Thursday, June 27, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#42

ต่อให้คนบนโลกนี้เป็นคนดีหมดก็ไม่ได้ช่วยให้โลกพบกับสันติสุข
เพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีคนที่ดีกว่าคนทั่วไป และมีคนที่ดีน้อยกว่าคนทั่วไป
แล้วคนที่ดีน้อยที่สุดก็จะกลายเป็นคนเลวในสายตาคนที่ดีกว่าไปในทันที

Monday, June 24, 2013

โลกวัชชะ โมหวัชชะ

ช่วงนี้คำว่าโลกวัชชะ(อ่านว่า โล-กะ-วัช-ชะ)กำลังฮิต และเป็นที่รู้จักจากข่าวพระสงฆ์บางรูปที่ถูกจับลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงของโลกวัชชะ

โลกวัชชะนั้นแปลว่าสิ่งที่โลกติเตียน แต่ติเตียนไปเพื่ออะไรเล่า?

Tuesday, June 18, 2013

การเปลี่ยนผ่านจากยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่

จั่วหัวข้อแบบนี้ชาวพุทธทั่วไปอาจจะงง แต่สำหรับกลุ่มที่เข้าใจเรื่องจิตจักรวาลหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็จะรู้ว่าคืออะไร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า เรื่องราวที่กลุ่มต่างๆไปล่วงรู้มา ไม่ว่าจะโดยญาณ โดยการสื่อสารจากเบื้องบนบ้าง ต่างดาวบ้าง จริงๆก็มีเนื้อหาตรงกับในพุทธศาสนานั่นเอง เพียงแต่ใช้สมมติกันคนละแบบเท่านั้น

Wednesday, June 12, 2013

ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมถึงได้มีอัตตาตัวตนมากกว่าคนปกติ?

คำถามนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเสียงบ่นเมื่อใครสักคนที่ต้องปะทะคารมกับผู้ปฏิบัติธรรมมากกว่าที่จะเป็นคำถามตรงๆ

ผมเองเคยได้รับการยืนยันจากพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ท่านฝึกสมถกรรมฐานมาตลอดชีวิตด้วยว่า คนฝึกสมถกรรมฐาน อารมณ์มันจะเหมือนลูกเหล็กที่อยู่บนปลายมีด คือท่านเปรียบว่าอารมณ์จะรุนแรงกว่าคนปกติเมื่อถูกกระทบ นอกจากนี้ผมก็ยัเคยเจอฆราวาสที่ปฏิบัติสมถะมาหลายคนก็อาการประมาณนี้เลยครับ บางคนพอเจออะไรกระทบแรงๆก็ถึงขั้นร้องไห้ตีอกชกหัวตัวเอง หรือโต้ตอบกลับอย่างรุนแรง จนทำให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมงงว่า ทำไมปฏิบัติธรรมแล้วอัตตาตัวตนถึงได้มากกว่าปกติ

Friday, June 7, 2013

ความพ้นทุกข์ไม่ได้ทำให้ใครเป็นผัก

งงกับหัวข้อไหมครับ?

จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นความเข้าใจผิดจากการอนุมานเอาโดยทิฏฐิ โดยตรรกะของชาวพุทธจำนวนมากที่ได้ไปอ่านเจอสเปคของพระอรหันต์ว่า หมดสิ้นกิเลสตัณหาแล้ว จิตขาวรอบแล้ว ตกกระแสธรรมแล้ว บรรลุแล้ว นิพพานแล้ว บลาๆๆๆ

Wednesday, June 5, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#41

เวลาเราทำบุญ จิตใจเราก็ฟู อิ่มเอิบ
เวลาเราทำความดี จิตใจเราก็ฟู อิ่มเอิบ
เวลาเราปฏิบัติธรรมได้ดี จิตใจเราก็ฟู อิ่มเอิบ
เวลาเราพลั้งเผลอทำสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดี เราก็รู้สึกไม่ดี
เวลาเราเกิดอารมณ์โลภ โกรธ หลง เมื่อรู้ตัว เราก็รู้สึกไม่ดี
เวลาเราผิดศีล เมื่อรู้ตัว เราก็รู้สึกไม่ดี รู้สึกว่าศีลไม่บริสุทธิ์
เวลาเราเผลอขาดสติ เมื่อรู้ตัว เราก็รู้สึกไม่ดี ก็พยายามที่จะทำสติขึ้นมาใหม่
เวลาเราทำสติได้ ทำสมาธิได้ จิตใจก็อิบเอิบ พองฟู เต็มเปี่ยมขึ้นมา