Thursday, February 14, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#13

จะเอา"ใคร"ไปหลงปลง หลงวาง ได้อีกเล่าท่านทั้งหลาย
ก็แค่ไม่ต้องไม่ตั้งเอากับกายกับใจนี้
เดี๋ยวมันก็คลายเอง ปลงเอง วางเอง
มีเราเข้าไปตั้งเอากับการปลง การวางทีไร มันก็ไม่คลายสักที
-----------------------------------------------------------------------------

ชาวพุทธทุกผู้ทุกนามล้วนมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ

แต่จะเป็นรูปลักษณ์ในแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิความเชื่อของแต่ละคน

เวลากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า จึงไม่ต่างอะไรจากการกราบไหว้บูชาทิฏฐิของตน

จะแบบไหน จะอย่างไร ธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงธรรมที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเช่นกัน

ดังนั้นการกราบพระพุทธเจ้าจริงๆนั้น ก็ให้ว่างเสียจากตัวตนในอะไรๆ

นั่นแหละคือการกราบไหว้บูชาพระพุทธเ้จ้าที่แท้จริง

--------------------------------------------------------------------------------

มนุษย์นั้นชอบที่จะตั้งเงื่อนไขให้ตนเอง
ว่าถ้ามีอย่างนี้จะมีความสุข ถ้าเป็นอย่างโน้นจะมีทุกข์
แล้วก็ดิ้นรนไล่ล่าเพื่อทำิเงื่อนไขของตนให้เป็นจริง...จะได้มีความสุข
แล้วก็วิ่งหนีเงื่อนไขแห่งทุกข์อย่างเอาเป็นเอาตาย...เพื่อที่จะพ้นจากทุกข์
หารู้ไม่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้เองก็คือเหตุแห่งทุกข์โดยตัวมันเอง
เป็นสภาวะบีบคั้น อึดอัดขัดเคืองโดยตัวมันเอง
ดังนั้นผู้ที่ชอบตั้งเงื่อนไขทั้งหลายกับตนเองและผู้อื่น...ก็จะไม่มีวันได้พบความสงบสุขที่แท้จริงเลย
ในใจจะมีแต่ความเดือดร้อนใจ ทุรนทุรายไม่จบสิ้น

เปรียบดั่งการวิ่งไล่เงาตนเอง...

ก็ไม่ต้องอะไรอีกแล้ว ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันไปเอง แม้กระทั่งว่าจะกายแบบไหน ใจอย่างไรก็ปล่อยมัน

เพราะทุกอย่างในชีวิตล้วนแต่เป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว
เพียงแต่เราเองที่ไม่พอใจ ในสิ่งที่มันเป็นตามนั้น
ก็เลยไปตั้งเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนลงไปอีก
อย่างนี้จะโทษใครเล่า ก็ต้องโทษตัวเอง

เมื่อไหร่ก็ตามที่ไร้เงื่อนไขในสิ่งต่างๆลงแล้ว
มันก็จะพ้นทุกข์ตรงนั้นทันที

-------------------------------------------------------------------------------------

ไม่ใช่ตรงที่ จิตนิ่ง หรือ จิตไม่นิ่ง
หากยังมีตัวตนในจิตอยู่ แม้จิตจะนิ่งก็ยังไม่ใช่เนื้อหาสัจธรรม
ก็ปล่อยเลย จิตนิ่ง หรือ ไม่นิ่ง ก็ไม่เอา
แล้วนั่นแหละมันก็จะพ้นจากสภาวะความเป็นอนิจจังไปเอง...นิพพาน

-------------------------------------------------------------------------------------

จะต้องพึ่งเครื่องมืออื่นใดอีกเล่า ในการตรงต่อเนื้อหาความว่างเปล่าจากตัวตนที่เรียกว่านิพพาน ก็ทุกอย่างมันเป็นธรรมโดยธรรมอยู่แล้วทั้งนั้น

--------------------------------------------------------------------------

นิพพานไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใดๆเลย เพราะนิพพานไม่ใช่อะไร
ก็มีแต่ผู้ปฏิบัตินี่แหละที่ตั้งเงื่อนไขเอากับนิพพานไปเสียเอง

No comments:

Post a Comment