Thursday, January 23, 2014

สัจธรรมจาก Facebook#50

หลายคนมองหาแสงสว่างทางโลก
หลายคนมองหาแสงสว่างทางธรรม
การมองหานั่นแหละคือปัญหา
เพราะมันอยู่บนพื้นฐานของความหลงในมายาแห่งการมอง
เมื่อยังพยายามเพ่งหา มองหาแสงสว่างใดๆอยู่
แสงสว่างทางโลกหรือแสงสว่างทางธรรมก็จอมปลอมพอๆกัน
ได้แต่คิดว่าตนเห็นแสงสว่างจากใต้เปลือกตาแห่งโมหะในห้วงแห่งมายาฝัน
ไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันก็แค่โรงละครโรงใหญ่เท่านั้น และเรื่องราวต่างๆก็หาจริงไม่
เลิกแสวงหาเมื่อใด ก็จะตื่นจากมายาแห่งจิตเอง ตื่นจากความฝันอันไม่สิ้นสุดไปเอง
ตื่นจากแสงสว่างจอมปลอมที่ได้แต่ล่อลวงเราในละครฉากใหญ่อันเรียกว่าสังสารวัฏไปเอง

----------------------------------------------------

ผู้คนทั้งหลายล้วนมีเชื้อแห่งกรรมแตกต่างกันไป
การที่เราจะพูดกระตุ้นให้คนอื่นเกิดทิฏฐิมานะ เกิดปมเด่น เกิดปมด้อย
เพราะเขาคิดไม่เหมือนเรา เชื่อไม่เหมือนเรา ดีไม่เหมือนเรา
มันก็เป็นโมหะและทิฏฐิมานะแห่งตนอย่างหนึ่ง
ที่หลงเห็นว่าตนดีกว่าคนที่ถูกวิพากษ์เสียเอง

-----------------------------------------------------

สัจธรรมความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรให้ยึดถือได้แม้แต่น้อย
เพราะมันว่างจากความหมาย นอกเหนือสมมติ
นอกเหนือบัญญัติที่จะกล่าวถึง อ้างอิงถึงได้
ผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงจึงหมดทิฏฐิมานะที่จะยึดในสภาวะใดๆ
เพราะความเป็นจริงมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้ยึดให้ภูมิใจเลยแม้แต่นิดเดียว

ส่่วนผู้ที่รู้ความจริงแล้วยึดเอาว่าตนรู้ ตนเข้าใจความจริง
จนกลายเป็นอัตตาเฉพาะตนขึ้นในความที่รู้และเข้าใจนั้น
ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ตรงต่อความจริงอันบริสุทธิ์จากตัวตนแต่อย่างใด

-----------------------------------------------------

โกรธใครเกลียดใคร อโหสิให้ไว อโหสิให้หมดใจ จะได้ไม่เจอกันอีกในชาติต่อๆไป(ฮา)

----------------------------------------------------

การปล่อยวางนั้นไม่มีลักษณะว่าโง่หรือฉลาด
เพราะการปล่อยวางที่แท้จริงคือ มันวางตัวมันเองอยู่แล้วตลอด
เสื่อมไปโดยตัวมันเอง ในทุกๆสภาพการณ์ไม่ว่าจะยอมหรือไม่ยอมก็ตาม

หากยังมีเหตุมีเชื้อกรรมที่ทำให้สิ่งนั้นดำเนินไป...ก็ช่างมัน นั่นแหละวาง
หากหมดเหตุหมดเชื้อกรรมแล้วทำให้สิ่งนั้นดับลงไป...ก็ช่างมัน นั่นแหละวาง
ไม่มีใครมีธุระอะไรกับสิ่งที่เกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยตามธรรมอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปพยายามวางอะไร หรือพยายามฉลาดในการเลือกวางอะไรหรือไม่วางอะไรอีก
นั่นแหละคือ การวางที่หมดจดในการวางโดยตัวมันเอง

-------------------------------------------------------

นโม: เทวดาคืออะไรอ่ะ?
ป๊า: คือคนที่ำเขาทำบุญมากเกินไปไง(ฮา)
-------------------------------------------------------

ถาม: ฟังเทศนาธรรมตอนไหนดี?
ตอบ: ก็ตอนที่เดี้ยงน่ะฟังดี น้อมดีนัก(ฮา)

1 comment:

  1. ช่วงนี้คอมฯยังติดๆดับๆอยู่ครับ ยังหาสาเหตุไม่เจอ แต่พอถูไถทำงานไปได้ตามแต่มันจะกรุณา ถ้ามันงอนเมื่อไหร่ ก็ไม่เจอกันนะครับ ตัวใครตัวมัน

    ReplyDelete