Monday, January 27, 2014

วิญญาณหลงทาง 3


คำนำ


วิญญาณหลงทาง 3 เป็นหนังสือ online ลำดับที่ 5 ในชุดของสัจธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ซึ่งผมเขียนให้อ่านกันฟรีๆเช่นเคย ถัดจาก บันทึกสัจธรรม ไม่ต้องนับหนึ่ง มันก็นิพพานอยู่แล้ว วิญญาณหลงทาง 1-2

เนื้อหาในวิญญาณหลงทาง 3 เล่มนี้เราจะลงลึกถึงสภาวะอันละเอียดอ่อนของโมหะซ้อนธรรมทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในการหลงไปปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจ เจริญสติ ศึกษาธรรม ซึ่งอาจจะทำให้เนื้อหาออกแนว hardcore เพื่อกลุ่มนักปฏิบัติระดับเชี่ยวชาญ (คือหลงเชี่ยวชาญในโมหสังขาร) จนไปติดในสภาวะที่เป็นมายาบางๆเคลือบแฝงอยู่ ประเภทเจอจิตหลอกจิต จิตหลอกสติ หรือสติหลอกตัวเอง โมหะซ้อนโมหะ จนทำให้นึกว่าตนบรรลุแล้ว ตนจบกิจแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คลี่คลายยากที่สุด เพราะนึกเอาเองว่าตนบรรลุแล้วนั่นแหละที่ทำให้ยากไปเอง ดีไม่ดีก็จะยากกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติด้วยซ้ำไป ต้องรอให้หมดกรรมเอง ต่อให้อธิบายปากฉีกก็ไม่สามารถที่จะคลายจากวิบากรรมที่ปิดบังตรงนั้นได้เลย

อ้าว! แล้วจะเขียนทำไมล่ะ ในเมื่อพูดไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง

ก็เพราะว่าสัจธรรมทั้งหลายที่ท่านได้อ่านได้ฟังนั้น เป็นเสมือนกุญแจสำหรับคลี่คลาย ปลดปล่อยจากโมหะ อวิชชา แต่ถ้าโมหะอวิชชานั้นยังไม่ถึงวาระของมันที่จะได้รับการคลี่คลาย แม่กุญแจก็จะยังไม่แสดงตัวออกมา อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ และแม้จะคิดว่าเข้าใจ มันก็จะเป็นเพียงการคิดเอาเองว่าเข้าใจ

สัจธรรมทั้งหลายที่ถูกถ่ายทอดออกมา บางท่านก็สามารถคลี่คลายได้ทันที บางท่านต้องอาศัยระยะเวลาที่สัจธรรมเหล่านี้จะไป "ปิ๊ง" ในคราวหลังเมื่อถึงวาระอันควรแก่ธรรมนั้น เนื้อหาทั้งหมดจึงเป็นเหมือนการให้กุญแจทิ้งไว้ให้กับทุกคน รอเวลาและวาระที่จะมาเจอกุญแจของตนเองในวันหนึ่ง

ผมก็จะคงไว้ซึ่งสไตล์การถ่ายทอดตรงๆ อธิบายง่ายๆเหมือนที่ผ่านมา เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องที่ยากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีก ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อการคลี่คลายในความติดขัดข้องคาแห่งอุปาทานทั้งหลายเท่านั้น อย่าเอาไปวิเคราะห์ วิจัยวิจารณ์เล่นให้เป็นกรรมเลย

ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณได้มีส่วนแห่งอธิวาสนาบารมีนี้โดยทั่วกัน

สาธุ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ปริ๊นซ์


No comments:

Post a Comment