Thursday, November 28, 2013

การขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย (อัพเดต เม.ย.57)

มีกรรมลักษณะหนึ่งที่พบเจอได้มากมายในปัจจุบัน ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่รบกวนและบั่นทอนสุขภาพ และก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นได้กับทุกคน กรรมที่ว่านี้คือกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย

ซึ่งกรรมทุกประเภท ล้วนมีที่มาที่ไป เพียงแต่เวลามันให้ผล บางทีมันก็มาในรูปแบบที่แทรกซ้อนทั้งฉับพลันหรือเรื้อรัง จนดูเหมือนไม่มีสาเหตุบ้าง หรือเกิดจากเหตุแวดล้อมที่ทำให้เกิดผลแห่งกรรมตามมาบ้าง แต่ทุกวิบากกรรมล้วนเกิดจากเหตุทั้งนั้น ไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นโดดๆด้วยตัวมันเอง ซึ่งเหตุบางอย่างเราก็ไม่อาจจะล่วงรู้หรือเข้าใจได้ เพราะมันเป็นเรื่องอจิณไตย เหนือวิสัยปุถุชนจะเข้าใจได้ ไม่เว้นแม้แต่กรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยก็เช่นกัน

กรรมที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยนี้ เกิดมาจากการเบียดเบียนชีวิตอื่น การทรมาน การเข่นฆ่าชีวิตอื่นๆ ผลแห่งกรรมหากไม่แสดงตัวออกมาในรูปแบบเดียวกันกับที่เคยกระทำเอาไว้ ก็จะมาเกิดเป็นวิบากในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อย่างที่เรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละครับถูกต้องแล้ว

ส่วนการกินเนื้อสัตว์ เราก็จะได้รับกรมวิบากของสัตว์นั้นมาด้วย หากสะสมมากๆก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน แต่ไม่ต้องกลัวนะครับ เราก็กินไปตามเหตุปัจจัย มีอะไรก็กินอะไร ไม่ต้องไปชี้ให้เขาฆ่าเพื่อจะกิน กินเสร็จแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ ประกาศชดใช้หนี้กรรมไปให้ ให้เขาได้มีส่วนในอธิวาสนาไป เท่านี้ก็เป็นการคลี่คลายกรรมวิบากที่ติดมากับอาหาร และเป็นการโปรดสัตว์ไปด้วยในตัวครับ

กรรมทั้งหลายเหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงไปได้ ก็มีสองทางคือ ต้องชดใช้หนี้กรรมตามวาระที่มันให้ผล วิธีนี้ก็จะต้องไปรับวิบากโดยตรงก่อให้เกิดทุกข์เวทนา ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ การขอขมากรรมและประกาศชดใช้หนี้กรรมก่อนที่วิบากจะให้ผล หรือขณะที่วิบากให้ผล ผลแห่งวิบากดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางลง หรือหายไปในที่สุด คือไปชดใช้กันในภาคทิพย์แทน ด้วยการน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธานในการชดใช้หนี้กรรม ท่านใดที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำ บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมสั้นๆอันนี้ไปกล่าวทุกวัน(จะกี่รอบก็แล้วแต่ท่าน) วิบากกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะทุเลาเบาบางลงไปเอง จะให้ดีก็หยาดน้ำบ่อยๆด้วยครับ ท่านใดที่ไม่เข้าใจการหยาดน้ำก็ คลิกเข้าไปอ่านที่นี่ได้ครับ "การหยาดน้ำ"

ส่วนอันนี้เป็นบทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย ท่านใดต้องการไฟล์เอาไปถ่ายเอกสารเผยแพร่ในวงกว้างก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ มีทั้งไฟล์ pdf และ Microsoft Word ครับ

-------------------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน
กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำ
เบียดเบียน ทรมาน หรือกระทำทารุณกรรม
ต่อสรรพชีวิตอื่นๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกๆพุทธันดร
รวมไปถึงการทำร้ายทำลาย การเข่นฆ่า
จนก่อให้เกิด บาดแผล ความเจ็บปวด
ความแปรปรวน ทางกายและทางใจ
ก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานา
หรือก่อให้เกิด ความกังวล คับแค้นใจ
เกิดความเครียด อึดอัดกดดัน หดหู่

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ในหนี้กรรมทั้งหลายเหล่านี้
ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี
ที่มีต่อสัจธรรม และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี ในทุกภพทุกชาติ
ด้วยเนื้อหา แห่งการบวช การเสียสละ การเกื้อกูล สังสารวัฏทั้งหลาย
ด้วยเนื้อหาแห่งการจบตาม ดับตาม ด้วยเนื้อหา แห่งการตรงต่อพระสัจธรรม

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ
จงได้มีส่วน แห่งบารมี ในการสละ
และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน
ไปตลอดกาลนานเทอญ

ขอให้กรรมทั้งหลาย ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
จงเป็นอโหสิกรรม แก่กันและกัน นับแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าของสละ ขอถอดถอน คำสาปแช่งทั้งหลาย คำสาบานทั้งหลาย
ความอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ความปรารถนาที่จะทำลายล้างและเอาชีวิตทั้งหลาย
ตลอดจนถึงทิฏฐิมานะทั้งหลายในการเอาชนะคะคาน
ความหลงในอำนาจบาตรใหญ่แห่งตน อคติต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย
ความอิจฉาริษยาไม่ต้องการเห็นผู้อื่นดีกว่าตน อันเป็นเหตุแห่งการทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน
การหลงตั้งเอาในสรรพชีวิตทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร
อันเป็นเชื้อกรรมที่ทำให้ต้องมาวนเวียนชดใช้ทั้งหมดทั้งสิ้น

และกรรมทั้งหลาย ที่ผู้หนึ่งผู้ใด
ได้เคยกระทำ กับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้
ข้าพเจ้า ขอให้อโหสิกรรม
ให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม
นับแต่กาลบัดนี้ เป็นต้นไปเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ปล.หากมีอาการป่วยฉับพลันเพราะวิบากให้ผล แต่ประกาศชดใช้หนี้กรรมไม่ทัน ให้กล่าว อโหสิ ด้วยวาจาออกมา 3 ครั้งแทน


No comments:

Post a Comment