Friday, August 30, 2013

ทุกข์ไม่ได้เกิดจากกิเลส

ชาวพุทธทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสอนให้เข้าใจและเชื่อว่าความทุกข์มาจากกิเลสของเรา เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อละกิเลส กำจัดกิเลส ดับกิเลสให้จิตขาวรอบจะได้พ้นจากทุกข์

แปลกดีนะที่ฝรั่งมังค่าเขาเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดจากการยึดติด ไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว ก็จะมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปรังเกียจกิเลสนั่นแหละที่มีเพิ่มขึ้นมาใหม่จากคำสอนผิดๆเกี่ยวกับกิเลสนี้

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ความทุกข์คืออะไร

ความทุกข์คือความอึดอัดขัดเคือง คับแค้นคับแคบที่เกิดขึ้นจากการยึดติดในสิ่งใดๆก็ตามในโลก ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม นามธรรม ทุกอย่างล้วนแต่เป็นเพียงสมมติ ซึ่งแปลว่าไม่จริงทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือแปลเป็นไทยได้ว่า ทุกอย่างไม่เที่ยง เสื่อมไปตลอดเวลา ไม่มีตัวตนให้จับต้องยึดถือได้จริง และด้วยความจริงนี้เอง พอเราไปยึดอะไรเข้า มันก็จะเปลี่ยนไปไม่เป็นดังยึด เพราะสิ่งที่เราต้องการยึดมันผ่านไปแล้วทุกขณะ เมื่อยืดไม่ได้ก็จะเกิดทุกข์ขึ้น ยิ่งพยายามจะยึดมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก

Monday, August 26, 2013

คุยข้างเดียว#19: แจกสื่อสัจธรรม (DVD วิดีโอชุด วิญญาณหลงทาง และซีดี mp3 เทศนาธรรมหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ)

หลังจากปลุกปล้ำกับดีวีดีสื่อบรรยายสัจธรรมชุด วิญญาณหลงทาง(ภาคหนึ่ง)อยู่นาน ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมแจกแล้วครับ เป็นดีวีดี 1 แผ่น มีบรรยายธรรมทั้งหมด 7 ตอน

นอกจากดีวีดีชุด วิญญาณหลงทาง แล้ว เราก็มีซีดี mp 3 เทศนาธรรมหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต อีก 2 แผ่นที่จะแจกด้วยครับคือ ชุด จบตัวปฏิบัติ เป็นเทศนาธรรม 14 ตอนล่าสุด มีแจกประมาณ 90 แผ่น แล้วก็มีชุดเทศนาธรรม 22 ตอน (ไม่มีชื่อ) ของเก่าที่สั่งทำตั้งแต่ปีที่แล้วอีกจำนวนมากครับ

Thursday, August 22, 2013

ปรมัตถธรรม 101

เคยมีนักเขียนหนังสือธรรมะหรือพระหลายรูปที่ได้เอาไว้ว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง

ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเอาคำพูดในลักษณะนี้มาเถียงว่า ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า แหม่ พูดฟันธงกันขนาดนี้ระวังลงนรกนะท่าน อย่างนี้เข้าข่ายปรามาสองค์พุทธะนะจ๊ะ

Thursday, August 15, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#44

ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับความเป็นจริงแห่งสัจธรรม
จะคติหรืออคติต่อสัจธรรม จะศรัทธาหรือเกลียดชังต่อสัจธรรม
จะกราบไหว้บูชาหรือมุ่งทำลายสัจธรรม
จะส่งเสริมหรือแปดเปื้อนสัจธรรม
สัจธรรมก็ไม่เคยผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลย
มันเป็นสัจธรรมที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดกาล
ก็มีแต่ทิฏฐิตนเท่านั้นแหละที่หลงคิดเอาเองว่า หลงเข้าใจว่า
สัจธรรมเป็นสิ่งที่ต้องรักษาต้องดำรงเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไป
เลยกลายเป็นว่าทั้งคนรักษาและคนทำลายก็หลงไปในทิฏฐิพอกัน
โมฆะจากสัจธรรมไม่แตกต่างกันแม้แต่นิดเดียว

Saturday, August 10, 2013

สัจธรรมไม่มีความเห็นต่าง

เพราะเหตุให้ rombodhidharma.net หรือสื่อ Social Media ที่เกี่ยวข้อง ถึงต้องปิดกั้นการคอมเมนต์อย่างอิสระ และหลีกเลี่ยงการถกเถียงในแทบทุกกรณี?

เป็นเพราะเรากลัวคนเห็นต่างหรือ?

Wednesday, August 7, 2013

การขอขมากรรม การประกาศสละ และการชดใช้หนี้กรรม

ขอยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงกันหน่อยหลังจากที่เคยเขียนเรื่องการขอขมากรรมมานานแล้ว ซึ่งช่วงหลังมานี้ หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ท่านได้มีการนำประกาศสละชดใช้หนี้กรรมเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งความแตกต่างของ 3 วิธีนี้ก็มีอยู่ดังจะอธิบายดังนี้ครับ

ทั้งการขอขมากรรม การประกาศสละ และการชดใช้หนี้กรรม นั้นเรียกได้ว่าเป็นการต่อสายธรรมถึงมหาบารมี เหล่าองค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ โดยตรง เพื่อช่วยคลี่คลายกรรมวิบากที่ปิดบังสัจธรรมอยู่

Friday, August 2, 2013

ธรรมภาคมืด

ธรรมภาคมืดนั้น มิใช่ธรรมที่เขียนขึ้นยามวิกาลนะครับ เขียนตอนบ่ายๆนี่แหละ(ฮา)

ธรรมภาคมืดเป็นธรรมที่ยังเนื่องด้วยตัณหาอุปาทานอยู่ ซึ่งถูกสอนถูกเผยแพร่ไปทั่วสังคมไทยในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โลกียธรรม ไปจนถึงโลกียธรรมที่คนสอนเข้าใจเอาว่าเป็นโลกุตรธรรม จริงๆมันไม่มีแบ่งหรอกครับว่าอันไหนเป็นโลกียะหรือโลกุตระ ทุกอย่างล้วนเป็นโลกุตรธรรมหมดอยู่แล้ว แต่โมหะอวิชชาที่มองและหลงเข้าใจโลกุตรธรรมผ่านการรับรู้ของตนก็ทำให้เกิดการหลงไปดัดแปลง เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้เข้ากับธาตุขันธ์ที่ตนมีตนเป็น เพื่อสนองตัณหาว่าต้องมีการเดินทาง ต้องมีจุดจบ จนกลายขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมขึ้น แล้วก็ยึดติดกันมาเรื่อยๆ ทั้งๆที่สัจธรรมความเป็นจริงนั้นมันไม่เคยเริ่มต้นหรือจบอะไรอยู่แล้ว ไอ้ส่วนที่หลงว่าจบเนี่ยเป็นโมหะส่วนตัวครับ ไม่ต้องเอาไปสอนคนอื่นหรอก เรื่องสำเร็จความใคร่น่ะใครๆก็เป็นกัน(ฮา)