Friday, June 27, 2014

สัจธรรมจาก Facebook#55

เห็นสอนกันจังว่าให้มีสติ เจริญสติ แล้วจะชีวิตจะไม่เป็นไปตามกรรม
หารู้ไม่ว่าไอ้ที่ไปเอาโมหะทรงซ้อนสติอยู่นี่ล่ะ เป็นวิบากกรรมเต็มๆ
เอาโมหะไปซ้อนสติ เฝ้าดูเฝ้ารู้เหมือนคนเฝ้ายาม ลองไปถามสิว่ายามเบื่อไหม
มันไม่ต่างอะไรกับแบกของหนักเลย แล้วจะพ้นจากกรรมได้ยังไงเล่า

Monday, June 23, 2014

บทขอขมากรรม วันที่ 3 พ.ค.57

ถอดเทปคำขอขมากรรม "หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต"
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2557

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัย
องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ องค์มหาบารมี ทั้งหมดทั้งมวล ทรงโปรดเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศชดเชยชดใช้ ในหนี้กรรมหนี้เวรทั้งหลาย ในหนี้บุญคุณทั้งหลาย
ที่มีต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณ ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า

Thursday, June 19, 2014

การโปรดสัตว์ ตอนที่ 2 : การโปรดสัตว์ด้วยการสะท้อนสัจธรรม

เมื่อตอนก่อนเราพูดถึงการโปรดสัตว์ด้วยการขอขมากรรม ประกาศสละประกาศถอนความหลงตั้งเอาและความยึดติด ประกาศชดใช้หนี้กรรม เพื่อปลดล็อคกรรมเก่า เคลียร์กรรมเก่ามิให้ปิดบังสัจธรรม แต่ก็มีอีกเนื้อหาหนึ่งที่สำคัญในการโปรดสัตว์ เพราะแม้จะเคลียร์กรรมเก่าที่ปิดบังได้จริง แต่หากยังไม่ยุติกรรมใหม่ ที่มีโมหะตัณหาผลักดันไปข้างหน้าเรื่อยๆ ยังไงๆมันก็ไม่จบได้หรอกครับ ดังนั้นจึงต้องมีการสะท้อนสัจธรรมเพื่อล้างโมหะอวิชชาให้หมด ซึ่งจะเป็นผลให้ยุติกรรมใหม่ที่จะทำให้เกิดภพชาติต่อไป

Monday, June 16, 2014

บทขอขมากรรม วันที่ 14 ก.พ. 2557

ถอดเทปบทขอขมากรรม"หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต"

(วันที่ 14 ก.พ. 2557)

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ
มนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลาย ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก
รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆ เขตแดน ในทุกหมู่ทุกเหล่า
ขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัย องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ มหาปัจเจกพุทธเจ้า หมู่เหล่าปัจเจกพุทธเจ้า มหาอรหันต์ หมู่เหล่าอรหันต์ อริยะเจ้าอริยะสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลาย

Thursday, June 12, 2014

โมหะซ้อนปลง โมหะซ้อนวาง

ยิ่งปฏิบัติยิ่งวน ยิ่งพยายามปลงก็ยิ่งติด ยิ่งพยายามวางก็ยิ่งติดไปตามแง่มุมของตนเองที่มันก็ไม่มีจริงเหมือนกัน
บทความนี้เกิดจากสัจธรรมของหลายๆท่านที่เผยแพร่กันในเฟสบุคครับ คืออ่านไปอ่านมาแล้วก็...เฮ้อ อีกแล้วโว้ย จนมาเป็นหัวข้อบทความที่เห็นหราอยู่นี่ไง ไม่เกรงใจกันล่ะนะครับ

Tuesday, June 3, 2014

สัจธรรมจาก Facebook#54

ในขณะที่ท่านทั้้งหลายเห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งตามกฏไตรลักษณ์
จนนึกเอาว่าเราบรรลุธรรมแล้ว เราจบกิจแล้ว เราบรรลุอรหันต์แล้ว
ไอ้ตัวที่ไปเห็นธรรมเองนั้น ก็คือจิตผู้รู้ที่กำลังปรุงแต่งอาการเห็นธรรมอย่างเมามัน
ท่านจึงไม่ได้บรรลุธรรมอะไรหรอก เป็นแค่หลงปรุงแต่งว่าเห็นธรรม บรรลุธรรมเท่านั้นเอง