Tuesday, March 31, 2015

นิโรธ นิโรธสมาบัติ นิพพาน และ ปรินิพพาน

เคยสงสัยกันบ้างไหมกับสี่คำที่ว่านี้ นิโรธ นิโรธสมาบัติ นิพพาน และ ปรินิพพาน ต่างกันอย่างไร?

นิโรธในอริยสัจสี่คืออะไร?

นิโรธสมาบัติคืออะไร เกี่ยวโยงกับนิพพานหรือไม่?

นิพพานแล้วไปไหน? ปรินิพพานแล้วไปไหน?

Friday, March 27, 2015

อริยบุคคลนอกพระศาสนา

ชาวพุทธเชื่อกันว่าไม่มีอริยบุคคลที่อยู่นอกพระศาสนา ซึ่งมันก็จริงครับ แต่เป็นความจริงที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มาก

เพราะอะไร ก็เปิดใจอ่านให้จบนะครับ

Tuesday, March 24, 2015

สัจธรรมจาก Facebook#62

ทุกๆชีวิตจิตวิญญาณล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง
ไม่ว่าเธอทั้งหลายจะห่วงหรือจะไม่ห่วง จะกังวลหรือไม่กังวล
มันก็จะเป็นไปตามเหตุแห่งกรรมเช่นนั้นอยู่แล้ว
แม้แต่ตัวเธอเองก็ต้องเป็นไปตามเหตุแห่งกรรมเช่นกัน
เป็นไปด้วยลักษณาการแห่งการทำกรรมและใช้กรรมอยู่อย่างนั้นซ้ำๆ
ไม่มีอะไรเพิ่ม ไม่มีอะไรลด ไม่มีใครได้ ไม่มีใครเสีย
ในสรรพธรรมที่ไร้ความหมายอยู่แล้วโดยสิ้นเชิง
จึงไม่มีเหตุอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวลในสิ่งที่มันเป็นไปของมันเองอีก

Friday, March 20, 2015

Comfort Zone

คนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น คงจะเคยได้ยินคำว่า comfort zone กันมาไม่มากก็น้อย มันเป็นคำๆหนึ่งที่ถูกนิยามขึ้นเพื่อใช้สอนศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ โดยนิยามคำว่า Comfort Zone ขึ้นมาให้ความหมายว่าเป็นพื้นที่อันตราย ที่ทำให้คนตายใจ นอนใจกับความสำเร็จที่ตนได้รับจากการทำงานหรือลงทุนอะไรสักอย่าง ซึ่งทำให้ชะล่าใจ ประมาทในการทำงาน ทำธุรกิจหรือลงทุน จึงมีการเตือนกันว่าให้ทุกคนออกจาก comfort zone เพื่อที่จะได้ไม่ตกอยู่ในความประมาท

Tuesday, March 17, 2015

สมาธิธรรมชาติ

สมาธิอย่างที่เราเคยรู้เคยเข้าใจกันนั้น ก็คือการทำให้มันเกิดขึ้นด้วยการฝึก ด้วยการปฏิบัติ ด้วยการกำหนด หรือเพ่ง หรือตอกย้ำลงไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรืออาศัยคำบริกรรม หรืออาศัยสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการเพ่งใส่พุ่งใส่เพื่อให้เกิดความนิ่ง

Friday, March 6, 2015

เลิกเลี้ยงวิญญาณ(ความจริงเบื้องหลังการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ)

หลังจากผ่านตรุษจีนมา กระแสซาลงหน่อย ก็ขอขึ้นบทความนี้ก่อนที่จะถึงเชงเม้งก็แล้วกันครับ จะได้รู้ความจริงเบื้องหลังการไหว้บรรพบุรุษกันเสียที

บทความนี้จะว่ากันถึงเรื่องการไหว้บรรพบุรุษกันว่า ไหว้ไปทำไม ทำไมถึงเกิดธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ขึ้น ไหว้ไปแล้วยังไง ได้อะไร เลิกได้ไหม

การไหว้บรรพบุรุษนั้นมีต้นกำเนิดมาเกิดจากที่คนในครอบครัวได้ฝันเห็น หรือมีหมอผี หมอดูผู้มีญาณ เห็นแล้วทักว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วยังอยู่ในบ้าน หรือยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่ไปไหน หรือไม่ก็มาขอส่วนบุญกับคนในบ้าน หรือข้างๆบ้านเป็นคนเห็นแล้วมาบอก มีหลายๆครั้งที่วิญญาณคนตายถึงขนาดมาชวนคนในบ้านไปอยู่ด้วยก็มี ก็เลยต้องมีการทำเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาวหวาน ด้วยของเซ่นไหว้หลายๆอย่าง แล้วก็จัดแจงเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้จับจ่ายใช้สอย แล้วหวังว่าบรรพบุรุษจะมีเงินมีทองใช้ไม่ลำบาก มีอาหารกินอิ่มหมีพีมัน แล้วก็ส่งบุญกลับมาให้ลูกหลานได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นลำดับ

Tuesday, March 3, 2015

เลิกเปรียบเทียบ

เชื่อว่าทุกคนคงจะเคยถูกเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือเป็นคนที่เปรียบเทียบคนอื่นเสียเองอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต

ใครที่เก่งกว่าแล้วถูกเปรียบเทียบก็จะรู้สึกพองฟู รู้สึกว่าตัวเองเจ๋งขึ้นมาทันที ส่วนใครที่ด้อยกว่าคนอื่นแล้วถูกเปรียบเทียบก็คงจะหดหู่ น้อยใจ เสียใจ ไม่ใช่น้อย ความขัดแย้ง ทิฏฐิมานะ การแก่งแย่งการฆ่าฟันกันจำนวนมากบนโลกก็มีเหตุมาจากการเปรียบเทียบในลักษณะต่างๆนั่นแหละ