Sunday, October 26, 2014

สัจธรรมวันละคำ


คำนำ

วันนี้ขอขึ้นชุดบทความใหม่ที่ได้ทยอยเขียนขึ้นใน facebook มาพักหนึ่งแล้ว ก็เลยขอเรียบเรียงมาไว้เป็นแหล่งอ้างอิงใน blog กันหน่อย จะได้อ่านกันได้ทั่วๆ

"สัจธรรมวันละคำ" ไม่ใช่การสร้างนิยามของคำขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการล้างความเข้าใจผิดๆต่อคำต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เข้าใจกันผิดๆมาตลอด หรืออีกทีก็คืออธิบายให้เข้าใจเนื้อหาของมันจริงๆ เนื้อหาที่ตรงสัจธรรม ไม่ใช่อ่านแล้วคากันแบบที่แปลๆมา หรือถ่ายทอดกันมาเนิ่นนาน

คำศัพท์ทั้งหลายที่ผ่านๆมานั้นถูกแปลด้วยนัยแห่งโลกียวิสัย คือมีตัวเองเข้าไปแปลโดยไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนของโลกุตระจริงๆว่าเป็นยังไง เป็นการแปลในลักษณะที่ทำให้คนหลงเข้าไปเอาโมหะปฏิบัติธรรม แปลแบบนี้ก็ไม่สวยนะครับ เพราะคนอ่านคนฟังเขาไม่สามารถจบให้กับตัวเองได้ ยิ่งฟังยิ่งงง ยิ่งฟังงานยิ่งงอก แบบนี้ไม่ใช่ลักษณะของสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีเนื้อหาแห่งการจบในตัวมันเอง

ซึ่งเนื้อหาการแปลแบบที่ผ่านๆมานี้คงจะต้องถูกล้างให้หมดครับ จะได้หลุดพ้นจากความหมายต่างๆที่แปลกันมาผิดๆเสียที

ลักษณะของ "สัจธรรมวันละคำ" ก็จะเหมือน "สัจธรรมจาก Facebook" ครับ คือในหนึ่งหน้าก็จะมีคำศัพท์พร้อมคำอธิบายหลายๆคำหน่อย และจะค่อยๆทยอยขึ้นเว็บนับจากนี้เป็นต้นไป สลับกับบทความในสื่อชุดอื่นๆ

ธนน รัตนบรรณกิจ (ปริ๊นซ์)


No comments:

Post a Comment