Wednesday, January 29, 2014

วิจิกิจฉา 101

จริงๆผมเคยพูดถึงวิจิกิจฉาไปแล้วครั้งหนึ่งในลีลาธรรม มายากรรม 4 ตอนที่ 6 แต่ตอนนี้ขอยกขึ้นมาอธิบายให้ชัดๆอีกทีหนึ่งถึงกลไกเบื้องหลังของวิจิกิจฉาและฝาแฝดของมันที่ก่อให้เกิดเป็นกรรมปิดบังพระสัจธรรม

Monday, January 27, 2014

วิญญาณหลงทาง 3


คำนำ


วิญญาณหลงทาง 3 เป็นหนังสือ online ลำดับที่ 5 ในชุดของสัจธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ซึ่งผมเขียนให้อ่านกันฟรีๆเช่นเคย ถัดจาก บันทึกสัจธรรม ไม่ต้องนับหนึ่ง มันก็นิพพานอยู่แล้ว วิญญาณหลงทาง 1-2

Thursday, January 23, 2014

สัจธรรมจาก Facebook#50

หลายคนมองหาแสงสว่างทางโลก
หลายคนมองหาแสงสว่างทางธรรม
การมองหานั่นแหละคือปัญหา
เพราะมันอยู่บนพื้นฐานของความหลงในมายาแห่งการมอง
เมื่อยังพยายามเพ่งหา มองหาแสงสว่างใดๆอยู่
แสงสว่างทางโลกหรือแสงสว่างทางธรรมก็จอมปลอมพอๆกัน
ได้แต่คิดว่าตนเห็นแสงสว่างจากใต้เปลือกตาแห่งโมหะในห้วงแห่งมายาฝัน
ไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันก็แค่โรงละครโรงใหญ่เท่านั้น และเรื่องราวต่างๆก็หาจริงไม่
เลิกแสวงหาเมื่อใด ก็จะตื่นจากมายาแห่งจิตเอง ตื่นจากความฝันอันไม่สิ้นสุดไปเอง
ตื่นจากแสงสว่างจอมปลอมที่ได้แต่ล่อลวงเราในละครฉากใหญ่อันเรียกว่าสังสารวัฏไปเอง

Thursday, January 16, 2014

คุยข้างเดียว#22: ขึ้นปีที่ 5 rombodhidharma.net

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกันจ้า(ผาสามยอด..เห็นท่านตั๊กม้ออยู่ข้างหลังไหม)
รวบรัดตัดความมาอยู่ในตอนเดียวกันเลยก็แล้วกันนะครับกับการขึ้นปีที่ 5 ของ rombodhidharma.net กับ ทริปไปวัดช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหมาดๆ

Friday, January 10, 2014

ศรัทธา 101

วันนี้มาว่ากันด้วยศรัทธาอันเป็นต้นทางของศาสนากันดีกว่า แต่ขอให้เปิดใจนะครับ เพราะเนื้อหาทั้งหมดนี้คือการสะท้อนจากสัจธรรมความเป็นจริง ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของปุถุชนทั่วไปที่มองคำว่า"ศรัทธา"เป็นไปในอีกแบบหนึ่ง

ศรัทธาในความหมายที่เข้าใจกันทั่วๆไปคือความเลื่อมใส นับถือ และเชื่อในศาสนา หลักศาสนา หลักธรรมคำสอน