Tuesday, October 21, 2014

ความจริงที่ไร้ความจริง


ไม่ว่าเธอทั้งหลายจะห่วงหรือไม่ห่วง สิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปเช่นนั้นเอง
ไม่ว่าเธอทั้งหลายจะกังวลหรือไม่กังวล สิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปเช่นนั้นเอง
ไม่ว่าเธอทั้งหลายจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ สิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปเช่นนั้นเอง
ไม่ว่าเธอทั้งหลายจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ สิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปเช่นนั้นเอง

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง
ตามเวร ตามกรรม ตามธรรม ของมันเอง
เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันเอง
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง
เสื่อมสลายไปจากการหมดเหตุปัจจัยของมันเอง
ตัวตนที่มีขึ้นมา ก็เพียงในมโนภาพ ในความนึกคิดปรุงแต่ง
ในความรู้สึกความทรงจำของเธอทั้งหลายเพียงชั่วคราว
ยึดถือเป็นจริงเป็นจังไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว
จึงไม่ควรจะมีใครต้องแบกธรรมอันเป็นของว่างไว้แม้แต่คนเดียว

แต่เมื่อเธอหลงยึดมันเข้าเพียงสักนิดหนึ่ง
หลงยึดมันเข้าแม้ชั่วขณะความรู้สึกหนึ่งของใจ
มันก็จะเกิดเป็นภาระเป็นสิ่งฉุดรั้งทางใจ
เธอก็จะเริ่มรู้สึกเคว้งคว้าง สั่นเทาไปด้วยความหวาดกลัว
เพราะหวั่นว่าสิ่งที่เธอยึด จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แล้วเธอก็จะถูกกักขังอยู่ในความคับแค้นแห่งตน
กับความพยายามดิ้นรนจะยึดสิ่งทั้งหลายไว้เป็นที่พึ่ง ไว้เป็นความอุ่นใจ
ไขว่คว้าหาที่ยึดแม้กระทั่งองค์พระพุทธเจ้าอันสูงสุด
พยายามจับฉวยพระธรรมคำสอนให้แม่นมั่นสุดชีวิต
น้อมกราบพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาท่วมท้น
แต่แล้วมันก็ยังไม่พอสำหรับเธอทั้งหลายที่จะอุ่นใจได้เลยแม้แต่น้อย
เพราะสุดท้ายเธอทั้งหลายก็ยังเป็นทุกข์..ลึกๆอยู่ข้างใน
ถูกกระแสความเกรี้ยวกราดแห่งอารมณ์ตน ถาโถมเข้าใส่
โดนฉีกทึ้งใจจนแหลกสลายในทุกๆวันที่เธอมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้

และเมื่อเธอสิ้นแรงสิ้นกำลังในการดิ้นรน...
ตัณหาของเธอเอง ก็จะกลับมาหลอกหลอน และผลักดันเธอให้ออกไป
ไปค้นหา ไปไขว่คว้า เพียงเพื่อที่จะกลับบ้านมือเปล่าอีกครั้ง
กับความวังเวงในใจตน กับความงุงงงสงสัยค้างคาใจในชีวิต
เพียงเพื่อที่จะกลับมาหมดสิ้นเรี่ยวแรงเหมือนกับที่ผ่านๆมา
กัลป์แล้วกัลป์เล่า กัปป์แล้วกัปป์เล่า เป็นเช่นนี้มานานแสนนาน

ก็ไม่ต้องออกไปแสวงหาที่ไหนหรอก..เธอทั้งหลาย
แล้วก็ไม่ต้องพยายามแสวงหาจากข้างในใจเธออีกด้วย
เพราะโดยความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งเป็นแค่มายา
มายาแห่งชั่วขณะของอารมณ์ ความรู้สึก
มายาแห่งชั่วขณะของการรู้ การเห็น
มายาแห่งชั่วขณะของการได้ยิน การสัมผัส การลิ้มรส
สิ่งที่เธอรับรู้และสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นมายาทั้งนั้น
นี่คือสัจธรรมความเป็นจริง ความเป็นจริงที่ไม่มีอะไรจริงเลย...แม้กระทั่งความจริงเอง

และด้วยความไม่รู้ความจริงเช่นนี้เอง กลายเป็นเหตุให้เธอต้องวังเวง เคว้งคว้างและหวาดกลัว
เมื่อหลงยึดเข้าไปแม้ขณะจิตเดียว ไม่เว้นแม้กระทั่งการยึดกับความเป็นจริง
เพราะมันเป็นเพียงมายาแห่งใจที่จับฉวยเอาไม่ได้จริงทั้งนั้น

การที่เธอจะพ้นไปจากความวังเวงไร้แก่นสารแห่งมายาของจิตเธอได้นั้น
เธอก็ต้องหยุด ต้องเลิกที่จะดิ้นรนไขว่คว้ามันเสีย เพราะความจริงมันไม่มี
เธอก็ต้องปล่อย ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้ เห็น ได้ยิน สัมผัส
เข้าใจ คิดปรุงแต่ง หรือแม้แต่การกระทำ เป็นไปของมันเอง อย่างนั้นเอง
ให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ปราศจากการผลักดันของตัณหา
ปราศจากแรงจูงใจของความคาดหวังตั้งเอา ที่มาในนามแห่งความหลงยึดติด
เพียงแต่ปล่อยให้ทุกสิ่งสะท้อนไปตามเหตุปัจจัย ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามา..ด้วยความบริสุทธิ์
ไร้คติ ไร้อคติ ไร้ทิฏฐิความเห็นความหมาย ที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน
เพราะความเชื่อมโยงเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นโมหะมายาทั้งนั้น

เมื่อเธอปล่อยให้สิ่งต่างๆผันแปร ปรับเปลี่ยน และสะท้อนไปตามธรรมของมันเอง
ที่สุดแล้วก็จะไม่มีเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆอีก ไม่มีเธอเข้าไปหลงยึด
ไม่มีเธอเข้าไปหลงทุกข์ ไม่มีเธอเข้าไปครอบครองเป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายนั้น
เธอก็จะแจ้งเองว่า เธอหรือธรรมทั้งหลายล้วนไม่แตกต่างกัน เธอกับองค์พุทธะก็ไม่มีความแตกต่างกัน
เมื่อไร้ซึ่งความแตกต่างในธรรมทั้งหลายแล้ว โมหะอวิชชาที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมายาทั้งหลายก็จะถูกทำลายลง
เธอก็จะได้แจ้งไปเองว่า ทุกอย่างล้วนนิพพานอยู่แล้ว ว่างอยู่แล้ว วางอยู่แล้ว
ไม่เกิด ไม่ดับอยู่แล้ว ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้ว ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
ชีวิตที่ผ่านมาของเธอและชีวิตที่จะเป็นไปจากนี้ ก็เป็นเพียงแค่มายาแห่งชั่วขณะจิตไม่แตกต่างกัน

ความจริงที่ไร้ความจริงนี้เองที่จะทำให้เธอสงบรำงับ เป็นอิสระจากพันธนาการในสิ่งอนิจจังทั้งปวง
พ้นไปจากการโลดแล่นผาดโผนบนมายาแห่งใจทั้งปวง
จะไม่มีธรรมอันว่างเปล่าใดๆ ทำร้ายใจเธอได้อีก
เพราะเธอตระหนักชัดแล้วว่าใจก็ไม่ใช่ของเธอ ธรรมก็ไม่ใช่ของเธอ
มันเป็นไปเช่นนั้นของมันเอง ตราบชั่วกาลนาน

2 comments:

  1. ขออนุญาตนำบทความนี้ไปใช้ได้ไหมคะ

    ReplyDelete