Sunday, February 17, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#24

เลิกแสวงหาจุดจบ เลิกแสวงหานิพพาน
เพราะในความเป็นจริงแล้ว
จุดเริ่มต้นก็ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนกาล
การเดินทางก็เป็นเพียงความหลงปรุงแต่งเอาเอง
แล้วมันจะมีจุดจบได้อย่างไร

จุดเริ่มและจุดจบที่ทุกคนเข้าใจจึงเป็นเพียงการปรุงแต่งที่เลื่อนลอย
อุปาทานเอาบนมายาการแห่งทิฏฐิตน
ทำให้ต้องหลงแสวงหา หลงหาที่จบ
เพราะแม้แต่การที่เข้าใจว่าตนจบแล้ว บรรลุแล้ว พอแล้ว โอเคแล้ว
ก็ยังเป็นเพียงความหลงและตัณหาซ้อนในทิฏฐิตนที่มีต่อนิพพานเท่านั้น

ถึงที่สุดม้ันก็ไม่มีอะไรต้องบรรลุอะไร
ไม่มีใครที่ต้องจบให้กับอะไร
ไม่มีความแตกต่างแม้กระทั่งสังสารวัฏหรือนิพพาน
ว่างจากตัวตนทั้งกับสังสารวัฏและนิพพาน

นั่นแหละจบจริงแบบที่ไม่ต้องไปคอยเช็คคอยคิดเอาเองว่าจบหรือยัง
ก็เพียงแค่ยอมให้หมดใจนั่นแหละ ยอมมันกับทุกสภาวะที่เกิดขึ้น
แล้วมันก็จะหมดจดของมันไปเอง ไม่ใช่มีเราเข้าไปจบกับอะไร

-----------------------------------------------------------------------------------
ไม่ต้องเรียกหาความเป็นกลาง
ไม่ต้องไปประกาศบอกใครว่าตัวเองเป็นกลาง
และไม่ต้องแสวงหาความยุติธรรมอะไรอีก

เพราะถ้าเอา "เรา" เข้าไปตัดสินเรื่องใดก็ตาม
มันก็ไม่เป็นกลางไปเสียแล้ว
ก็จะมีแต่กลางของ "กู" ส่วนของ "มึง" น่ะไม่กลาง
"กลาง" ของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน
และเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบสิ้น
หารู้ไม่ว่ามันก็แค่ความเป็นกลางอย่างที่หลงคิดเอาเองทั้งนั้น

จะกลางจริงก็ให้ว่างไร้จากทิฏฐิ ไร้ตัวตนเข้าไปเป็นกลาง
เพราะทุกอย่างถูกจัดสรรโดยธรรมหรือโดยกรรมอยู่แล้ว
เหมาะสมแล้ว ยุติธรรมแล้ว กลางอยู่แล้ว ในทุกๆสถานการณ์
ยุติธรรมตามกรรมอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
เพียงแต่ "เรา" นั่นแหละที่ไม่พอใจไปเสียเอง

และเพียงแค่ดิ้นรนพยายามหาความเป็นกลางขึ้นมาเพียงนิดเดียว
มันก็ไม่เป็นกลางไปเสียแล้ว แต่มันจะเป็น "กลางของกู" ขึ้นมาทันที

ดังนั้นก็วางใจ...ปลงใจในทุกสภาวการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือเลว
ไม่มีใครต้องห่วงต้องกังวลกับอะไร
เพราะมันยุติธรรมอยู่แล้วตามกฏแห่งกรรม
กฏแห่งกรรมที่ไม่เคยทำงานผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียว
จึงไม่มีใครได้อะไรจริง ไม่มีใครเสียอะไรจริงอยู่แล้ว ในสังสารวัฏนี้

ทุกอย่างที่หยิบยืมไปใช้ก็ต้องล้วนคืนกลับให้ธรรมชาติทั้งสิ้น
ยืมมากคืนมาก ยืมน้อยคืนน้อย แต่ที่สุดแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว
ไม่ว่าใคร ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหน ไม่ว่าจะมีลูกหลานมาสืบทอดกันกี่รุ่น
ก็ล้วนแต่ต้องตายหมดสิ้น โมฆะในทุกเรื่องที่พยายามจะเอา
แล้วเธอทั้งหลายยังจะเอาอะไรอีกเล่า

No comments:

Post a Comment