Friday, February 8, 2013

โลกกระแสลบ: คำนำ

คำนำ

"โลกกระแสลบ" ที่ท่านจะได้อ่านจากนี้ไปถูกดัดแปลงจากหนังสือเล่มที่สองของผมที่เป็นหมันไป เมื่อต้นปี 2553 ที่ผ่านมา หนังสือเล่มนั้นชื่อ "โรคติดลบ" ครับ มันเป็นหมันไปด้วยเหตุที่มันไม่ตรงต่อสัจธรรมความเป็นจริงของพระนิพพาน ถึงแม้จะมีบางส่วนที่ใกล้เคียงแต่ส่วนใหญ่ก็ยังผิดพลาดอยู่ ครั้นจะแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาสัจธรรมแล้วพิมพ์ขาย ก็ทำไม่ได้ เพราะหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะท่านบอกว่าสัจธรรมได้มาฟรี ขายไม่ได้ นัยว่าท่านเตือนผมอย่างแข็งขัน คงเห็นภาพผมอยู่ในนรกเป็นแน่ ผมก็เลยสั่งเบรกตัวโก่ง เลิกพิมพ์ไปเลย แม้ว่าจะเสียดายโขอยู่ก็ตาม (ก็ถ้ากิจกรรมต่อจากไปยืนแจกลายเซ็นคือการลงนรกใช้กรรม ข้อหาผิดสัจธรรม ผมว่ามันก็ไม่เวิร์คด้วยประการทั้งปวงนะ)

พอฝุ่นหายตลบก็พบว่าถ้าจะดัดแปลงเนื้อหาในหนังสือโรคติดลบให้มีเนื้อหาตรงต่อสัจธรรมก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนัก อีกทั้งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมสังสารวัฏ ผมจึงดำริที่จะเขียนมันขึ้นมาใหม่จากโครงเดิม โดยใช้เนื้อหาสัจธรรมเป็นแกน แล้วเผยแพร่ให้อ่านกันฟรีๆในชื่อของ "โลกกระแสลบ"

โลกกระแสลบ นั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยกระแสต้องตั้ง มุ่งเอา เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาในปริมาณและอัตราเร่งที่น่ากลัว กระแสลบที่แผ่ออกจากคนในยุคปัจจุบันนั้นแรงเอาเรื่อง ยิ่งมีสื่อที่ทรงประสิทธิภาพอย่างอินเตอร์เน็ต ทีวี อีเมล์ มือถือ ก็ยิ่งทำให้โลกเชี่ยวกรากไปด้วยกระแสลบของอกุศลมากยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่าในวันนี้ ขันธ์ 5 ขันธ์ (หรือคนหนึ่งคน) สามารถที่จะทำให้ขันธ์อีกหลายล้านขันธ์ (หลายล้านคน) วนจมลงสู่ความมืดมิดของวัฏฏะได้ง่ายดายเพียงแค่คลิกเดียว กระแสอกุศลกรรมจึงรุนแรงและรวดเร็วอย่างยิ่ง โดยไม่มีใครรู้ตัวว่าติดเข้าไปในกระแสนั้นแล้ว

ดังนั้นการหลีกเลี่ยงกระแสลบในโลกจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ซึ่งปรารถนานิพพาน (ปรารถนาคือยังหลงจะเอาอยู่นะจ๊ะ) ควรทำ เพราะแค่วัฏฏะส่วนตัว (ตัวรู้) ก็แย่แล้ว หากไปวนตามวัฏฏะของคนอื่นอีก คงดูไม่จืด ก็ยึดมั่นถือมั่นกันพอหรือยังเล่า มันเหนื่อยใช่ไหมเล่า?

จากนี้ไปโลกกระแสลบจะถูกปล่อยขึ้นเว็บ rombodhidharma.net เป็นตอนๆตามความสะดวกของผู้เขียนครับ

เพราะไปตั้งเอากับสัจธรรมคงไม่ดีแน่ๆ

No comments:

Post a Comment