรรมนายเวรอยู่ 100 บาท รวมกับความเจ็บปวดเจ็บใจอีกส่วนหนึ่ง แต่แทนที่เราจะต้องเจ็บใจไปรับกรรมไป เราก็ให้อานุภาพบารมีไปเลย ซึ่งมันจะมากกว่า 100 บาทที่เราติดหนี้เขามากมายมหาศาล แต่เราก็ไม่ต้องหวงบารมีเลย เพราะสิ่งที่เราให้เขาไปมันจะสะท้อนกลับมาเป็นความคลี่คลาย ความหลุดพ้น เป็นบารมีในการโปรดสัตว์อีกมากมายเช่นกัน มากกว่าที่ให้ออกไปไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า

เหมือนเดิมครับ ขอขมากรรมก็ขอขมากรรมด้วยใจที่ยอม ที่ปลง ที่วางแล้ว อานุภาพก็จะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ อย่าขอขมากรรมด้วยความที่อยากจะหาย หรืออยากจะหนีจากตรงนั้น ไม่อย่างนั้นอานุภาพการขอขมากรรมจะถูกลดทอนไป

และเมื่อกล่าวนำขอขมากรรมและนำพาสละบวชเสร็จแล้ว ก็นำผ้าไตรจีวรนี้ไปถวายพระที่วัดไหนก็ได้ครับ ถือว่าเราถวายให้แก่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ไม่ต้องทำพิธีอย่างอื่นซ้ำซ้อนอีก ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอถวายไป พระท่านอาจจะกล่าวนำให้อธิษฐานขอโน่นขอนี่อีกตามความเคยชินของญาติโยม กลายเป็นกรรมไม่จบไม่สิ้นอีก

บทขอขมากรรม ประกาศสละ ชดใช้หนี้กรรมสำหรับโปรดเจ้ากรรมนายเวร

(บอกกล่าว) จิตญาณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้หรือแอบแฝงอยู่ภายในกายแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้น้อมขอขมากรรมแ
ประกาศสละบวชโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ
ได้เคยตอกย้ำ ในความพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำในความโศกเศร้าเสียใจทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำในความห่วงหวงทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ความหวงแหนทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในคำสาปแช่งในคำสาบานทั้งหลาย ที่เคยผูกมัดผูกพันกันไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยฆ่าตัวตาย หรือฆ่าชีวิตผู้อื่นให้ตายตกไปตามตน

กรรมที่ได้เคยเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่น ลอบฆ่าผู้อื่น การทรมานผู้อื่น จนถึงแก่ทุพลภาพหรือความตายทั้งหลาย การวางยาพิษผู้อื่น การปิดล้อมวางเพลิงผู้อื่น กรรมที่เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย การฆาตกรรมอำพรางทั้งหลาย การทะเลาะเบาะแว้งทั้งหลาย การกลั่นแกล้งรังแกทั้งหลาย การบีบคั้นกดดันผู้อื่นทั้งหลาย การเบียดเบียน หรือทรมานผู้อื่นทั้งหลาย กรรมที่กระทำต่อศัตรูในสงครามทั้งหลาย ในการประหารชีวิต หรือการประหัตประหารทั้งหลาย

กรรมที่เคยสาปแช่งผู้อื่น สาบานต่อผู้อื่น กรรมที่เคยกระทำคุณไสยใส่ผู้อื่น หรือใช้ผู้อื่นกระทำแทนก็ตาม ในการบังคับจิตญาณอื่น ไปทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม  เสกเป่ามนต์ หรือทำอาถรรพ์เสกของใส่ผู้อื่น จนเกิดความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือล้มตายในที่สุด

กรรมที่เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์ ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย

กรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งหลาย กรรมที่เคยทำแท้งตัดชีวิตผู้อื่น จนกลายเป็นจิตญาณ ที่ติดตามจองล้างจองผลาญ คู่กรณีกรรม หรือกลายเป็นจิตญาณ ที่แฝงในกายแห่งคู่กรณีกรรม ด้วยความอาฆาตแค้นทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทกชั้นทุกภูมิ ได้สำนึกในกรรมทั้งหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดี หรือยังมิได้เอ่ยถึงก็ดี ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในสิ่งของทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในการขับเคี่ยวแข่งขัน เอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย ในความห่วงหวงทั้งหลาย ความรักความหวงแหนทั้งหลาย ความเสียดายทั้งหลาย ความพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรมทั้งหลาย ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย คำสาปแช่ง คำสาบานทั้งหลาย ความโลภทั้งหลาย ความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย อารมณ์กรรมทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการสละ ด้วยการบวช ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมีและการโปรดสัตว์ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

(พาประกาศสละบวช)
และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวชแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

โส โส โส

(ปล.อย่าลืมหยาดน้ำอุทิศบารมีให้ไปด้วยเมื่อทำพิธีจบ)

DOWNLOAD บทขอขมากรรม ms-word
DOWNLOAD บทขอขมากรรม pdf file
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

1 comment:

  1. เดือนหน้าประมาณวันที่ 20 หรือ 21 มิ.ย. ผมอาจจะจัดสนทนาธรรมนะครับ เวลาและสถานที่จะแจ้งผ่านทางคุยข้างเดียวอีกครั้้งหนึ่งเร็วๆนี้

    ReplyDelete