Tuesday, August 5, 2014

การขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับเด็กวัยซน

เคยเขียนเรื่องการขอขมากรรมสำหรับเด็กเล็กไปแล้ว วันนี้เริ่มไต่ระดับขึ้นมาสำหรับเด็กวัยซนที่เริ่มพูดเป็นประโยคได้นะครับ ช่วงของชั้นเรียนก็ประมาณ อนุบาล 3 เป็นต้นไป

การเริ่มต้นขอขมากรรมตั้งแต่เด็กๆนั้น ดีตรงที่ว่า เด็กๆเขาคลี่คลายเร็วอยู่แล้ว เพราะยังไม่มีกรรมตอกย้ำในอุปาทานมากเหมือนผู้ใหญ่ ยังน้อมง่าย ยกเว้นเด็กๆที่พ่อแม่กีดกันไม่ให้ขอขมากรรม ซึ่งมันก็เป็นกรรมของเด็กแต่ละคนที่เคยกระทำมาในอดีตชาตินั่นเอง

นอกจากนี้การขอขมากรรมกันตั้งแต่เนิ่นๆ เด็กๆก็จะมีอกุศลวิบากเบาบางจืดจางลง วิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวิบากจากอุบัติเหตุ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การลักพาตัว การถูกทำร้ายทำลาย  การทะเลาะเบาะแว้ง การกลั่นแกล้งรังแก กรรมที่เกิดจากความกดดันในสังคม กรรมในการขับเคี่ยวแข่งขันเอาแพ้เอาชนะ ฯลฯ

การขอขมากรรมนี้ ไม่ใช่ดีกับเฉพาะเด็กๆนะครับ คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะปวดหัวน้อยลงด้วย เบาคลายไปด้วย เพราะการที่เราต้องมาเจอกันนั้น มันก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี หากเจอกรรมไม่ดีมากหน่อย ก็เหนื่อยหน่อย ก็ต้องอาศัยการขอขมากรรมนี่แหละ นำพาปลดเปลื้องคลี่คลายให้กรรมระหว่างกันมันเบาบางลง จะได้ไม่ต้องปวดหัวมาก ซึ่งบทขอขมากรรมนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคนนะครับ ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กในโรงเรียนหรือลูกหลานที่บ้าน แต่ยังสามารถใช้ได้กับ เด็กๆในสถานพินิจฯ หรือสำหรับเด็กที่ถูกคุมประพฤติได้ด้วย

คุณครูหรือผู้ปกครองของเด็กสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์เลย จะตัดทอนบางส่วนออกไปก็ได้ แต่จำไว้นะครับ เวลาขอขมากรรม ให้ขอขมากรรมด้วยความสำนึก ไม่ใช่ความอยากจะให้วิบากมันหมดไป อย่างนั้นมันจะเป็นตัณหาซ้อนอีก

เกริ่นเอาไว้ก่อนว่า ผมจะเขียนแบบยาวๆครอบคลุมวิบากทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ ทุกท่านสามารถตัดทอนเนื้อหาบางส่วน สลับสับเปลี่ยนเนื้อหา เพื่อให้เหมาะพอดีกับความอดทนของเด็กในการกล่าวตามได้ เพราะเด็กวัยนี้บางทีก็ยังไม่มีความอดทนมากพอที่จะขอขมากรรมยาวๆนะครับ แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนเนื้อหาการขอขมากรรมตามวัยตามอายุของเด็กไปเรื่อยๆด้วยตัวเองครับ

ส่วนที่ขีดเส้นใต้เอาไว้คือลักษณะของกรรมนะครับ ไม่ต้องอ่านออกเสียง แต่ให้รู้ว่ากำลังขอขมากรรมเกี่ยวกับอะไรก็พอ

เข้าเนื้อหาเลยก็แล้วกัน ไม่ต้องคุยกันยาว

บทขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับเด็กวัยซน

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

การตอกย้ำอุปาทาน
กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำ ย้ำคิดย้ำทำ จับผิดจับถูก เล่นแง่เล่นมุม เล่นเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง ในสภาวะทั้งหลาย ในปรากฎการณ์ทั้งหลาย ในการคิดปรุงแต่งทั้งหลาย ในจินตนาการทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในทิฏิมานะทั้งหลาย ในพฤติกรรมทางกาย ทางใจทั้งหลาย จนกลายเป็นความยึดติด เป็นอุปาทาน ความอึดอัดคับแคบทั้งหลาย ไม่ว่าจะต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่นก็ตาม

กรรมที่เคยขัดขวางพระสัจธรรม
กรรมที่ได้เคย ขัดขวางผู้อื่น ไม่ให้ตรงต่อสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้ได้พบสัจธรรม หรือองค์มหาบารมีก็ตาม

กรรมเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอาชญกรรม
กรรมที่ได้เคยกดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ทำร้ายทำลายผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมที่ได้เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย กรรมที่เคยประมาทเลินเล่อ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

กรรมเกี่ยวกับการแข่งขันเอาแพ้เอาชนะ
กรรมในการแข่งขันขับเคี่ยว เอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย กรรมที่เคยดูถูกเหยียดหยาม พูดจาเยาะเย้ยถากถาง แสดงความเกลียดชังต่อผู้อื่น หรือผู้มีอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย

กรรมเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งและทิฏฐิมานะ ที่ทำให้เป็นเด็กดื้อรั้น
กรรมที่เคยดื้อรั้น ยึดถือทิฏฐิมานะแห่งตน ต่อล้อต่อเถียง จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งทั้งหลาย เป็นเหตุให้เกิดการประมาทปรามาสผู้มีคุณและองค์คุณทั้งหลาย

กรรมที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย
กรรมที่เคยเบียดเบียน ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทรมานจนได้รับความเจ็บปวด หรือถึงแก่ความตายในที่สุด


ข้าพเจ้าทั้งหลาย สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ที่ได้เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้เทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ในทิฏฐิมานะ ในปัญญา ในวาสนาบารมี ในความคิด จินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ความหยิ่งยโส ความอหังการ ความอวดตัวทั้งหลาย

ขอประกาศถอน ความพยาบาทอาฆาตจองเวรทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการสละ ด้วยการบวช การเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ส่วนขอขมากรรมกันในหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นครูกับนักเรียน หรือผู้ปกครองกับเด็ก(สำหรับผู้นำขอขมา กล่าวในหมู่คณะ)
และกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำซึ่งกันและกันมาในทุกภพทุกชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา กินแหนงแคลงใจกัน ไม่ลงรอยกัน ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันในหมู่คณะ เป็นเหตุให้ปกครองยาก และเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกทั้งหลาย  ความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมาในทุกภพทุกชาติ ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

(กล่าวขึ้นพร้อมๆกัน)
อโหสิ อโหสิ อโหสิ

DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment