Saturday, May 11, 2013

Compensation of Karmic Debts and Indebtedness Statement (คำประกาศชดเชยชดใช้หนี้กรรม หนี้บุญคุณ)

I humbly ask the enlightened and the worthy ones; the Buddha, Bodhisattvas and Maha Bodhisattvas, holy and noble individuals to witness my announcement of compensation for any of my indebtedness or debts of gratitude and any karmic debts that are outstanding.
ขอน้อมองค์มหาบารมี พระพุทธเจ้า  พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์และอริยะและผู้มีคุณทั้งหมดทั้งมวล ทรงได้โปรดเป็นประธานในการประกาศชดเชย ชดใช้หนี้บุญคุณ หนี้เวร หนี้กรรม ทั้งหลายทั้งปวง

I would like to announce my willingness to compensate for anything that I owe to the enlightened and the worthy ones. I also announce my willingness to compensate for anything owed to benefactors including mothers, fathers, teachers and gurus of all lives I have lived, to monastic people, to religious institutions and to all other beings.
ข้าพเจ้าขอประกาศชดเชยชดใช้ในสิ่งใดที่ได้เคยเป็นหนี้บุญคุณทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีดังที่กล่าวมาแล้วนั้น และผู้มีคุณอันเป็นที่เคารพสักการะทั้งหมดทั้งมวล  คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ ในทุกภพทุกชาติ ตลอดจนถึง หนี้ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมวัดวา ศาสนา ทั้งหลาย ตลอดจนถึงหนี้กรรมต่อสรรพสัตว์ ทั้งหมดทั้งสิ้น

I wish to compensate for these debts with the good deeds that I have done or will do, with the charity that I have given to help others and the blessings that I have received. Moreover, I would like to compensate by sharing the virtues and positive attributes that I have gained from ordainment or by leaving the worldly life for a monastic lifestyle and with my support of Buddhism, the worthy ones, holy and noble individuals, those who follow a monastic lifestyle and all other beings.
ขอชดเชยชดใช้ด้วยส่วนบุญ กุศล แห่งข้าพเจ้าที่ได้กระทำแล้ว และอานิสงฆ์จากการเสียสละเกื้อกูลต่อทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณ ด้วยอธิวาสนา บารมี และอานิสงฆ์แห่งการบวช การบรรพชา และการสละออกจากความตั้งเอาทั้งภายนอกและภายใน และการที่ได้มีส่วนเกื้อกูล ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงในหมู่อริยเจ้า อริยสงฆ์ และต่อผู้สละออกบวชทั้งหลาย รวมถึงการเกื้อกูล อนุเคราะห์ สงเคราะห์ อันมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

Finally, I would like to compensate by the merit of living in accordance with the truth of the law of nature that all things are transitory, subject to uncontrollable alteration, impermanent and decaying by themselves. May all share the virtue of my service in always following the example of the Buddha, the worthy ones, Bodhisattvas and Maha Bodhisattvas in helping all sentient beings end their sufferings.
ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ที่ปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของมันเอง นอกเหนือการทำเอาและการคอยติดคอยหลุด ไม่ยึดติดโดยตัวมันเองและเสื่อมในตัวมันเองมันเองอยู่แล้ว รวมถึงการชดเชยด้วยคุณแห่งการโปรดสรรพสัตว์ และการที่ได้มีส่วนร่วมกับองค์พุทธะ มหาบารมี ในทุกๆพระองค์ ในการช่วยจบ ช่วยดับ และพาสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ตลอดกาลนานเทอญ

Download paper of Compensation of Karmic Debts and Indebtedness Statement (คำประกาศชดเชยชดใช้หนี้กรรม หนี้บุญคุณ), please click here.

4 comments:

 1. ขอเป็นไฟลน์เสียงด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. อันนี้ผมไม่ทราบว่าแม่ชีหนิงท่านถอดความจากไฟล์อันไหนนะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือคงจะมีแต่เสียงของหลวงพ่อฯที่เป็นภาษาไทยครับ เสียงภาษาอังกฤษไม่มีนะครับ

   Delete
  2. ขอภาษาไทยค่ะ เพราะปกติจะเปิดเสียงหลวงพ่อฟังแล้วสวดตามค่ะ
   แต่กำลัง ติดต่อ น้องท่านนึง ที่เป็นลุกศิาย์หลวงพ่อเช่นกัน ให้ส่งมาทางเมล
   ขอบคุณมากมากนะคะ

   Delete
  3. กำลังทำอยู่เวอร์ชั่นนึงครับ ยาวประมาณ 14 นาทีกว่าๆ คงขึ้น youtube และให้ดาวน์โหลดได้อาทิตย์หน้าครับ ส่วนคอมเมนต์นั้น ไม่ต้องโพสต์ซ้อนสองครั้งนะครับ พอดีผมปรับให้มันต้องอนุมัติเนื้อหาก่อนถึงจะแสดงโพสต์น่ะครับ ต้องรอนิดนึง

   Delete