Friday, December 6, 2013

การขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมในครอบครัวและวงศ์ตระกูล (อัพเดต เม.ย.57)

กรรมที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือ กรรมจากคนในครอบครัวและวงศ์ตระกูล

การที่เราเกิดมาในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุอันเป็นกรรมสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จึงทำให้มีลักษณะของกรรมคล้ายๆกัน เมื่อเกิดมาในครอบครัวเดียวกัน ใช้พันธุกรรมร่วมกัน สิ่งแวดล้อมต่างๆในที่เดียวกัน จึงเป็นเบ้าหล่อหลอมกรรมให้ออกมาคล้ายๆกัน ยกเว้นแต่ผู้มีบารมีที่แค่ผ่านมาเกิดก็อาจจะแตกต่างออกไปได้บ้าง แต่พื้นฐานกรรมก็จะเหมือนคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่

กรรมที่มีในแต่ละครอบครัวนั้น ก็เริ่มต้นจากกุศลกรรม อันเป็นกรรมที่นำพาให้ต้องมาใช้กรรมร่วมกันเป็นครอบครัว ช่วงแรกๆนี้ให้ดมขี้ก็หอมครับ(ฮา) หน้ามืดไปหมด ระหว่างช่วงเวลาที่ใช้กรรมก็จะมีกรรมหลากหลายลักษณะมากมายจะเกินบรรยาย แต่เมื่อจะแยกจากกัน อกุศลกรรมจึงค่อยออกมาให้ผล ทำหน้าที่ของมัน หากอกุศลกรรมมาก ก็จะส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจ เกิดเป็นความอึดอัดกดดัน ฯลฯ จนเมื่อวิบากกรรมต่อกันหมดนั่นแหละ จึงจะได้จากกันจริงๆ จะมีบ้างที่จากกันโดยไม่ต้องมีอกุศลกรรมเป็นตัวตัดรอน อย่างเช่นตายจากกันไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันเลย แต่ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ไม่ต้องเสียดายครับ มันเป็นเช่นนั้นเอง หมดเหตุเมื่อไหร่ผลก็หมดเมื่อนั้น เรื่องนี้ไม่ต้องสาธยายมากก็เข้าใจว่ารู้ซึ้งกันอยู่แล้วทุกคน ส่วนถ้าใครยังไม่มีครอบครัวก็ดีแล้วครับ หากไม่มีกรรมต้องชดใช้กับใคร มันก็ไม่มีคู่หรอกครับ แต่ถ้ามีกรรมกับใครไว้ ต่อให้หลบไปอยู่วัดปฏิบัติธรรม เขาก็จะมาเอง...มาชดใช้ซะดีๆ(ฮา)

กรรมที่มีกับคนใกล้ตัวนั้น วิธีที่ดีที่สุดก็คือพาขอขมากรรมร่วมกัน ขอขมากรรมกันและกัน และให้ทุกฝ่ายอโหสิในกรรมทั้งหลายที่พ่วงพันกันมา โดยน้อมองค์คุณเบื้องสูงมาเป็นประธาน หรือมีคนกลางที่เป็นที่เคารพนับถือของทุกคนมาเชื่อมโยง เพราะโดยปกติแล้วเจ้าหนี้กับลูกหนี้มักจะไม่ยอมกัน เรียว่าโปรดกันไม่ได้ต้องให้คนอื่นที่มีบารมีสัมพันธ์มาช่วยโปรดฯด้วยการเป็นคนกลางพาขอขมากรรมต่อกัน แต่ในกรณีที่ไม่มีใครน้อมยอมขอขมากรรม อาจจะด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะคิดเอาเองว่าไม่มีอะไร(ถ้าไม่มีกรรมพ่วงพันจริงๆ มันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันหรอก) หรือถึงที่สุดแล้วคือคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะกรรมบังอยู่ เราก็มาขอขมากรรมเองด้วยบทขอขมากรรมข้างล่างนี้

กรรมทุกๆประเภทที่ก่อให้เกิดความกดดัน อึดอัดขัดเคืองนั้น เราต้องขอขมากรรมด้วยจิตที่ยอมน้อมสำนึกแล้ว อย่าขอขมากรรมเพราะแค่ต้องการหนีไปให้พ้นๆจากตรงนั้น ทั้งๆที่จริงๆก็ไม่สำนึกหรอก วิบากกรรมที่ให้ผลนั้น ส่วนหนึ่งก็จะให้ยอมนี่แหละ ยอมจบมันก็จะจบ ท่านใดที่ไม่ยอม ยังดิ้นสู้อยู่ วิบากกรรมจะส่งผลหนักขึ้นอีก ถ้าสามารถเอาชนะได้ก็ชั่วคราว สุดท้ายถ้าจะให้จบก็ต้องยอมรับผลแห่งวิบากกรรมอย่างเดียว ก็ให้ยอมแล้วขอขมากรรมฯไป มันจะได้จบๆ หากเกิดเหตุกระทบกระทั่งอะไรกับคนในบ้านแบบปัจจุบันทันด่วน อารมณ์พุ่งปรี๊ด ขอขมากรรมไม่ทัน ก็กล่าวอโหสิไป หรือไม่ก็อโหสิล้างเข้าไปในใจก็ได้ครับ

บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมต่อไปนี้จะช่วยคลี่คลายกรรมวิบากที่เกิดมีขึ้นในครอบครัวให้คลี่คลาย ไม่ต้องไปหาเรืองต่อเรื่องอีก ท่านสามารถคัดลอกแต่ส่วนบทขอขมาฯไปเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือจะเพิ่มเติมในรายละเอียดกรรมของตนเองก็ได้ครับ

----------------------------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน
กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้า ได้เคยกระทำเอาไว้ ต่อวงศาคณาญาติ
ไม่ว่าจะเป็น สามีภรรยา ปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอา ลูกหลานเหลนโหลน
และญาติผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นญาติโดยสายเลือดก็ดี ญาติโดยบุญกรรมก็ดี
ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกๆพุทธันดร ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยเบียดเบียน ทรมาน โกหกหลอกลวง ปิดบังอำพรางความจริง หาผลประโยชน์โดยมิชอบ กักขังหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ได้มีอิสรภาพ
พูดเสียดสี ด่าทอ เหน็บแนม กระทบกระเทียบ ต่อล้อต่อเถียง เอาชนะคะคานกันทางทิฏฐิมานะไม่จบไม่สิ้น
กดขี่กดดัน บีบคั้นขืนใจ ยุยงส่งเสริม สร้างความแตกแยก ก่อการวิวาท ทะเลาะเบาะแว้ง ให้ได้รับทุกข์เวทนา ทางกายและทางใจ
ใช้งานจนเกินความจำเป็น จนกลายเป็นหนี้แรงงาน
ตลอดจนถึงการฉ้อโกง ยึดครอง ยักยอก เบียดบัง ทรัพย์สินหรือมรดกของครอบครัว หรือของผู้อื่น เอามาเป็นของๆตน โดยมิชอบ
การขับไล่ไสส่ง ให้ญาติคนหนึ่งคนใด ออกจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย แล้วยึดเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนเอง
รวมไปถึงการทำร้ายทำลาย การเข่นฆ่า ทารุณ
การเบียดเบียนทางกาย จนก่อให้เกิดบาดแผล ความเจ็บปวด
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ทรมาน ตลอดไปจนถึงความตาย
และหนี้บุณคุณทั้งหมดทั้งมวลที่เคยติดค้างเอาไว้
ตลอดจนกรรมทั้งหลายที่ได้เคยกระทำให้ครอบครัวผู้อื่นทะเลาะเบาะแว้งผิดใจ จนเกิดความแตกแยก
การหลอกลวงหรือแย่งชิงสามี ภรรยา หรือคนรักของผู้อื่นเอามาเป็นของตน

ข้าพเจ้าขอชดเชยชดใช้ ในหนี้กรรมทั้งหลายเหล่านี้
ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
จงได้มีส่วน ในการบวช การเสียสละ การเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏทั้งหลาย
จงได้มีส่วนในการจบตาม ดับตาม ในการตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม
จงได้มีส่วน แห่งอธิวาสนาบารมี ในสัจธรรม และการโปรดสัตว์
ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

และข้าพเจ้าของสละ ขอถอดถอน คำสาปแช่งทั้งหลาย คำสาบานทั้งหลาย
ความอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ความปรารถนาที่จะทำลายล้างและเอาชีวิตทั้งหลาย
ตลอดจนถึงทิฏฐิมานะทั้งหลายในการเอาชนะคะคาน ความหลงในอำนาจบาตรใหญ่แห่งตน
อคติต่อผู้คนทั้งหลาย ความอิจฉาริษยาไม่ต้องการเห็นผู้อื่นดีกว่าตน อันเป็นเหตุแห่งการทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน
ความเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ และความโลภโมโทสันทั้งหมดทั้งมวล
การหลงตั้งเอาในผู้คนทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร
อันเป็นเชื้อกรรมที่ทำให้ต้องมาวนเวียนชดใช้ทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอให้วงศาคณาญาติผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
จงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ในกรรมทั้งหมดทั้งมวล
ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรมแก่กันและกัน

และกรรมทั้งหลายที่ผู้หนึ่งผู้ใด ได้เคยกระทำกับข้าพเจ้าไว้
ข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรม ให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรม
นับแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

----------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารบทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมในครอบครัวและวงศ์ตระกูลได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

DOWNLOAD


No comments:

Post a Comment