Friday, August 22, 2014

การขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับเด็กวัยซ่า

ช่วงนี้เล่นซีรี่ย์เด็กก็แล้วกันครับ รอบนี้มาดูกันที่เด็กๆวัยซ่าบ้าง วัยซ่าก็ได้ตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย จะซ่าเล็กซ่าน้อย ซ่ามากจนต้องเจ็บปางตาย มันก็มีกรรมเบื้องหลังทั้งนั้น และเราไม่รู้ด้วยว่าเด็กแต่ละคน เวลาโตขึ้นจะซ่าแค่ไหน ยังไง นำพาเขาขอขมากรรมตั้งแต่เด็กๆดีกว่า อย่างน้อยก็น้อมมาง่ายกว่า เพราะโตแล้วเห็นอีโก้จัดกันทุกคน

การขอขมากรรมตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ในช่วงเวลาที่เด็กๆอยู่กับครอบครัวนั้น เขายังไม่ต้องรับวิบากเต็มที่ คือพ่อแม่รับวิบากให้ก่อน จวบจนเติบโตขึ้น วิบากของเขาจะเริ่มให้ผลตรงตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้าง ดังนั้นก็พาขอขมากรรมเสียเลยจะดีที่สุด วิบากกรรมต่างๆที่มาถึงตัวก็จะได้บรรเทาเบาบางลงไป หากครอบครัวใดมีปัญหาปวดหัวกับเด็กๆ การขอขมากรรมก็จะช่วยคลี่คลายให้กรรมระหว่างผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์กับเด็กๆลดลงด้วย จะได้ไม่ต้องปวดหัวมาก คุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นครับ

ส่วนถ้าเด็กๆไม่น้อมตามก็อย่าไปบังคับนะครับ เดี๋ยวจะปฏิฆะเป็นกรรมกันเปล่าๆ อาจจะต้องให้คนที่เด็กน้อมรับฟังมาช่วยนำขอขมากรรมแทนจะดีกว่าไปบังคับ ถ้าเด็กยังเล็กหน่อยก็อาจจะตัดทอน บางประเด็นกรรมออกไปก่อน จะได้ไม่ยาวจนเด็กรับไม่ได้

บทขอขมากรรมนี้ สามารถใช้ได้กับเด็กๆวัยกำลังซ่ากำลังโตได้หมดทุกคนครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กในชั้นเรียนของคุณครู เด็กในโรงเรียนทั้งหมด เด็กในบ้าน ลูกหลาน เด็กในสถานพินิจฯ เด็กในหลักสูตรปฏิบัติธรรม ฯลฯ

ผมจะเขียนให้ครอบคลุมประเด็นกรรมทั่วๆไปที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น การติดเกม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมา ปัญหายาเสพติด เด็กตีกัน ล้อเลียนกันและกันจนกลายเป็นความกดดัน เก็บกด ความเครียด การลักพาตัวเด็ก การล่อลวง ส่วนใครจะมีกรณีกรรมพิเศษที่กำลังรับวิบากอยู่ ก็สามารถเขียนเพิ่มเติมใส่ลงไปได้นะครับ

บทขอขมากรรม การประกาศสละ และประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับเด็กวัยซ่า

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยตอกย้ำ ย้ำคิดย้ำทำ จับผิดจับถูก เล่นแง่เล่นมุม เล่นเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง ในสภาวะทั้งหลาย ในปรากฎการณ์ทั้งหลาย ในการคิดปรุงแต่งทั้งหลาย ในจินตนาการทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในทิฏิมานะทั้งหลาย ในพฤติกรรมทางกาย ทางใจทั้งหลาย จนกลายเป็นความยึดติด เป็นอุปาทาน ความอึดอัดคับแคบทั้งหลาย ไม่ว่าจะต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่นก็ตาม

กรรมที่ได้เคย ขัดขวางผู้อื่น ไม่ให้ตรงต่อสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้ได้พบสัจธรรม หรือองค์มหาบารมีก็ตาม

กรรมที่ได้เคยกดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ล้อเลียนผู้อื่น ทำร้ายทำลายผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสีย ความทุกข์ใจ กรรมที่ได้เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย กรรมที่เคยประมาทเลินเล่อ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

กรรมในการแข่งขันขับเคี่ยว เอาแพ้เอาชนะ จนกลายเป็นทิฏฐิมานะ ความอิจฉาริษยา กรรมที่เคยดูถูกเหยียดหยาม พูดจาเยาะเย้ยถากถาง แสดงหรือสร้างความเกลียดชังต่อผู้อื่น หรือผู้มีอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยดื้อรั้น ยึดถือทิฏฐิมานะแห่งตน ต่อล้อต่อเถียง เอาเรื่องเอาราว จนกลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง และนำไปสู่การใช้กำลังความรุนแรงทำร้ายทำลายกันในที่สุด หรือเป็นเหตุให้เกิดการประมาทปรามาสผู้มีคุณและองค์คุณทั้งหลาย

กรรมที่เคยเบียดเบียน ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทรมานจนได้รับความเจ็บปวด หรือถึงแก่ความตายในที่สุด

กรรมที่เคยทำผิดในเชิงชู้สาว ลักลอบล่วงประเวณีต่อผู้อื่นโดยมิชอบ กรรมที่เคยหลอกลวงล่อลวง ให้ผู้อื่นหลงใหลในตนเอง เพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบ กรรมที่เคยมอมเมาตนเองและผู้อื่นด้วยบุหรี่ สุรา สารเสพติด สารมืนเมา หรือ สารพิษต่างๆ

กรรมที่เคยเคี่ยวเข็ญกดดันผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่ตนต้องการ กรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น จะด้วยเจตนาดีหรือไม่ก็ตาม กรรมที่เคยใช้ทิฏฐิมานะส่วนตัวในการตัดสินผู้อื่น จนเกิดการดูถูกเหยียดหยามประมาทปรามาสกันขึ้น

ข้าพเจ้าทั้งหลาย สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ที่ได้เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้เทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ในผู้อื่น ในทิฏฐิมานะ ในปัญญา ในสรรพสิ่งต่างๆ ในวาสนาบารมี ในความคิด จินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ความหยิ่งยโส ความอหังการ ความอวดตัวทั้งหลาย ความพยาบาทอาฆาตจองเวรทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการสละ ด้วยการบวช การเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ส่วนขอขมากรรมกันในหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นครูกับนักเรียน หรือผู้ปกครองกับเด็ก(สำหรับผู้นำขอขมา กล่าวในหมู่คณะ)

และกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำซึ่งกันและกันมาในทุกภพทุกชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา กินแหนงแคลงใจกัน ไม่ลงรอยกัน ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันในหมู่คณะ เป็นเหตุให้ปกครองยาก และเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกทั้งหลาย  ความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมาในทุกภพทุกชาติ ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

(กล่าวขึ้นพร้อมๆกัน)
อโหสิ อโหสิ อโหสิ

No comments:

Post a Comment