Thursday, October 31, 2013

กรรมและการชดใช้หนี้กรรม

คำนำ

กรรมและการชำระหนี้กรรม เป็นสื่อชุดใหม่ของ rombodhidharma.net ซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะกรรมและการชดใช้หนี้กรรมแต่ละอย่างโดยเฉพาะ เพราะกรรมเป็นเรื่องอจิณไตยที่บุคคลทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ และไม่สามารถเข้าใจกลไกของกรรมอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาเราจึงเห็นแต่การเอากรรมไปแก้กรรม ซึ่งแทนที่จะหมดกรรม ยุติกรรม กลับกลายเป็นทำกรรมใหม่มาแทนกรรมเก่าเพียงชั่วคราว แต่เมื่อถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเลี่ยงกรรมเก่านั้นได้เลย ยังไงก็ต้องชดใช้อยู่ดี

ถูกแล้วครับ ไม่มีใครเลี่ยงผลแห่งวิบากกรรมได้เลย กฏแห่งกรรมจึงเป็นเงื่อนไขผูกมัดผูกพัน ไม่ใช่สรรพสัตว์ไปก่อกรรมเพื่อตัวเองมากจนเกินไป ทำเอาไว้ก็ต้องใช้เยอะ ก็ผูกพันยืดยาวตามไปด้วย แม้จะพบสัจธรรมแท้ๆแล้ว บางครั้งก็ยังต้องถูกวิบากกรรมลากเอาไปเสวยผลจนจมลงสู่กระแสสังสารวัฏไปในที่สุด

การที่จะตรงต่อสัจธรรมได้นั้น นอกจากการฟังสัจธรรมเพื่อล้างโมหะอันเป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์แล้ว หนี้กรรมที่เหลือก็จะต้องได้รับการชดใช้ให้มากที่สุด เพื่อให้ภพชาติที่เหลืออยู่หดสั้นลงด้วยพร้อมๆกัน

ในระดับพระอริยะ ไม่ว่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ อริยบุคคล ไปจนถึงพระอรหันต์ พระอรหันตโพธิสัตว์ ฯลฯ ซึ่งข้ามโคตรปุถุชนแล้ว แต่ก็ยังมีกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการโปรดสัตว์อยู่ ก็ต้องได้รับการคลี่คลายกรรมเหล่านี้ให้เบาบางลง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการโปรดสัตว์ ส่วนในระดับปุถุชน การชดใช้หนี้กรรม ก็จำเป็นในการคลี่คลายกรรมวิบากให้สามารถตรงต่อเนื้อหาสัจธรรมได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมในส่วนที่ปิดบังสัจธรรมโดยตรง ไปจนถึงกรรมที่ขัดขวาง นำพาให้ต้องกลับไปวกวน หรือกรรมที่เป็นเหตุแห่งอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น การประกาศชดใช้หนี้กรรม ไม่ใช่การแก้กรรม และไม่ได้มีไว้เพื่อนำไปพาผู้คนคลี่คลายจากอุปสรรค เสริมดวง เสริมบารมี เพื่อไปหลงในโลก ในธรรม สร้างเวรสร้างกรรมต่อแต่อย่างใด แต่มีไว้เพื่อการชำระคลี่คลายกรรมวิบากและความวกวนในสังสารวัฏทั้งภายนอกภายใน จะได้ตรงต่อเนื้อหาพระนิพพานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

ซึ่งการชดใช้หนี้กรรมที่หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตได้ประทานแนวทางให้มานี้ นอกจากจะเป็นการชดใช้หนี้กรรมแล้ว ก็ยังเป็นการโปรดสัตว์ไปด้วยในตัว เพราะเมื่อหนี้กรรมที่เราติดค้างอยู่ได้รับการชดใช้ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย มันก็จะเป็นการคลายปมที่ถูกผูกเอาไว้ทั้งฝั่งของผู้ประกาศชดใช้หนี้กรรม และฝั่งของเจ้ากรรมนายเวร ในทางกลับกัน กรรมที่เราอโหสิกรรมให้กับทุกสรรพชิวิตก็จะเป็นอีกส่วนในการคลี่คลายกรรมซึ่งกันและกันอีกด้วย เรียกว่าคลี่คลายไปพร้อมกัน ความอึดอัดตึงเครียดจากการเบียดเบียนกันไม่จบไม่สิ้นก็จะค่อยๆยุติลง วิบากกรรมที่จะเกิดหรือกำลังเกิดขึ้นกับผู้ประกาศชดใช้หนี้กรรมก็จะเบาบางลง ลดอายุรกรรมที่มีมากๆให้สั้นลง รับเวทนาน้อยลง ซึ่งถ้ากรรมไม่มากก็จะหมดไปเป็นอโหสิกรรม โมฆะกรรมไป ไม่ต้องไปเกิดชาติใหม่เพื่อเสวยวิบากที่คั่งค้างเอาไว้ สิ่งเหล่านี้ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังไม่รู้และเข้าใจ

กรรมทั้งหลายนั้นสามารถชดใช้กันในเนื้อหาทิพย์ได้เลย โดยน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ซึ่งการประกาศชดใช้หนี้กรรม สามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใด

เพียงแต่ให้ประกาศชดใช้หนี้กรรมด้วยการยอมหมดใจ ไม่ดิ้นหนี้ดิ้นสู้ ประกาศชดใช้ด้วยความสำนึก และการสละที่ไม่ตั้งเอาผลของการสละอย่างแท้จริง การประกาศชดใช้หนี้กรรมจึงจะมีอานุภาพในการคลี่คลายกรรมได้ แต่หากไปประกาศชดใช้หนี้กรรมด้วยอารมณ์แค่อยากที่จะหนีให้พ้นจากเวทนา โดยไม่ยอมหรือสำนึก การชดใช้หนี้กรรมก็จะเป็นโมฆะไปหรือได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะทยอยเขียนเป็นบทความให้อ่านกัน พร้อมกับบทขอขมากรรมและประกาศชดใช้หนี้กรรมสำหรับลักษณะกรรมต่างๆตามหัวข้อบทความในแต่ละตอนครับ เรียกว่าเจาะกับแป็นกรณีกรรมกันไปเลยจะได้ตรงจุดตรงประเด็นกรรม

และหากท่านใดมีกรณีกรรมเฉพาะตนที่กำลังให้ผลเป็นเวทนาอยู่ ณ ปัจจุบัน ที่ยังผลเป็นความติดขัดข้องคา ก็สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ใน ส่วนของ "ติดต่อ admin" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ

สาธุ ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในบารมีแห่งการโปรดสัตว์นี้โดยทั่วกัน

1 comment:

  1. ช่วงนี้ผมกำลังทำ production ซีดีหลวงพ่อชุดใหม่อยู่น่ะครับ กำลังเร่งให้เสร็จเพื่อไปแจกในงานของสมเด็จพระสังฆราช ก็เลยอาจจะอัพเดตน้อยหน่อยนะครับ

    ReplyDelete