Friday, February 15, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#17

ทุกสรรพสิ่ง สรรพธรรมในโลกนี้ ล้วนแต่เสื่อม(ดับ)ไปโดยตัวมันเองทุกๆขณะอยู่แล้ว
โดยไม่ต้องไปทำอะไรหรือปฏิบัติอะไรเพื่อให้มันดับอีกเลย
ก็ปล่อยทุกอย่างให้เกิดเองเป็นเอง
เพราะมันเป็นธรรมโดยธรรมเองอยู่แล้วอย่างบริบูรณ์

----------------------------------------------------------------------

ทรงตัวตนในสมาธิ เรียก มิจฉาสมาธิ
ทรงตัวตนในสติ เรียก มิจฉาสติ
ทรงตัวตนในทิฏฐิ เรียก มิจฉาทิฏฐิ
ทรงตัวตนในศีล เรียก สีลัพพตปรามาส

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อให้เกิด สักกายทิฏฐิ
ความเห็นว่ามีตัวมีตนในการปฏิบัติ
และสักกายทิฏฐิก่อให้เกิดมานะในอวิชชาทั้งหลายทั้งปวง
ไม่แจ้งตรงต่อสัจธรรมที่มันโดยธรรมเองอยู่แล้วตลอด

ธรรมโดยธรรมนั้นไม่เคยติดขัดข้องคาอะไร ผ่านตลอด
มีแต่ "เรา" นั่นแหละที่ไม่พอใจกับธรรมที่มันโดยธรรมเองอยู่แล้ว
แม้แต่กายและใจเรา ก็ไม่ใช่ของเรา เป็นธาตุสากลที่หยิบยืมมาใช้ชั่วคราว

จะละสักกายทิฏฐิได้ก็ต้องปลง ไม่ใช่ไปปฏิบัติเพื่อเอาอะไรไปละอะไร
ก็ปล่อยให้ทุกสภาวะม้ันเกิดเองดับเอง แม้แต่สติก็ไม่ไปบังคับเอา
ให้มันเกิดโดยธรรมและดับโดยธรรมของมันเอง
ไม่ต้องเอา"เรา"เข้าไปแทรกแซง หรือแก้ไขอะไร มันสมบูรณ์อยู่แล้วทุกๆขณะ
นั่นแหละคือการคลายจากตัวตน คลายจากความเห็นว่าเป็นตัวตน
เมื่อหมดตัวตนในการแบ่งแยกหรือเลือกสภาวะใดเพื่อยึดอีก
มันก็จะตรงต่อว่างไปเอง ว่างจากตัวตน นี้คือนิพพาน
คือ เป็นอิสระแม้กระทั่งจากกายและใจที่หลงคิดเอาว่าเป็นตนเอง

----------------------------------------------------------------------------

เพียงแค่ให้ว่างจากตัวตนเอาไว้ แม้จะไกลกันเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้
แต่ถ้ายึดทิฏฐิในอะไรๆขึ้นมาเมื่อไหร่ ต่อให้ปรองดองกี่ชาติมันก็ไม่สำเร็จหรอก

----------------------------------------------------------------------------

รู้จักกันไหมชีวิตแบบ Automatic น่ะ ก็แค่ปิดระบบ Manual มันก็ Auto ให้เองแล้ว
ไม่ต้องไปตั้งเอาอะไรทั้งนั้น มันก็ไปของมันเองเลย

----------------------------------------------------------------------------

การปล่อยให้ชีวิตมัน Auto ไปเองนั้นมันดีอย่างไร?
มันก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไร
มันก็ไม่ต้องเครียดอะไร
มันก็ไม่ต้องสู้เพื่ออะไร
มันก็ไม่ต้องรับผิดชอบ(ทางใจ)อะไร
แล้วมันก็ไม่ต้องผิดหวังกับอะไร
เพราะ "เรา" ไม่ได้ไปตั้งใจ "ทำ" อะไร
ไร้ผู้กระทำ มีเพียงกิริยา
ไร้ผู้ถูกกระทำ มีเพียงความเปลี่ยนแปลงอันเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริง
นั่นแลคือความเบิกบานอย่างที่สุดของชีวิต
นั่นแลคืออิสรภาพที่แท้จริง อิสระแม้กระทั่งจากใจตนเอง
ภาษาพุทธเรียก นิพพาน จ๊ะ

----------------------------------------------------------------------------

ความตลกอยู่อย่างหนึ่งของคนสมัยนี้คือ พยายามทำให้ชีวิตมีความสุข
แต่ไอ้ที่ไปพยายามหาความสุขนั่นแหละมันก็เชื้อเชิญทุกข์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วย
ยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ สุดท้ายก็หาความสุขไม่เจอ แล้วก็ตายไปแบบค้างๆคาๆอย่างนั้น

No comments:

Post a Comment